Clicks41
Tesa
Chiều nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận Thập giá WYD của Panama. Thập giá đặc biệt được tạo ra cho Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Panama vào tháng GiêngMore
Chiều nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận Thập giá WYD của Panama.

Thập giá đặc biệt được tạo ra cho Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Panama vào tháng Giêng