Clicks429
Victory

BKP: Poděkování 12 700 lékařům, kteří se postavili za pravdu proti koronapsychóze

Toto video je možné zhlédnout i zde: wistia.com/medias/f3rum5y8mt
ugetube.com/watch/93i3g5l1C87t7zf
rumble.com/vpg6v5-podkovn-12-700-lkam.html


Byzantský katolický patriarchát (BKP), který hájí základní pilíře křesťanství, upozorňuje na alarmující deklaraci. Jménem všech upřímných křesťanů vyslovujeme poděkování dvanácti tisícům sedmi stům lékařů a vědců za to, že se postavili za pravdu proti systému lži, který zneužívá medicínu. Jejich mezinárodní skupina vydala deklaraci, v níž se staví proti koronavirové politice a její tvůrce obviňuje ze zločinů proti lidskosti. Lékařům je totiž zabraňováno poskytovat svým pacientům léčbu k záchraně života a vědecká debata je potlačována či přímo trestána. Deklarace uvádí, že zanedbání léčby mělo za následek zbytečné nemoci i úmrtí.

Summit lékařů a vědců probíhal od 12. do 14. září v Římě. Diskuze se týkala koronavirové pandemie. Zkráceně citujeme z deklarace:

„My, lékaři světa, sjednocení a věrni Hippokratově přísaze, poznáváme, že lékařská profese tak, jak ji známe, stojí na rozcestí. Jsme proto nuceni vyhlásit následující:

Tvůrci veřejné politiky se rozhodli prosazovat tzv. ‚jednotnou léčebnou strategii‘, která vede k zbytečným chorobám a úmrtím.

Tisícům lékařů je znemožněno poskytovat léčbu svým pacientům. Překážky kladou lékárny, nemocnice a orgány veřejného zdravotnictví... to má za následek statisíce zbytečných smrtí pacientů.

Toto už není medicína. To není péče o zdraví. Tato politika ve skutečnosti představuje zločiny proti lidskosti.

Vzhledem k tomu jsme se usnesli na následujícím: Lékaři musí mít svobodu vykonávat lékařské umění a vědu beze strachu z trestu, cenzury, očerňování nebo disciplinárních opatření, včetně možné ztráty licence. Zasahování vládních subjektů a organizací nám lékařům ale nadále brání v péči o pacienty v nouzi.

Lékařům se nesmí bránit v předpisování bezpečných a účinných léčebných postupů. Omezování nadále způsobují zbytečné nemoci a smrt.“

Byzantský katolický patriarchát hájí Boží zákony a základní pravdy víry nutné ke spáse. V dnešní době vlivem věroučných herezí padají i morální principy, což vede k sebedestrukci církve, ale i celé lidské společnosti. Křesťanské státy uzákoňují genderovou politiku, antivýchovu, cílevědomou demoralizaci, kradení dětí sociálními službami. V důsledku jde o morální a psychickou tyranii dětí, takže jenom v Norsku ročně 70-100 ukradených dětí páchá sebevraždu.

Tyto zločiny se přikrývají pozitivními frázemi o právech žen i dětí a tzv. právem sexuálních menšin LGBTQ adoptovat ukradené děti. Ve skutečnosti jde o zločiny proti Bohu a lidstvu. Zodpovědnost za tyto zločiny dopadá na apostatický Vatikán, který svou apostazi započal už II. vatikánským koncilem a nyní vrcholí lžipapežem Bergogliem.

Tzv. František nezákonně ruší Boží přikázání a zavádí satanizaci církve. Intronizoval ve Vatikánu démona Pačamamu a prosazuje sňatky sodomitů. Dokonce drze a demagogicky prosazuje zločinnou experimentální mRNA vakcinaci.

Dnes proto s velkou vděčností oceňujeme deklaraci více než dvanácti tisíců sedmi set lékařů. Tato deklarace usvědčuje politiky, ale i jidášské preláty, ze ztráty svědomí, zrady víry i ze zločinů proti lidskosti. Jimi stáhli na sebe zodpovědnost za fyzickou smrt mnohých, ale i za duchovní smrt svedených duší. Apostatický Vatikán už není sloupem pravdy a svědomím lidstvu. Tento bergogliánský Vatikán se stal sloupem lži a hybnou silou autogenocidy lidstva.

Byzantský katolický patriarchát v této době nejhlubší zrady a odpadu od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista hájí pravé učení i morální principy. Jménem všech upřímných křesťanů udělujeme veřejné uznání všem lékařům, kteří se postavili proti systému lži a smrti, za kterým stojí anděl světla, lucifer, tedy satan. Připomínáme, že poslední vítězství nad ďáblem a jeho služebníky patří Bohu, našemu Pánu a Spasiteli. Ti, kteří bojují za pravdu, od Něj obdrží korunu věčného vítězství. Ta čeká i odvážné lékaře, kteří se postavili za život proti smrti.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
8. 11. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8