Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks225

NÁMESTIE SV.PETRA V RÍME...NOVÉ MODLY UŽ PREVZALI MOJE MIESTO!

Carbonia 30.10.2019

Priprav môj Dom ó žena!
Deti Jeruzalema,nadišiel čas bolesti.Toto ľudstvo obdrží trest,ktorý si zaslúži vďaka svojej neposlušnosti voči Mne!...Satan sa veselí v ich srdciach.
Zima donesie veľkú skazu na túto zem,zemetrasenia a vulkány sa ukážu vo svojej hrôze,všetko pohltí temnota a smrť.

Deti moje,tie ktoré ste ma opustili,aby ste nasledovali falošného boha v pravde vám hovorím:Zničili ste si svoj život vašou pýchou.Vaša chyba je,že ste objali hriech,podvolili ste sa Satanovi,zvelebovali ste ho a nasledovali miesto mňa!

Čo teraz očakávate?Že budete obklopený mojou láskou?!
Že vás zachránim po tom čo ste ma preklínali a odmietli?!
Ach,aký strašný údeľ pre vás,mužovia bez duše!
Ach,aká bolesť vás navštívi!

Démoni majú moc nad vami,budete otrokmi.Až potom v bolesti uveríte vo mňa,budete ma volať na pomoc,ale už bude príliš neskoro.
Píš pisárka môjho najsvätejšieho srdca,píš:Prídu studené noci,hlad a beznádej budú vládnuť nad ľudmi.Nebudete sa mať čím prikryť ani čím nakŕmiť,pretože ste dali prednosť noci pred dňom!

Deti moje je to váš BOH,čo k vám hovorí,počúvajte jeho hlas,obráťte sa na jeho volanie lásky a záchrany.Vráťte sa k vášmu Otcovi,ktorý je na nebesiach a nikdy nepochybujte o jeho láske k vám.Odvráťte sa od falošných ideológií tohoto sveta,vráťte sa ku Mne,zvoľte si Mňa deti moje,pretože iba vo mne je spása.

Rešpektujte prikázania,vráťte sa k Božím Zákonom a opustite tie ľudské,pretože iba BOH JE!!!Uvažujte ó ľudia uvažujte ó všetci ľudia,uvažujte!!!

Otvorte vaše srdcia a vaše oči Pravde!Vráťte sa k Záchrane ó ľudia...milujte sa!Ja som Cesta,Pravda a Život,kto je vo Mne nemusí sa ničoho báť.Ktorý otec,ak ho syn poprosí o chlieb mu dá kameň?!Alebo ak poprosí o rybu,vari mu dá hada?!Majte pre mňa lásku ó ľudia,rozpoznajte Ma a rešpektujte Ma.Milujte Ma ó ľudia,milujte Ma!..Obráťte sa!!!

Námestie svätého Petra v Ríme bude preplnené ľudmi,no neprídu zvelebovať Mňa!Nové modli už zaujali moje miesto!!!
ANATEMA!ANATEMA!ANATEMA!

Von obchodníci z Otcovho domu!Von,zvelebovatelia modiel!V mojom dome už hoduje Satan!

ANATEMA!ANATEMA!ANATEMA!

Toto je koniec pre zradcov v mojej Cirkvi!BOH je vo svojej Spravodlivosti,buďte pripravený so zažatými lampami..toto je chvíľa vhodná na môj zásah.