Ľudský život musí byť ustavičné prijímanie a znovuvracanie Božej dobrotivosti. Carl HiltyMore
Ľudský život musí byť ustavičné prijímanie a znovuvracanie Božej dobrotivosti.
Carl Hilty