Clicks149
Victory

BKP: Jak to je s Bergogliovým vybídnutím Big Tech k totální cenzuře?

Děkujeme novinářům, především jihoamerickým, kteří dokázali odmaskovat zašifrované úmysly profesionálního církevního podvodníka a lháře Bergoglia ve věci jeho požadavku totální cenzury. Málokdo z obyčejných čtenářů, tím spíše katolíků, by z Bergogliových ctnostně vypadajících frází vydedukoval, o co mu vlastně jde.

Citace Bergoglia: „Chci ve jménu Boha požádat technologické giganty (Big Tech), aby přestali využívat lidské slabosti, zranitelnosti lidí pro finanční zisk, aniž by brali v potaz, jak přibývají nenávistné projevy, grooming, fake news, konspirační teorie, politická manipulace.“

Komentář: Probíhá informační a psychologická válka pravdy se lží. Skutečný záměr Bergogliova výroku je dosáhnout totální cenzury tak, aby nebyl dovolen žádný zdroj pravdivých informací. Jak zašifroval tento záměr?

Jednak ve výroku zneužil autoritu Boží. Dále si získal image, jako by napomínal vlastníky společností Big Tech, aby nehledě na zisk, očistili internet od dezinformací v zájmu obyčejných uživatelů. Ve skutečnosti za tím ale skrývá vybídku k absolutní cenzuře pravdy. Pod termínem nenávistné projevy, grooming, fake news, konspirační teorie, politická manipulace – totiž nemyslí skutečně lživou desinformaci, ale naopak, těmito termíny ocejchovává pravdivé zdroje informací. Toto je ďábelské mistrovství bergoglianismu. Toto je antikristovský duch, který sugestivně používá slova v opačném významu s cílem, aby vyřadil hlas pravdy. Proč je toto vše už zřejmé? Protože Bergoglio slouží systému lži a prosazuje dnes především vakcinaci, která je jedním z prostředků, jak dosáhnout cíle redukce lidstva. Kromě toho se Bergoglio zasazuje za prosazení podvodných lockdownů a jiných opatření v souvislosti s údajnou změnou klimatu. Rovněž v tomto měsíci započatou Synodou o synodalitě sleduje totální likvidaci církve a její převod v anticírkev New Age s uctíváním ďábla a démonů. To vše ale maskuje nejvznešenějšími náboženskými termíny a frázemi. Výroky Bergoglia musí být proto vždy rozšifrovány z takového zorného úhlu, kdo Bergoglio je a co ve skutečnosti sleduje. Moudrý člověk ví, že otrávený kořen vždy nese otrávené ovoce, i kdyby vypadalo krásně. Největší heretik a buřič proti Bohu, služebník lži a smrti, podvodník okupující papežský úřad, nevede duše cestou pravdy a spásy, ale vede je cestou lži do věčné záhuby.

Kdo mu věří a nechce slyšet pravdu, sám sebe už odsoudil.

Byzantský katolický patriarchát

26. 10. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8