Matka Zbawienia: Cierpienie, choć jest ciężkie, przynosi Łaski, zwłaszcza jeśli jest chętnie przyjm…

Virgin Mary: Suffering, hard as it is, brings graces especially if it is embraced willingly for the salvation of souls KSIĘGA PRAWDY środa, 6 czer…