33:19
Stefan Hrbcek
760
Hlavné prikázanie. Vyučovanie Božieho slova ktoré odznelo na chválach 13.1.2012 v Rómskom duchovno - spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi. Kazateľ - Róbert Neupauer (teologicky vzdelaný katolík)More
Hlavné prikázanie.

Vyučovanie Božieho slova ktoré odznelo na chválach 13.1.2012 v Rómskom duchovno - spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi. Kazateľ - Róbert Neupauer (teologicky vzdelaný katolík)