Clicks8.7K
Agnus
120

Sfałszowane słowa Jezusa do św. Faustyny

Wydawnictwa katolickie sfałszowały słowa Jezusa do św. Faustyny!

Robert Wyrostkiewicz

Trudno w to uwierzyć, ale słowa Jezusa o "heretykach i odszczepieńcach" posoborowi teolodzy podmienili na "braci odłączonych". To nie wszystko...

Jak to się stało, że poprawiono słowa samego Chrystusa? Nowenna do Miłosierdzia Bożego, podyktowana św. Faustynie, to wierzchołek góry lodowej posoborowego dostosowywania do nowych wymogów ekumenicznych nawet samego Pana Boga (chociaż korekty uwzględniające terminologię imputowano w Dzienniczku Panu Jezusowi dopiero w latach 90.).


23 kwietnia obchodzona była Niedziela Miłosierdzia, dlatego warto o"korekcie" w duchu Soboru Watykańskiego Drugiego napisać kilka słów, z którymi Czytelnik nie musi się zgadzać, ale powinien je poznać.


Zbawiciel powiedział do św. Faustyny Kowalskiej słowa, które przynajmniej od lat 90. XX w. wydawnictwa katolickie zamieniły na sformułowania nowe, którymi Chrystus nigdy nie zwrócił się do Faustyny (nigdy w żadnych objawieniach nie używał terminologii znanej od czasów posoborowych!).
Zanim przedstawimy zmanipulowany tekst Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej, warto przypomnieć, że zarówno jej świętość, jak i same objawienia Kościół katolicki uznał swoją powagą za autentyczne.

Anatomia fałszerstwa

-Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie - powiedział do siostry Faustyny Miłosierny Jezus. - Odpowiedziałam: "Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze najpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje". - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego - napisała wizjonerka.

Następnie Jezus sam podyktował jej intencje i treść modlitwy na wszystkie 9 dni nowenny. Jak brzmiał oryginał zapisany w Dzienniczku przez siostrę Faustynę i przez wiele lat powielany w tysiącach egzemplarzy modlitewników wydawanych z imprimatur kościelnym?

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki (oryginał zapisany przez siostrę Faustynę, m.in. św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 1979 r. (1218-1219); podkreślenia tu i w nast. - Redakcja "WG")

Jak wygląda wersja "posoborowa"?

Znamy aż dwie fałszywe wersje publikowane powszechnie przez wydawnictwa katolickie:
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego (Bogu chwała. Modlitewnik dla dorosłych, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2008)

lub

Módlmy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem, aby powrócili do jedności Kościoła (Nowenna do Miłosierdzia Bożego, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1998)


To samo fałszerstwo dotyczyło podanych dalej przez Jezusa słów modlitwy dla piątego dnia nowenny:

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego (oryginał).

I dwie formy posoborowe, sfałszowane i obecnie wydawane drukiem przez wydawców katolickich:

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego (wersja uwspółcześniona).

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie pokornie: przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze tych, którzy pozostają poza Kościołem, i pociągnij ich swoim światłem ku jedności z Kościołem, aby wspólnie z nami wielbili hojność miłosierdzia Twego na wieki (kolejna wersja uwspółcześniona).

Podobnie zamieniono podyktowaną przez Jezusa modlitwę do Boga Ojca:

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen (oryginał)

Wersje posoborowe (chociaż jeszcze w latach 80. wydawane były wersje Dzienniczka bez ekumenicznej korekty):

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni zamknięci są w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen (wersja uwspółcześniona)

Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze tych, którzy pozostają poza Chrystusową owczarnią; nie patrz na ich słabości, lecz na miłość i gorzką mękę Syna swojego, przed którą On tak gorąco Cię błagał, aby wszyscy byli jedno (por. J 17,21) spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali miłosierdzie Twoje na wieki. Amen (kolejna wersja uwspółcześniona).

