Agnus
Tymoteusz
„Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13, 9) tego bardzo mądrego i Bożego Kapłana - Ks. Marka Bąka...