charisma
2744

A katolikus rózsafüzér „szélsőséges szimbólummá” vált

A szerző szerint „a katolikusok a keresztény nacionalizmus növekvő kontingensét alkotják.”
Az Atlantic munkatársa, Daniel Panneton kijelentette, hogy a katolikus rózsafüzér a vallási radikalizmus „szimbólumává” vált.

A rózsafüzér gyöngyök vagy csomók sora, amit a katolikusok imádkozáskor használnak, de egy író arra figyelmeztetett, hogy a modern időkben ez sokkal sötétebb értelmet nyert. „Ahogyan az AR-15 puska szent tárggyá vált a keresztény nacionalisták számára általában, úgy a rózsafüzér is militarista jelentést kapott a radikális-tradicionális (vagy „rad trad”) katolikusok számára" - állította Panneton vasárnapi írásában, melynek címe: „Hogyan lett a rózsafüzér szélsőséges szimbólum”.

Hozzátette: „Ezen a szélsőséges peremvidéken a rózsafüzér gyöngyei beleszövődnek egy konspiratív politikába és abszolutista fegyverkultúrába. Ezek a fegyveres radikális tradicionalisták átvették azt a spirituális elképzelést, hogy a rózsafüzér fegyver lehet a gonosz elleni harcban, és valami szó szerint veszélyes dologgá változtatták.”

Panneton egy egész online ökoszisztémát ostorozott, amiért olyan képeket terjesztenek, melyeken keresztény harcosok szerepelnek mind a történelmi, mind a modern korban, azt sugallva, hogy „a közösségi médiaoldalak telítve vannak a lőfegyverekre tűzött rózsafüzérekkel, imádkozó harcosokkal, Deus Vult ('Isten is úgy akarja') kereszteslovag mémekkel és a férfiaknak szóló felhívások képeivel, hogy felkeljenek és a harcos egyház tagjai legyenek.”

Megjegyezte továbbá, hogy a rózsafüzér „az áhítatos imasorozat segédeszközéül szolgál, a katolicizmus széles körben elismert szimbóluma és erőforrása. Sokan pedig valódi táplálékot merítenek a katolikus teológiának a harcos egyházról alkotott elképzeléséből és abból a hagyományból, amely a rózsafüzért a sátán elleni fegyvernek tekinti.”

Az Atlantic munkatársa sokféle példát hozott fel arra, hogy a rózsafüzér és a harcoló férfiak modern asszociációja hogyan vált piacképessé egy piaci résnyi publikum számára, megjegyezve, hogy „a radikális-hagyományos katolikusok fenntartják saját háziiparukat áruk és szolgáltatások terén,” mint például egy olyan üzlet, amely „az első világháborúban az amerikai katonáknak adott rózsafüzér másolatait árulja ’harci rózsafüzérként.’”

A svájci gárdát is megszólították, akik ikonikus 16. századi páncéljukban és egyenruhájukban évszázadok óta védik a Vatikánt, ahogy Panneton elmesélte: „2016-ban a pápai Svájci Gárda harci rózsafüzérek adományt fogadott el; a Vatikánban tartott ünnepségen saját parancsnokuk úgy jellemezte az ajándékot, mint „a legerősebb fegyvert, ami a piacon létezik.”

A papság egy tagját is megszólaltatta, mondván, hogy „Thomas Olmsted phoenixi püspök apostoli buzdítást adott ki, amelyben a katolikus férfiasság hagyományos felfogásának megújítására szólított fel 'Into the Breach' [Odaállni a résbe, magyar nyelven itt] címmel, ami arra késztette a Kolumbusz Lovagjait, egy befolyásos testvéri rendet, hogy egy videósorozatot készítsen, amely Olmsted elképzeléseit népszerűsíti.”

Figyelmeztetve arra, hogy a katolikusok a „keresztény nacionalizmus növekvő kontingensét” alkotják, Panneton megjegyezte, hogy „a katolikus képek most szabadon keverednek a kapcsos alt-right [alternatív jobboldali] mémekkel, melyek az ókori Rómát romantizálják vagy a hagyományos patriarchális családot idealizálják.” Azt is megjegyezte, hogy ahogy az amerikai katolikusok és protestánsok közötti szakadék csökken, úgy „cementálódtak bele közös ügyekbe, mint például az ellenségesség az abortuszjogok híveivel szemben.”
Angol nyelvű forrás
Bazsó-Dombi Attila
Azon lehet csodálkozni, hogy csak most találták ki, minthogy pl. a házas férfi és nő fogalmai már rég szélsőséges listán vannak!
Barta János
Akkor én alázatos nacionalista vagyok. Szűzanya által adott rózsafüzér fegyver használat miatt.Én ezt "szélsőséget" vállalom