Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks24
Peter(skala)

Trinásta pútnická sobota 15. februára 2020 v Pavlovciach nad Uhom

Trinásta pútnická sobota 15. februára 2020 v Pavlovciach nad Uhom

POZOR ZMENA MIESTA SLÁVENIA: Počas zimných mesiacov bude celý program prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. V tomto kostole prijala bl. Anna Sviatosť krstu, Sviatosť birmovania a tu prijala aj prvýkrát Eucharistiu.

Počas programu bude možné uctiť si relikviu bl. Anny Kolesárovej.

Samozrejme pútnikom odporúčame navštíviť aj pútnický kostol vo Vysokej nad Uhom – otvorený bude od 14.00

Prosíme všetkých kňazov, aby v rámci oznamov informovali veriacich o programe pútnickej soboty a aj o zmene miesta slávenia.

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 15.02.2020 v Pavlovciach nad Uhom s nasledovným programom:

15.00 – hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.

16.00 – Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty bude viesť spoločenstvo – Modlitby matiek z farnosti Michalovce
po krížovej ceste sa prihovorí pán dekan zo Sobraniec PhLic. Mgr. Ján Švec-Babov. Téma – Noe, Boží záchranca…

17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné a dp. farár Marcel Stanko

18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Marcel Stanko, farár vo farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné. Služby počas sv. omše a adorácie budú mať na starosti veriaci z farnosti Soľ, pod vedením dp. farára Jozefa Poláka.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj ku Sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac, vždy tretiu sobotu v mesiaci. Najbližšia bude 21.03.2020.

Ďalšie informácie nájdete aj na našom www.facebook.com/AnkaKolesarovaMucenickaCistoty/

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom