vi.news
18

Rước lễ Phi hành gia một lần nữa được tiến hành

Michael Hopkins là chỉ huy của tàu vũ trụ Resilience đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 17 tháng 11 trong sáu tháng.

ISS là một vệ tinh có thể sinh sống được ở độ cao 400 km, phục vụ như một phòng thí nghiệm nghiên cứu và có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trái đất.

Trong nhiệm vụ không gian đầu tiên năm 2013, Expedition 37/38, Hopkins, khi đó là một người mới cải đạo, đã mang theo các vật thánh đã được thánh hiến để không bỏ lỡ Rước lễ trong sáu tháng.

Cha xứ của anh ấy và cơ quan vũ trụ Nga cho phép anh ấy mang theo bên mình bánh thánh để dành cho các Chủ nhật và trong hai chuyến đi bộ ngoài không gian, “Thật hữu ích cho tôi khi biết rằng Chúa Jesus đã ở bên tôi khi tôi đi ra cửa và tiến vào chân không vũ trụ,” anh nói vào sau đó.

Có khả năng nhưng chưa được xác nhận rằng Hopkins lại một lần nữa đưa bánh thánh lên quỹ đạo.

Hình ảnh: Michael Hopkins, © NASA, CC BY-SA, #newsDwcrucojre