Clicks107

ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY ZA CENZUROWANIE LEKARZY

ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY Z CENZUROWANIE LEKARZY
Justyna Socha

Wczoraj o 09:56

Kilkuset lekarzy i łącznie ok. 1000 medyków poparło List otwarty polskich lekarzy, naukowców, służby zdrowia do polskich władz oraz mediów, a kilkudziesięciu znich Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirus SARS-CoV-2 oraz Listu otwartego do Prezydenta RP i Rządu RP . Listy i apele dotyczą krytyki polityki rządu w kwestii epidemii oraz szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2. W odpowiedzi na to zostali wezwani przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do składania w tej sprawie wyjaśnień. W przesyłanych do lekarzy pismach rzecznik stwierdził m.in., że milczenie lekarza (od którego żąda się samooskarżenia) zostanie uznane za przyznanie faktu. Ponieważ nikt nie ma obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP wysłało zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzecznika Grzegorza Wronę w związku z przekroczeniem uprawnień. Planowane jest również wysłanie kolejnego zawiadomienia przeciw prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzejowi Matyi.

stopnop.com.pl/wrona/
Wieczne Odpoczywanie Amen