Clicks1.6K
Quas Primas
15

Ks. Stefano Gobi - prawdziwe, czy fałszywe objawienia???

Ks. Stefano Gobbi urodził się 22 marca 1930 roku. Modląc się w Fatimie za kapłanów, którzy utraciwszy wiarę zamierzali szkodzić Kościołowi, otrzymał od Matki Bożej natchnienie założenia Kapłańskiego Ruch Maryjnego, który duchowo wzmocniłby kapłanów. Odtąd KRM tworzy zastęp wierny poleceniom Matki Bożej i przyczyniający się do Jej tryumfu w świecie dla utorowania drogi przychodzącemu Chrystusowi. Ruch ten nie posiadając żadnych formalnych struktur w szybki sposób rozprzestrzenił się na całym świecie. Każdego roku, w okresie trwania objawień ks. Gobbi oraz grupa jego współpracowników odwiedzała Ojca Świętego Jana Pawła II, modląc się z nim podczas wspólnej celebracji Eucharystii.

W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej- dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.
Jedna z wizji ks. Gobi:
Ks. Stefan Gobi „ Matka Boża do swoich umiłowanych synów kapłanów”

(532-i,j - rok 1994)
Widziałeś, Mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają Mnie, proszą i wychwalają Moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się Moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa.
Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie.Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię. Z całą Moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Santiago (Republika Dominikany), 8.12.1994 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
ps.
Czy zauważyliście coś w 2000 roku lub około tej daty?
Amid
Jak stąd, to raczej kłamstwa jego zwolennicy by nie napisali
Quas Primas
Nie pamiętam, ale teraz poszperałam w internecie i chyba wzięłam stąd, a przynajmniej w poniższym linku też jest zawarta ta informacja.
prorocykatolik.pl/Ks--Stefano-Gobbi.php
ps. Tak to jest, jak od razu nie podaje się źródła...
-------------------------------------------
Amid 1 godzinę temu

@Quas Primas --> z jakiego źródła pochodzi ta informacją, którą z Twojej wypowiedzi zacytuję?

cytuję…More
Nie pamiętam, ale teraz poszperałam w internecie i chyba wzięłam stąd, a przynajmniej w poniższym linku też jest zawarta ta informacja.
prorocykatolik.pl/Ks--Stefano-Gobbi.php
ps. Tak to jest, jak od razu nie podaje się źródła...
-------------------------------------------
Amid 1 godzinę temu

@Quas Primas --> z jakiego źródła pochodzi ta informacją, którą z Twojej wypowiedzi zacytuję?

cytuję: "W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu."

Lubię to
Więcej
Amid
@Quas Primas --> z jakiego źródła pochodzi ta informacją, którą z Twojej wypowiedzi zacytuję?

cytuję: "W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że …More
@Quas Primas --> z jakiego źródła pochodzi ta informacją, którą z Twojej wypowiedzi zacytuję?

cytuję: "W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu."
Quas Primas
Kolejne NIESPRAWDZONE zapiski.
---------
Rok 1988
389 Okres dziesięciu lat
a Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki Wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię z tego miejsca Mój Ruch. Błogosławię stąd każdego …More
Kolejne NIESPRAWDZONE zapiski.
---------
Rok 1988
389 Okres dziesięciu lat
a Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki Wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię z tego miejsca Mój Ruch. Błogosławię stąd każdego z was. Błogosławię stąd Kościół i całą ludzkość.

b Weszliście w Moje czasy. Proszę was dziś o poświęcenie Mi całego czasu, dzielącego was jeszcze od końca tego wieku.

c To jest okres dziesięciu lat. To dziesięć bardzo ważnych lat. Dziesięć decydujących lat. Proszę was o spędzenie ich ze Mną, ponieważ wchodzicie w końcowy okres drugiego Adwentu, który prowadzi was do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w chwalebnym przyjściu Mojego Syna Jezusa.

d Pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się, jak wam to ukazywałam – poczynając od La Salette aż po ostatnie i obecne objawienia.

