07:43
Ela17
11307

ILUMINACI

Felieton Akademicki prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Radio Maryja (2010-05-05) Masoneria i kryzys - dr Stanisław Krajski open.fm Stanisław Krajski o masonerii open.fm Masoneria polska 2009 - dr …More
Felieton Akademicki prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Radio Maryja (2010-05-05) Masoneria i kryzys - dr Stanisław Krajski open.fm Stanisław Krajski o masonerii open.fm Masoneria polska 2009 - dr Stanisław Krajski open.fm Masoneria w Polsce od 1945 r. - dr Stanisław Krajski open.fm Jaki świat projektuje masoneria? - dr Stanisław Krajski open.fm Dzieje masonerii - dr Radomir Maly open.fm Masoneria potrzebna w Polsce? - ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda open.fm Masoneria: Fundament wspólnej Europy? - ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda open.fm Przeciwko Kościołowi - fałszerze prawdy - lewica - masoni - dr Piotr Bielik, dr Stanisław Krajski open.fm Święty Maksymilian Maria Kolbe: przeciw masonerii - dr Stanisław Krajski open.fm Ideologia masońska a konstytucje UE - dr Stanisław Krajski open.fm Metody walki masonerii francuskiej z Kościołem katolickim w okresie III Republiki - doc. Józef Kossecki open.fm
fartuszniak leszek
Ten felieton prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego jest ogólnie poprawny, ale dokładnie pomija istotne szczegóły związane z iluminatami czy komunistami, co utrudnia zrozumienie tego:
skąd się wzięli ci iluminaci a potem komuniści ?

Także na stronie Radia Maryja jeszcze jest referat Ks. dr Romana Piwowarczyka dotyczący iluminatów.
=> www.radiomaryja.pl/…/globalizacja-i-…

Cytat z tego wykładu:
,,…More
Ten felieton prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego jest ogólnie poprawny, ale dokładnie pomija istotne szczegóły związane z iluminatami czy komunistami, co utrudnia zrozumienie tego:
skąd się wzięli ci iluminaci a potem komuniści ?

Także na stronie Radia Maryja jeszcze jest referat Ks. dr Romana Piwowarczyka dotyczący iluminatów.
=> www.radiomaryja.pl/…/globalizacja-i-…

Cytat z tego wykładu:
,,w XVIII w. powstaje też struktura globalistyczna w postaci bardzo radykalnej, skrajnej wobec Boga i ludzi wierzących a jest nią coraz bardziej znana nam dziś grupa o nazwie Iluminaci.
Jej założyciel Adam Weishaupt, z pochodzenia żyd aszkanazejczyk, był profesorem prawa kanonicznego, wychowany u Jezuitów. W 1773 nakłoniony przez Mayera Rothschilda, bankiera również pochodzenia żydowskiego, 1 maja 1776 zakłada wspomnianą tajną grupę mającą na celu solidne zjednoczenie tajemnych stowarzyszeń : masońskich i innych opartych np. na okultyzmie, aby zaprowadzić kontrolę nad całą ludzkością, zawładnąć bogactwami naturalnymi i doprowadzić do utworzenia jedynego i niewybieralnego rządu światowego
"
---

Próbuje nam się wmówić, że narodowość czy pochodzenie nie ma znaczenia, a jednak ma, bo to decyduje o cechach charakteru osoby, jego przekonaniach, wierze, stopniu asymilacji w danej grupie społecznej, czy o innych cechach, które ogólnie można różnie oceniać z punktu widzenia danej społeczności.
Oczywiście przed Bogiem Stwórcą wszyscy są równi i to Bóg w Trójcy Świętej Jedyny osądzi nas stosownie do naszego życia i przestrzegania przykazań Boga. Jak jest opisane w Starym Testamencie to Bóg wyróżnił jeden naród, uczynił Izraelitów narodem wybranym, by przekazali Wolę Boga całemu światu. Ale ten "naród wybrany" zamiast wypełnić Wolę Boga to w większości skupił cię na sobie i gdy do nich przyszedł oczekiwany mesjasz Jezus Chrystus, to ukrzyżowali Go, przez co Izraelici utracili laskę narodu wybranego.
---
Św Jana 1:9-13
''Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili
.
"
---
I od ponad 2000 lat to jest główna przyczyna powstawania tajnych związków walczących z Bogiem.
Część przywódców tych tajnych organizacji jakiś czas nawet byli Katolikami, a później z niezwykłą zawziętością zwalczali Wiarę Katolicką. Szatan dobrze wie, kogo wybrać na swoje sługi, bo najbardziej gorliwym sługą szatana jest ten co przeszedł na drugą stronę.
---
Cały felieton 5 grudnia 2012
Ks. dr Roman Piwowarczyk

