Clicks286
Peter(skala)

PETICIA: Európska únia chce nanútiť členským štátom homoadopcie - POVEDZME NIE

TU Podpísať: reaguj.sk/…nskym-statom-homoadopcie---povedzme-nie-,99,k.html

Európska komisia chce zaútočiť na manželstvo, rodinu a suverenitu členských štátov EÚ!
Štáty, v ktorých právo nedovoľuje adopcie homosexuálnym párom, budú nútené akceptovať tieto adopcie a zároveň bude týmto spôsobom ignorovaná vôľa väčšiny obyvateľov, ktorá je proti týmto adopciám.

Vážený pán premiér Eduard Heger !


Šéfka Európskej komisie pani Ursula von der Leyenová, už minulý rok oznámila v rámci takzvanej „Stratégie rovnosti LGBTI“, že jej cieľom je prinútiť všetky členské štáty EÚ uznať „rodinné vzťahy v rámci EÚ“.

Keď poznamenala: „Ak si rodič v jednom štáte, si rodičom aj v inom štáte.“

V praxi to znamená, že v Holandsku uznané adopcie detí homosexuálnymi pármi dvoch mužov, bude musieť uznať aj Slovensko, kde to právo zakazuje.

Doteraz iba znepokojujúca predpoveď sa dnes stáva faktom.

Európska komisia, ohlásila úvodné črty projektu vo veci „uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi EÚ.“

Prijatie tohto nariadenia, by bolo zaväzujúce pre všetkých členov EÚ vrátane Slovenska a naše súdy by museli uznávať adopcie detí homosexuálnymi pármi.

Európska únia nám chce nanútiť riešenia, s ktorými nesúhlasí väčšina slovenskej spoločnosti.
Nesmieme to dovoliť!

Ústava SR jednoznačne definuje manželstvo, ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy a v jeho rámci sa tiež priznáva právo manželom adoptovať si deti.


Vstupom Slovenska do EÚ, sme nedali súhlas k narušeniu rodinného práva, s ktorým nesúhlasí väčšina občanov SR. Európske zmluvy jasne stanovujú, že rodinné právo prináleží výlučne do kompetencie členských štátov. Európska únia nemá žiadne kompetencie, aby menila toto právo platné na Slovensku.

Preto Vás prosím podpíšte petíciu adresovanú predsedníčke EK pani Ursuli von der Leyenovej, ktorú týmto vyzývame, aby rešpektovala suverénne právo členských štátov EÚ a zastavila tento škodlivý a kontroverzný projekt.

Európsky komisári musia vedieť, že Slováci nesúhlasia s nanucovaním týchto riešení Európskou úniou, ktoré nemajú ukotvenie v zmluvách o založení európskych spoločenstiev a EÚ a tiež s nimi nesúhlasia občania SR.

S úctou

Mgr. Martin Komár

Správca Nadácie Slovakia Christiana

Občan Slovenskej republiky


Na vedomie premier SR Eduard Heger