e W okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich.

f W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa.

g W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa.

h W czasie tych dziesięciu lat spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym Moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam.

i Dlatego właśnie proszę was dziś o poświęcenie Mi tego okresu czasu, aby był jakby przedłużonym i stałym Rokiem Maryjnym. Otwórzcie przede Mną drzwi waszych serc i pozwólcie Mi w was działać. Otwórzcie przede Mną drzwi waszych rodzin, waszych parafii, domów zakonnych. Pozwólcie, by weszła w nie niepokalana światłość Mojej obecności.

j Powiększajcie liczbę Wieczerników modlitewnych i żyjcie w największej ufności i dziecięcym oddaniu Mi siebie. Nie pozwalajcie się ponosić próżnej ciekawości, chcąc wiedzieć, co was czeka.

k Niech woda Boskiego miłosierdzia oczyści was z wszelkiego grzechu i przemieni w nowe ziarna dla epoki łaski i świętości, którą przygotowuję dla was każdego dnia w Mym Niepokalanym Sercu! Błogosławię was wszystkich z tego bardzo czczonego sanktuarium.

Madryt (Hiszpania), 29.09.1988, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. w Hiszpanii
Quas Primas
No właśnie..., wie TYLKO BÓG, ale są tacy, co wiedzą lepiej ni ON.
---------------------------------------
Rebelius 3 minuty temu

@Quas Primas O tym,kiedy nastąpi jakiś koniec,wie tylko Bóg. Nawet Pan Jezus tak powiedział.
Co do wszelkiego rodzaju orędzi na szczęście nie mam obowiązku w nie wierzyć.
4 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Wystarczy znać doktrynę, choćby w części i poczytać te rzekome objawienia, by dostrzec błędy. Poza tym po 10 latach badań tych zapisków Kongregacja Nauki Wiary zasugerowała, by ks. Gobi napisał, że to jego własne przemyślenia, na co on się NIE ZGODZIŁ!
-------------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła 2 minuty temu

Matka Boża do ks. Gobbi na temat schizmy Lefebvre`a

Jak …More
Wystarczy znać doktrynę, choćby w części i poczytać te rzekome objawienia, by dostrzec błędy. Poza tym po 10 latach badań tych zapisków Kongregacja Nauki Wiary zasugerowała, by ks. Gobi napisał, że to jego własne przemyślenia, na co on się NIE ZGODZIŁ!
-------------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła 2 minuty temu

Matka Boża do ks. Gobbi na temat schizmy Lefebvre`a

Jak do tej pory nikt autorytatywnie nie stwierdził, aby objawienia przekazane przez ks. Gobbi zawierały błędy doktrynalne.
Quas Primas
Parvus, ty wierzysz w każde objawienia, które tobie pasują, więc się nie wypowiadaj. W Medjugorje też wierzyłeś...
Quas Primas
ps. Czy zauważyliście coś w 2000 roku lub około tej daty?

Rebelius - zauważyłeś coś, o czym pisze w swoich dziennikach ks. Gobi (poniżej)

-----------------------------------------------------
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do …More
ps. Czy zauważyliście coś w 2000 roku lub około tej daty?

Rebelius - zauważyłeś coś, o czym pisze w swoich dziennikach ks. Gobi (poniżej)

-----------------------------------------------------
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.

Jedna z wizji ks. Gobi:
Ks. Stefan Gobi „ Matka Boża do swoich umiłowanych synów kapłanów”