Obłęd poprawiania świętych

Dostosowywanie pism osób świętych do wymogów uwspółcześnionej doktryny progresistów nie jest zjawiskiem nowym. Święty Ludwik Grignion de Montfort, znany z Traktatu o Najświętszej Maryi Pannie, w przypisach jest wciąż chłostany za pisanie m.in. o heretykach; świętemu Maksymilianowi Marii Kolbemu w podanej przez niego modlitwie jeszcze przed soborem zamieniono "masonów" na "wrogów Kościoła" (zresztą Statuty Milicji Niepokalanej przekształcono także nie do poznania, wyrzucając tekst mówiący o tym, że celem MI (Militia Immaculatae - Milicji Niepokalanej) jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej).

Antyekumeniczne słowa Matki Bożej w Kibeho (Jej pragnienie nawrócenia religii nieuznających Jej w pełni, czyli protestantów) tylko raz ukazały się drukiem z imprimatur na początku lat 90. (omówienie tego objawienia ukaże się w języku polskim 1 maja 2017 r. w miesięczniku "Moja rodzina").

To wszystko było już robione setki razy, ale żeby zmieniać słowa samego Jezusa Chrystusa, które miały się zdezaktualizować od czasu niedawnych objawień z 1937 r., kiedy Zbawiciel przekazał je prostej i świętej zakonnicy Faustynie Kowalskiej, to, mówiąc delikatnie, dno obłędu modernistycznego. Na szczęście w internecie można kupić stare wydania Dzienniczka.

Warszawska Gazeta nr 17-18, 28 kwietnia - 11 maja 2017
Bogusław_58
Odnalazłem broszurkę/modlitewnik wydaną w 1981 r Nihil obstant 1980r - ks I. Różycki prof. ; Imprimatur 1980 r Franciszek kard. Macharski
Pod "dniem piątym"nowenny możemy w "gwiazdce" przeczytać: :"W oryginale było[heretyków i odszczepieńców]. Podając nowennę do użytkuszerszych mas, zastąpiliśmy te wyrazy określeniami zgodnymi z duchem SoboruWat. 2"
Rafał_Ovile shares this
8.7K
Trudno w to uwierzyć, ale słowa Jezusa o "heretykach i odszczepieńcach" posoborowi teolodzy podmienili na "braci odłączonych".
Nemo potest duobus dominis servire !
Jak brzmiał oryginał zapisany w Dzienniczku przez siostrę Faustynę i przez wiele lat powielany w tysiącach egzemplarzy modlitewników wydawanych z imprimatur kościelnym?

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym …More
Jak brzmiał oryginał zapisany w Dzienniczku przez siostrę Faustynę i przez wiele lat powielany w tysiącach egzemplarzy modlitewników wydawanych z imprimatur kościelnym?

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki (oryginał zapisany przez siostrę Faustynę, m.in. św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 1979 r. (1218-1219); podkreślenia tu i w nast. - Redakcja "WG")
Maciej Gawłowski
Mam pytanie. Gdzie można znaleźć starą, nie sfałszowaną wersję Dzienniczka? Szukam w internecie i nic. Może ktoś ma jakieś źródło.
Bogusław_58
Szukaj wydanie zwane "krytyczne" z 1981r.
Koronka też podmieniona.
Adrianna7
Maria iWitold Winnicki
Popełniłem błąd JP2
Maria iWitold Winnicki
A ja mam pytanie Miłosierdzie Boże zatwierdził JO2 Czy on o tym nie wiedział? a jak nie wiedział to co on robił przez ponad 26 lat!!!
Młot na posoborowe
Agnus dzięki za ten artykuł, z którego jasno wynika, że Kościół Katolicki jest prawdziwy, a ekumenizm posoborowy "jest fałszywy". Heretycy i odszczepieńcy mają powrócić do Jedności Kościoła Katolickiego, a nie "jedności ekumenicznej "związanej z synkretyzmem religijnym Przerażające jest to że zmienia się Słowo Boże nie tylko w Dzienniczku Siostry Faustyny, a także fałszuje się PISMO ŚWIĘTE dosto…More
Agnus dzięki za ten artykuł, z którego jasno wynika, że Kościół Katolicki jest prawdziwy, a ekumenizm posoborowy "jest fałszywy". Heretycy i odszczepieńcy mają powrócić do Jedności Kościoła Katolickiego, a nie "jedności ekumenicznej "związanej z synkretyzmem religijnym Przerażające jest to że zmienia się Słowo Boże nie tylko w Dzienniczku Siostry Faustyny, a także fałszuje się PISMO ŚWIĘTE dostosowane do ekumenizmu www.orygenes.pl/nowy-testament-… Jest wiele zmienianych, zafałszowywanych modlitw jak np. Modlitwa Maksymiliana Kolbe "O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, a zwłaszcza za MASONAMI i poleconymi tobie. Wykreślono ZA MASONAMI, a wstawiono za NIEPRZYJACIÓŁMI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO i poleconymi tobie
Agnus
Można sprawdzić:
Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 1979 r. (1218-1219)
Oryginalny Dzienniczek św. Faustyny - pdf
Bogusław_58
Musisz Agnus odszukać wydanie "krytyczne" z 1981.
Koronka też podmieniona.
Tymoteusz
Sfałszowano słowa Pana Jezusa w myśl talmudycznej zasady:

„Rabin debatuje z Bogiem i pokonuje Go. Bóg przyznaje, że rabin wygrał debatę.”
Baba Mezia 59b.
Tymoteusz
@Służbowy portal talmudczyków
w końcu " dym szatana wdarł się do Watykanu ! "” i wypełzł na zewnątrz zaczadzając umysły milionów !!!
Quas Primas
ORYGINAŁ - czyli słowa samego Pana Jezusa.
-------------------------------------
"Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym …More
ORYGINAŁ - czyli słowa samego Pana Jezusa.
-------------------------------------
"Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen (oryginał)"
Quas Primas
"Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki ."
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Posłuchajcie sobie poniższego wykładu a dowiecie się jak ocenzurowane były i są dzieła katolickie, jak działali i działają odszczepieńcy!
Chrystus Król ocenzurowany - Marcin Dybowski
Agnus
@Quas Primas Na dodatek fałszerze uniemożliwiają powrót duszom heretyków i odszczepieńców do prawdziwie katolickiego Kościoła, nie pozwalając poznać jego Tradycję i Magisterium. Siejąc zakłamanie, jakoby mylił się on przez dwa tysiące lat i nagle po SW II odkrył "wolność, braterstwo i równość". Hasła rewolty francuskiej, narzucone przez masonów rękami modernistów:
wolność sumienia - fałszywa …More
@Quas Primas Na dodatek fałszerze uniemożliwiają powrót duszom heretyków i odszczepieńców do prawdziwie katolickiego Kościoła, nie pozwalając poznać jego Tradycję i Magisterium. Siejąc zakłamanie, jakoby mylił się on przez dwa tysiące lat i nagle po SW II odkrył "wolność, braterstwo i równość". Hasła rewolty francuskiej, narzucone przez masonów rękami modernistów:
wolność sumienia - fałszywa wolność religijna
braterstwo - niekatolicki ekumenizm
równość - zamiast hierarchiczności kolegialność oparta o marksistowską ideologię, wyrzucająca społeczne panowanie Jezusa Chrystusa (detronizacja Króla Niebieskiego) z życia narodów.
Quas Primas
Poniżej link do artykułu, gdzie również ci, którzy uważają się za katolików a nimi nie są, powycinali z wielu miejsc teksty, które ich mocno drażniły!
NIESAMOWITE , jak nam wszystko wycinają !!!!!!
Quas Primas
A komu tak bardzo zależało na zmianie słów Pana Jezusa jak nie heretykom i odszczepieńcom.
Choćby nie wiem co robili i jak zmieniali, to nigdy nie unikną nazwania ich po imieniu.
Swoją drogą wielu uważających się za katolików będących wewnątrz Kościoła, to także heretycy i odszczepieńcy. Trzeba się tylko dobrze rozejrzeć....
Agnus
Agnus
To wszystko było już robione setki razy, ale żeby zmieniać słowa samego Jezusa Chrystusa, które miały się zdezaktualizować od czasu niedawnych objawień z 1937 r., kiedy Zbawiciel przekazał je prostej i świętej zakonnicy Faustynie Kowalskiej, to, mówiąc delikatnie, dno obłędu modernistycznego.