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw
władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na
wyżynach niebieskich
” Ef. 6,12

Istnieje wiele definicji globalizacji, w tym wystąpieniu posłużę się definicją która
nawiązuję do genezy i celów Iluminatów. Tak więc globalizacja to proces ekonomiczno
polityczny dążący do zniesienia barier narodowościowych, państwowych, ograniczających
swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji i operacji finansowych w skali całego
świata by ostatecznie utworzyć rząd światowy określany w języku angielskim jako New
World Order. Nowy porządek świata jest więc wpisany w proces tak pojętej globalizacji
jako jej cel i wyraża najbardziej radykalne, rewolucyjne dążenia jej członków wobec całej ludzkości.
Globalizacja jako zjawisko społeczne nie jest czymś nowym, jej protoplastów odnajdujemy
już w starożytnych religiach czy kulturach : sumeryjskiej, egipskiej, babilońskiej,
żydowskiej, itd. Ich ówczesną wspólną cechą był wyraźny podział danego społeczeństwa na
małą ekskluzywną grupę władców i pozostałą cześć osób im poddanych. Władcy byli
przekonani o posiadaniu szczególnej tajemnej wiedzy czy zdolności niemalże boskich co
wytwarzało ogromną przepaść wobec warstwy ludzi podlegających ich wpływom[1]. Władza
tamtych elit była jednak tylko lokalna, nie globalna, np. w obszarze położonym wzdłuż
Nilu czy Babilonii. Natomiast, pierwsza propozycja utworzenia rządu światowego w sensie
dosłownym pojawiła się znacznie później : np. w 1313 w dziele De Monarchia Dantego
Alighieri, czy w 1713 roku u księdza Irénée Castel de Saint-Pierre który głosił ideę
światowego rządu jako źródło światowego pokoju. Myśli o globalizacji te czy inne
niewymienione nie były jednak wcielane w życie. Dopiero od XVIII w. pojawiają się
następne, oparte na różnych fundamentach teorie gdzie słowo globalizacja ma już coraz
bardziej szczegółową treść i zaczynają się tworzyć konkretne struktury o celach
globalistycznych. Można pośród nich wyróżnić niejako dwie przeciwstawne perspektywy o
przeciwstawnych wartościach, celach czy metodach działania. Jedna, inspirowana
najczęściej religią katolicką i w jakimś stopniu zakorzeniona w modelu strukturalnym
kościoła katolickiego, chociaż rozmijająca się z jego główną misją jaką jest zbawienie
ludzi czy życie wieczne; oraz druga zupełnie przeciwna, oparta na tajemnej a nawet
szatańskiej mocy, wrogości do religii monoteistycznych, podstępie, niesprawiedliwości,
walce silniejszych ze słabszymi. Obie te perspektywy w mniej czy bardziej widocznym
stopniu stają w opozycji wobec ludzi wierzących i Boskiego planu zbawienia. Opozycję tę, w postaci bardziej łagodnej widać choćby u członków Los Alumbrados z Hiszpani czy
niektórych formach masonerii gdzie obecne jest wzajemne pomieszanie czy przenikanie się
ortodoksyjnych treści religijnych z treściami heretyckimi. Niestety, ale w XVIII w.
powstaje też struktura globalistyczna w postaci bardzo radykalnej, skrajnej wobec Boga
i ludzi wierzących a jest nią coraz bardziej znana nam dziś grupa o nazwie Iluminaci.
Jej założyciel Adam Weishaupt, z pochodzenia żyd aszkanazejczyk, był profesorem prawa
kanonicznego, wychowany u Jezuitów. W 1773 nakłoniony przez Mayera Rothschilda,
bankiera również pochodzenia żydowskiego, 1 maja 1776 zakłada wspomnianą tajną grupę
mającą na celu solidne zjednoczenie tajemnych stowarzyszeń : masońskich i innych
opartych np. na okultyzmie, aby zaprowadzić kontrolę nad całą ludzkością, zawładnąć
bogactwami naturalnymi i doprowadzić do utworzenia jedynego i niewybieralnego rządu
światowego[2]. Osiągnięcie tego celu przewidywał poprzez realizację następujących
punktów:
1. Likwidację wszelkich struktur państwowych,
2. Likwidację wszelkiej własności prywatnej,
3. Likwidację wszelkiego dziedzictwa i tradycji,
4. Zniesienie patriotyzmu,
5. Rozbicie struktur rodziny,