(532-i,j - rok 1994)
Widziałeś, Mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają Mnie, proszą i wychwalają Moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się Moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa.
Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie.Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię. Z całą Moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Santiago (Republika Dominikany), 8.12.1994 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Quas Primas
Być może ks. Stefano Gobi był w swoim mniemaniu dobrym kapłanem i chciał jak najlepiej, ale w/g mnie to kapłan, który nad Boga, kochał papieża, czyli kolejny, który sentymentalnie (w stosunku do JPII) a nie doktrynalnie podchodził do Wiary. Zaczęłam czytać te rzekome objawienia, na razie wyrywkowo i już mam pewne zastrzeżenia. Mając tę wiedzę, którą mam dziś nie wierzę, że to, co poniżej, …More
Być może ks. Stefano Gobi był w swoim mniemaniu dobrym kapłanem i chciał jak najlepiej, ale w/g mnie to kapłan, który nad Boga, kochał papieża, czyli kolejny, który sentymentalnie (w stosunku do JPII) a nie doktrynalnie podchodził do Wiary. Zaczęłam czytać te rzekome objawienia, na razie wyrywkowo i już mam pewne zastrzeżenia. Mając tę wiedzę, którą mam dziś nie wierzę, że to, co poniżej, powiedziała Matka Boża. W poniższych komentarzach również.
-----------
c Dziś obchodzicie uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – w tym poświęconym Mi Roku Maryjnym.
d -Jako Mama, bolejąca i zatroskana, zapraszam was wszystkich do spojrzenia dziś na następcę Piotra, Papieża Jana Pawła II. To jest Mój Papież. To jest Papież ukształtowany przeze Mnie w największych głębinach Mojego Niepokalanego Serca. To jest Papież Mojego wielkiego światła w tych czasach największej ciemności.
e -Wiarą Piotra oświetla on ziemię i utrzymuje cały Kościół w Prawdzie. Jako nowy Piotr Papież ponownie potwierdza dziś pełnię wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Jako nowy Paweł przemierza wszystkie regiony świata, by odważnie głosić Jezusową Ewangelię zbawienia.
f -Podtrzymujcie Papieża waszą synowską jednością. Módlcie się za niego, cierpcie z nim, miłujcie go, otaczajcie potężną siłą pokornego i odważnego posłuszeństwa.
g -Serce Papieża krwawi dziś z powodu Biskupa Świętego Kościoła Bożego, który przez samowolne konsekrowanie biskupów – podjęte niezgodnie z jego wolą – otwiera w Kościele katolickim bolesną schizmę.
h -Lecz to dopiero początek. Dziś bowiem wielu Biskupów nie trwa już w jedności z Papieżem i idzie drogą sprzeciwu wobec jego wskazań. Ten podział jest większy i bardziej niebezpieczny – choć jeszcze niewidoczny. Wywołuje on cierpienie i krwawienie Mojego Serca Mamy oraz sprawia, że Mój Papież prawie chwieje się pod ciężarem zbyt ciężkiego krzyża.
i -Przygotowałam was, abyście mogli pomóc mu nieść jego wielki krzyż. Nadeszła godzina ukazania się – w całej mocy i wspaniałości – wielkiej armii, którą przez te lata formowałam, w milczeniu i ukryciu, we wszystkich częściach świata przez Mój Kapłański Ruch Maryjny, dla obrony i silnego wsparcia Papieża.
j -Tak więc zaczyna się jasno zarysowywać plan dotyczący małej trzódki – strzeżonej w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca – która pozostanie wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Rubbio (Vicenza), 15.08.1988, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczyste zamknięcie Roku Maryjnego
22Cecylia
To jest bardzo znamienne.
_________________
Quas Primas 7 godziny temu
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia.More
To jest bardzo znamienne.
_________________
Quas Primas 7 godziny temu
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.
Quas Primas
Ojej..., to tak jak w Medjugorie - Matka Boża (nie jestem przekonana, że to Ona) każe szerzyć ORĘDZIA
--------------------------------------------------
Rok 1989 - 411
k -Czy chcecie – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – złożyć siebie Panu w ofierze dla zbawienia wszystkich Moich biednych dzieci grzeszników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją prośbę, będziecie musieli zrobić to, o co was teraz …More
Ojej..., to tak jak w Medjugorie - Matka Boża (nie jestem przekonana, że to Ona) każe szerzyć ORĘDZIA
--------------------------------------------------
Rok 1989 - 411
k -Czy chcecie – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – złożyć siebie Panu w ofierze dla zbawienia wszystkich Moich biednych dzieci grzeszników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją prośbę, będziecie musieli zrobić to, o co was teraz proszę:
– Modlić się więcej, odmawiając szczególnie Różaniec Święty;
– Organizować częste godziny adoracji i wynagrodzenia eucharystycznego;
– Przyjmować z miłością wszelkie cierpienia, które zsyła wam Pan;
Szerzyć odważnie Moje orędzia, które wam daję jako Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów.
l -Gdybyście wiedzieli, jaka czeka was kara, jeśli zamkniecie drzwi waszych serc na zatrwożony głos waszej Niebieskiej Mamy! Boskie Serce Mojego Syna Jezusa powierzyło bowiem Mojemu Niepokalanemu Sercu ostatnią próbę doprowadzenia was do ocalenia.
Quas Primas
Rok 1989 - nie rozumiem tego (410) i w/g mnie jest to sprzeczne z Pismem Świętym., w którym wyraźnie jest napisane o znamieniu na czole i PRAWEJ ręce......

