12:42
Jak Bůh použije šelmu (Antikrista) proti Babylonu (New Yorku) dle Bible. A proroctví sv. Jana Kronštadského o začátku vysvobozování Rusů ze staletého jha v r.2022.
Public domain