6. Wykorzenienie wszelkiej religii a zwłaszcza katolickiej.
Obrana nazwa Iluminaci miała według Założyciela nawiązywać do Lucyfera który jest
źródłem światła oraz niczym nieograniczanej mocy. Podstawowym symbolem iluminatów stała
się piramida zakończona wszystko widzącym okiem[3]; wokół piramidy dwa łacińskie zdania
: Annuit coeptis (przedsięwzięcie odniesie sukces) oraz Novus ordo seclorum (nowy
porządek świata). Symbol ten jest obecny już od 1933 r. na dolarach amerykańskich po
dziś dzień[4]. Podstawą doktrynalną został wybrany Talmud, a strategia pozwalająca
uczniom Weishaupta dominować nad innymi ludźmi została sprecyzowana przez niego w tzw.
25 punktach. Oto niektóre z nich :
1. Pieniądze i seks będą wykorzystane aby pozyskać ludzi na różnych kierowniczych stanowiskach;
2. Nauczyciele naszego bractwa powinni wyłaniać i formować w szkołach i uniwersytetach
najlepszych uczniów w sprawach związanych z globalizacją i światowym rządem;
3. Osoby wpływowe i studenci specjalnie przygotowani pod kontrolą iluminatów będą
wprowadzani do instytucji rządowych, religijnych i finansowych jako agenci;
4. Tajny komitet przejmie całkowitą kontrolę nad mediami aby mogły one przekonać ludzi,
że światowy rząd jest jedynym rozwiązaniem dla wielu ludzkich problemów;
5. W końcowym etapie tej strategii wykorzystane zostaną wszelkie środki militarne, w
tym zamachy stanu aby zmusić niezdecydowane czy wrogie globalizacji państwa do
podporządkowania się globalnemu rządowi Iluminatów[5].
Drodzy Państwo, tyle krótkiej prezentacji XVIII wiecznego programu Iluminatów.
Zainteresowanych większą ilością szczegółów odsyłam do niemałej bibliografii i wielu
stron internetowych dostępnych w wielu językach[6]. My natomiast postawny sobie trzy
pytania i spróbujmy na nie przynajmniej po części odpowiedzieć. 1. Czy ta tajna
organizacja działa od tamtego czasu po dziś dzień? 2. Jakie są obecnie przejawy czy
owoce tego działania. 3. Czy rzeczywiście Iluminaci mają dziś realne szanse aby przejąć
władze nad całym światem w ramach tzw. Nowego Porządku Świata.
Odpowiadając, należy stwierdzić, że organizacja ta jak najbardziej istnieje, mając
dzisiaj bardzo rozwinięta i różnorodną strukturę[7]. Oto kilka historycznych wydarzeń
które to potwierdzają. Już sam Adam Weishaupt który zaraz po założeniu Iluminatów,
zatrudnić miał 2000 zwolenników reprezentujących sztukę, naukę, finanse, politykę,
edukację i przemysł. Konstrukcja ta wytworzyła później wiele nowych odgałęzień czy
organizacji w mniejszym czy większym stopniu z nią powiązanych. Dziś, z perspektywy
ponad 200 lat widać również jak mocno rozwinęła się struktura
bankowo-medialno-polityczna w ramach rozrastającego się rodu Rothschildów, których
kapitał jest na dziś dzień wyceniany na ok. od 500 do 700 bilionów dolarów. Przytoczmy
więc choć kilka detali z ich historii. Mayer Amschel Rothschild miał pięciu synów i
pięć córek. Zgodnie z jego wolą, aby zachować ciągłość rodu, tylko synowie mogli
dziedziczyć interesy i fortunę, zaś córki zostały wydane za innych bankierów. Dzieci
miały wychodzić za mąż lub żenić się w obrębie własnej rodziny nawet na poziomie
kuzynów aby nie rozpraszać majątku rodziny. Ród Rothschildów rozchodzi się po całej
Europie, w czym pomaga im bardzo posiadanie własnej, najszybszej na świecie poczty
mającej immunitet dyplomatyczny. Jego syn Amschel osiedla się we Frankfurcie, Nathan w
Londynie, James w Paryżu, Salomon w Wiedniu a Charles w Neapolu. James osiągnął w
Paryżu jako mason najwyższy 33 stopień Obrządku Szkockiego, jego brat Nathan był
członkiem loży „Emulation” w Londynie, natomiast Salomon zostaje wprowadzony do
wolnomularstwa. Ich wypływ na politykę i rozwój finansów w Europie staje się bardzo
wielki choć medialnie nie nagłaśniany : pierwsza ich wielka „misja” to zaangażowanie
się w wywołaniu antykościelnej, krwawej Rewolucji Francuskiej; W 1809 r. Natan
Rothschild wypowiada znane po dziś dzień przełomowe zdanie : „Pozwólcie mi emitować