410 Znamię na czole i ręce
a- Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy, Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu.
More
Rok 1989 - nie rozumiem tego (410) i w/g mnie jest to sprzeczne z Pismem Świętym., w którym wyraźnie jest napisane o znamieniu na czole i PRAWEJ ręce......

410 Znamię na czole i ręce
a- Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy, Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu.
b -Jesteście małymi dziećmi waszej Mamy – Dziecka. Jesteście częścią Mojego potomstwa i mocnym punktem Mojego zwycięskiego planu. Formujecie drogocenny wieniec czystości, miłości i pokory wokół kołyski, w której jestem położona.
c -Pozwólcie, żebym was karmiła i wychowywała. Pozwólcie Mi się ulegle prowadzić. Pozwólcie Mi się oznaczyć Moją matczyną pieczęcią.-

d-To są czasy, w których zwolennicy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi są znaczeni jego znamieniem na czole i na ręce.
e -Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależność tego, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli antychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przynależność oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się Chrystusowi i walczy z Jego Boskim i królewskim panowaniem.
f-Znamię wyciśnięte jest na czole i na ręce.

g- Czoło oznacza inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu.
h- Ręka oznacza ludzkie działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracuje.
i -Tak więc osoba oznaczona jest znamieniem antychrysta w swoim umyśle i w swojej woli.
j -Człowiek pozwalający się oznaczyć znamieniem na czole prowadzony jest do przyjęcia doktryny negującej Boga i odrzucającej Jego Prawa, do przyjęcia ateizmu, który w obecnych czasach coraz bardziej się szerzy i upowszechnia. Człowiek ten jest więc popychany do podążania za dzisiejszymi, modnymi ideologiami, aby stał się głosicielem wszelkich błędów.
k -Ten, kto pozwala się oznaczyć znamieniem na ręce, zmuszany jest do działania w sposób autonomiczny i niezależny od Boga – podporządkowując swą własną aktywność poszukiwaniu dobra jedynie materialnego i ziemskiego. Odłącza więc swą działalność od planu Ojca, który chce ją oświecać i podtrzymywać Swoją Bożą Opatrznością. Człowiek ten ucieka w swym działaniu przed miłością Syna, który z wysiłku ludzkiego czyni cenny środek odkupienia i uświęcenia. Jego aktywność pozbawiona jest mocy Ducha, który wszędzie działa, by odnowić wewnętrznie każde stworzenie.
l -Człowiek oznaczony pieczęcią na ręce pracuje jedynie dla siebie, aby zgromadzić dobra materialne. Czyni z pieniądza swego boga i staje się ofiarą materializmu.
m -Ten, kto jest oznaczony pieczęcią na ręce, pracuje jedynie dla zaspokojenia własnych zmysłowych pragnień. Poszukuje dobrobytu i przyjemności, pełnego zadowolenia wszystkich swych namiętności, zwłaszcza nieczystości, i staje się ofiarą hedonizmu.

