V.R.S.
6592
Weronika....S
Dziękujemy za wpisy na GloriiTV poszerzające naszą wiedzę religijną.
V.R.S.
Bardziej to wiedza z zakresu historii Kościoła (plus tłumaczenia) ale jeśli się komuś przydaje to zawsze miłe.
Weronika....S
Wczoraj byłam w kościele, w którym kapłan zaczął kazanie od słów ,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,,. Tak też zawsze zaczyna kazania. Nawiązał jednocześnie do Piusa XI i jego Encykliki Quas Primas.
V.R.S.
Zapewne zatem była to nowa liturgia, która w nieszczęsny sposób zastąpiła ostatnią Niedzielę roku liturgicznego nakierowaną tradycyjnie na rzeczy ostateczne świętem "Króla Wszechświata", które w założeniu - w Quas Primas właśnie miało być świętem Kościoła walczącego na ziemi o panowanie Chrystusa Króla, stąd połączenie ze świętem Kościoła triumfującego - 1 listopada i wspomnieniem Kościoła …More
Zapewne zatem była to nowa liturgia, która w nieszczęsny sposób zastąpiła ostatnią Niedzielę roku liturgicznego nakierowaną tradycyjnie na rzeczy ostateczne świętem "Króla Wszechświata", które w założeniu - w Quas Primas właśnie miało być świętem Kościoła walczącego na ziemi o panowanie Chrystusa Króla, stąd połączenie ze świętem Kościoła triumfującego - 1 listopada i wspomnieniem Kościoła cierpiącego - 2 listopada.
Weronika....S
Wiem o tym i dziękuję za tę uwagę uzupełniającą moją wypowiedź.
Weronika....S
Dodam, że Ks. Proboszcz tej parafii kilkanaście już lat temu dokonał Intronizacji Chrystusa Króla w tymże Sanktuarium Maryjnym. Duży, bardzo ładny Obraz Chrystusa Króla znajduje się tam na ważnym miejscu. Ciekawe, że w czasie intronizacji przez EP Chrystus był przedstawiony w cierniowej koronie z opuszczonym berłem. Taki obraz kojarzy mi się raczej z czymś zdecydowanie przeciwnym niż intronizacja…More
Dodam, że Ks. Proboszcz tej parafii kilkanaście już lat temu dokonał Intronizacji Chrystusa Króla w tymże Sanktuarium Maryjnym. Duży, bardzo ładny Obraz Chrystusa Króla znajduje się tam na ważnym miejscu. Ciekawe, że w czasie intronizacji przez EP Chrystus był przedstawiony w cierniowej koronie z opuszczonym berłem. Taki obraz kojarzy mi się raczej z czymś zdecydowanie przeciwnym niż intronizacja, z tym jakby Chrystus był męczennikiem bez władzy.