pieniądze a ominę wszelkie prawo”. W 1815 roku osiąga swój cel po udanych manipulacjach
finansowo-medialnych związanych z wojną francusko – angielską zakończoną klęską
Napoleona pod Waterloo. Przejmując kontrolę nad Bankiem Anglii i uzyskując możliwość
emisji pieniądza w Wielkiej Brytanii stwierdza : „Nie przejmuję się tym jaka marionetka
zasiada na tronie Imperium nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Człowiek który
kontroluje emisję pieniądza w tym kraju, kontroluje całe Imperium, a tym człowiekiem ja jestem”.
W 1791 r. Rothschildowie zaczynają kontrolować pieniądze amerykańskie za sprawą
Aleksandra Hamiltona, agenta w rządzie Georga Washingtona, ustanawiając centralny Bank
USA o nazwie Pierwszy Bank USA[8]. Napięcia związane z emisją dolara pomiędzy kolejnymi
prezydentami amerykańskimi a Rothschildami będę trwały aż do roku 1913 kiedy to po
sztucznie wywołanym kryzysie gospodarczym i upadku wielu banków amerykańskich, udaje
się zalegalizować prywatny bank Federal Reserve (FED) jako Bank emitujący pieniądze i określający ich wartość.
W tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź prezydenta A. Lincolna z 1862 roku kiedy to
wprowadził możliwość emisji pieniądza w swoim państwie : „Daliśmy ludziom Republiki
najlepsze dobro jakie kiedykolwiek mieli, ich własne papierowe pieniądze aby spłacać
ich własne długi”[9]. Natomiast w grudniu 1913r., dokładnie wigilię Bożego Narodzenia
kongresmen Charles Lindbergh widząc jak USA traci swoją autonomię finansową mówił :
„Akt ten ustanawia największy zarząd na ziemi. Prezydent podpisując ten dokument,
zalegalizował niewidoczny rząd finansowej mocy.” Od tej pory stojący za FED–em
Wartburgowie, Rothschildowie czy Rockefellerowie, zadbali solidnie aby media
amerykańskie odpowiednio owiały tajemnicą tę sprawę[10]. Nie mniej jednak, 27 kwietnia
1961 prezydent John Fitzgerald Kennedy, jedyny amerykański prezydent katolik, próbując
na nowo zmienić niekorzystną sytuację kraju wypowiada takie oto zdania : „Słowo
„sekret” „tajemniczy” jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. I my jako
ludzie z natury i historycznie jesteśmy przeciwni tajnym stowarzyszeniom, tajnym
przysięgom i tajnym działaniom. Ponieważ sprzeciwiamy się na całym świecie
monolitycznym i bezwzględnym konspiracjom które polegają głównie na ukrytych
znaczeniach ekspansji ich własnych wpływów w infiltracji, zamiast inwazji, na
działalności wywrotowej, zamiast wyborach, na zastraszaniu, zamiast wolnym wyborze. To
system, który rozlegle zasoby ludzkie i materialne wykorzystuje do budowania zwartej i
wysoko wydajnej maszyny działającej na polu militarnym, dyplomatycznym, wywiadowczym,
ekonomicznym, naukowym i politycznym. Ich przygotowania są tajne, nieujawnione, ich
pomyłki są pogrzebane, niepublikowane ich myślenie jest ciche, nie chwalą się. Ich
wydatki nie są kwestionowane, nie ma plotek, sekret nie jest ujawniany. Oto dlaczego
ateński twórca prawa Solon określił przestępcą każdego, kto uchyla się od dyskusji.
Proszę was o pomoc w olbrzymim zadaniu, informowania i ostrzegania. Pewny, że z waszą
pomocą człowiek będzie tym, kim urodził się żeby być: „wolnym i niezależnym”. W czerwcu
1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument legalizujący emisję pieniędzy[11] w
ramach struktur państwowych, jednakże sześć miesięcy później 22 listopada w obecności
tysięcy ludzi na ulicach Dallas został zamordowany podobnie z resztą jak w XIX w
Abraham Lincoln[12]. Dokładnie w dniu jego śmierci unieważniono wspomniany dokument z
czerwca a kilka dni później, za kadencji nowo zaprzysiężonego prezydenta Lyndon’a B.
Johnsona wycofano z obiegu banknoty emitowane za życia J. Kennedy’ego[13].
Iluminaci dali się nie jeden raz poznać jako tajna grupa wzniecająca wojny, spory i
czerpiąca przy tej okazji wielkie zyski. Np. we 1815 r. wszyscy bracia Rothschildowie
