05:34
Evanjelizacia
1.1K
† 4. veľkonočná sobota - Čo vidí svet v kresťanoch? Duchovné cvičenia slovom i písmom nájdete tu: www.evanjelizacia.eu 5.5.2012 | Jn 14,7-14 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete …More
† 4. veľkonočná sobota - Čo vidí svet v kresťanoch?

Duchovné cvičenia slovom i písmom nájdete tu: www.evanjelizacia.eu 5.5.2012 | Jn 14,7-14 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“