n -Ten, kto przyjmuje znamię na ręce, czyni z własnego «ja» centrum wszelkiego działania. Patrzy na innych jak na przedmioty użycia i wyzysku dla własnego interesu. Staje się ofiarą niepohamowanego egoizmu i braku miłości.


o -Ponieważ Mój przeciwnik oznacza swym znamieniem wszystkich swych zwolenników, nadszedł i dla Mnie – waszego Niebieskiego Wodza – czas oznaczenia Moją matczyną pieczęcią wszystkich tych, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowią część Mojego zastępu.
p -Wyciskam Moją pieczęć na waszych czołach najświętszym znakiem Krzyża Mojego Syna Jezusa. Otwieram w ten sposób ludzki umysł na przyjęcie Jego Bożego Słowa, na miłowanie go, życie nim. Prowadzę was do powierzenia się w pełni Jezusowi, który wam je objawił. Czynię was dziś odważnymi świadkami wiary. Tym, którzy oznaczeni są na czołach bluźnierczym znamieniem, przeciwstawiam Moich synów – oznaczonych Krzyżem Jezusa Chrystusa.
q- Następnie porządkuję całe wasze działanie, aby przynosiło najdoskonalszą chwałę Trójcy Przenajświętszej. W tym celu wyciskam na waszych rękach Moją pieczęć, którą jest znak Ojca, Syna i Ducha Świętego.
– Przez znak Ojca wasze ludzkie działanie podporządkowuje się i całkowicie współpracuje z planem Bożej Opatrzności, która i dzisiaj przygotowuje wszystko dla waszego dobra.
– Przez znak Syna wszystko, co czynicie, zostaje głęboko włączone w tajemnicę Jego Boskiego Odkupienia.
– Przez znak Ducha Świętego cała wasza działalność otwiera się na Jego potężną moc Uświęcenia – tchnącą wszędzie jak potężny Ogień, aby odnowić od podstaw cały świat.
r Moi najmilsi synowie – w tym dniu, w którym zgromadzeni z miłością wokół Mojej kołyski świętujecie dzień ziemskiego narodzenia waszej Niebieskiej Mamy – pozwólcie się wszyscy oznaczyć na czołach i na rękach Moją matczyną pieczęcią.
m.rekinek
😲
Quas Primas
Rok 1944 - 533 Apostołowie ostatnich czasów
"Jestem Matką drugiej ewangelizacji. Na Mnie spoczywa zadanie formowania Apostołów nowej ewangelizacji. Przez te lata kształtowałam was szczególnie troskliwie poprzez dar Moich słów, abyście byli Apostołami tych ostatnich czasów."
Quas Primas
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego …More
W roku 1998 po zakończeniu publicznych objawień (otrzymywanych w formie wewnętrznego słyszenia Matki Bożej - dar lokucji) ks. Stefano Gobbi złożył swe pisma w Kongregacji Nauki Wiary, przedstawiając je do oceny. Po 10 latach otrzymał odpowiedź sugerującą, iż we wstępie powinien napisać, że są to jego własne przemyślenia. Ks. Gobbi nie zgodził się na to, gdyż nie mógł zaprzeć się otrzymanego charyzmatu.

Jedna z wizji ks. Gobi:
Ks. Stefan Gobi „ Matka Boża do swoich umiłowanych synów kapłanów”

(532-i,j - rok 1994)
Widziałeś, Mój mały synu, z jakim entuzjazmem kochają Mnie, proszą i wychwalają Moje meksykańskie dzieci. To dlatego stąd rozpocznie się Moje wielkie zwycięstwo nad wszystkimi siłami masońskimi i szatańskimi dla największego tryumfu Mego Syna Jezusa.
Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie.Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię. Z całą Moją matczyną miłością, pocieszona i otoczona czcią przez was, błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Santiago (Republika Dominikany), 8.12.1994 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
ps.
Czy zauważyliście coś w 2000 roku lub około tej daty?

I jeszcze coś Lokucja jest bardzo podobna do mediumicznego kontaktu spirytystycznego....
Niebezpieczny Dar Lokucji !!!