mk2017
11787

XXII Dzień Papieski

XXII Dzień Papieski. Interpretacja hasła Veritatis splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych …
mk2017
Więź między prawdą, wolnością człowieka, a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).