Clicks185

LIII. Postacie współczesne: Marian Kowalski

biniobill
Marian Kowalski współbohater komedii tworzonej przez pastora Chojeckiego, głowy protestanckiej sekty lubelskiego Kościoła Nowego Przymierza