m.rekinek
11.5K

Nawet 28-krotny wzrost liczby martwych urodzeń !

Wyciek e-maila ze szpitala. Pracownik szpitala we Fresno w Kalifornii ujawnił…
Walczyć o prawdę
Znam bezpośrednio taki przykład, dwoje dzieci tej samej matki i ojca zmarło w łonie. Były to kolejne ciąże, chłopiec i dziewczynka. Czy to nie pewien sposób symboliczne?