06:06
Evanjelizacia
2.6K
† Niečo o kontrastoch. www.evanjelizacia.eu Denné meditácie Ľubomíra Stančeka môžete dostávať zadarmo aj Vy priamo na Váš e-mail. Stačí, ak pošlete svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@…More
† Niečo o kontrastoch.

www.evanjelizacia.eu Denné meditácie Ľubomíra Stančeka môžete dostávať zadarmo aj Vy priamo na Váš e-mail. Stačí, ak pošlete svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu
- pondelok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 31 - 35 Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch." Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí." Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta."