09:11
Evanjelizacia
2.1K
† Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho. viac tu: www.evanjelizacia.eu 29.5.2012 | Mk 10, 28 - 31 Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru …More
† Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho.

viac tu: www.evanjelizacia.eu
29.5.2012 | Mk 10, 28 - 31 Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“