zaangażowani byli aby polepszyć stan armii angielskiej Wellingtona oraz przeciwnej jej
armii francuskiej Napoleona[14]. Podobnie było czasie rewolucji Październikowej[15], I
i II wojny światowej, i innych konfliktach jak choćby tragedia WTC z 11 września[16]a
zwłaszcza słynna afera dotycząca WTC 7 i jej właściciela Larego Silwersterna który na
tej tragedii zarobił kilka miliardów dolarów[17].
Jak jest obecna kondycja finansowa USA? Oficjalny dług Stanów Zjednoczonych to ponad 15
bilionów dolarów i potężna korupcja. Z wielu źródeł można się dowiedzieć, że tylko w
ciągu ostatnich lat z kasy FED-u wypływały czeki na wiele bilionów dolarów nie wiadomo
na czyje konta, w jakim celu i kiedy będę zwrócone. Rozprawy sądowe w których widać
bezkarność niektórych osób odpowiedzialnych za te mega korupcje są dostępne w Internecie[18].
Warto również dodać, że korporacja Rothschildów ma wpływ na banki i finanse prawie w
każdym kraju, a niedawno jeszcze niektóre kraje takie jak Irak, Libia, czy Afganistan
zastały „przekonane”, że nie warto iść w innym kierunku[19]. Syria natomiast, Iran czy
Sudan mogą wkrótce być zmuszone[20]. Sam prezydent Francji Nicolas Sarkozy twierdził
wielokrotnie, że nie ma dzisiaj takiej struktury która mogła by przeciwstawić się
strukturze New World Order, a uśpieni w dobrobycie Francuzi, coraz częściej zaczynają
głośno i z lękiem o tym mówić.[21]
Dokładnie wczoraj dyskutowano o nadzorze bankowym banków Europy w zamian za eliminację
niezrozumiałego zadłużenia. Tym dobrodusznym opiekunem ponad 6 tysięcy europejskich
banków ma być bank o tajemniczej nazwie Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Nie podano
nam jednak do kogo ten bank należy, skąd ma na to pieniądze i dlaczego wyjątkowo jego
nie objął globalny kryzys.
Globalizacja to nie tylko zagrożenie ryzykiem całkowitej kontroli pieniądza przez
prywatnych miliarderów, to także ryzyko totalitarnej zarezerwowanej dla wybranych
władzy. Moglibyśmy zapytać : dlaczego instytucje globalne takie jak ONZ, FAO, Bank
Światowy, NATO, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy[22] nie przeprowadzają medialnie
nagłaśnianej kampanii wyborczej, dlaczego tak mało wiemy o ich globalnych planach?
Dlaczego, na przykład, bardzo wpływowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej
który ma reprezentować Unię na zewnątrz jest zarezerwowane dla członka grupy
Bildelberg? Dlaczego, jak niedawno pytał przed kamerami Minister spraw zagranicznych
Niemiec w Grecji, stan kondycji ekonomicznej państw europejskich jest określany czy
nawet determinowany przez nieeuropejskie agencje ratingowe?
Innym ogromnie niepokojącym problemem związanym z globalizacją to także planowana
brutalna redukcji ludności do ok. 1 miliarda aby tą mniejszą wspólnotą móc lepiej sterować[23].
Do osiągnięcia tego celu zmierza się między innymi poprzez :
1. Osłabianie zdrowia ludzi. Wiele kontrowersji i sprzeciwu budzi w tym kontekście
Codex Alimentarius, najważniejszy światowy kodeks o normach żywienia który chce
zastąpić naturalne sposoby żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi
eksperymentami, blokując możliwość leczenia ziołami, witaminami, blokując reklamy o
szkodliwości substancji syntetycznych, ale za to legalizując możliwość dodawania do
produktów żywnościowych co najmniej 8 śmiertelnych substancji i wiele setek innych
szkodliwych w perspektywie dłuższego czasu ich spożywania. ( jak np. Aspartam ,
produkty GMO czy w końcu stosowanie przymusowych szkodliwych szczepień zwłaszcza u
małych dzieci). Szokującymi wręcz, w tym zagadnieniu są kalkulacje naukowców
zmierzające do określenia liczby ofiar w przypadku gdy plan zostanie wdrożony.
2. Wzbudzającymi niepokój a także wpływającymi negatywnie na zdrowie są również
sztucznie wywoływane epidemie w wielu krajach czy masowe choroby zwierząt . Zupełnie
nowych niepokojącym zjawiskiem są także tzw. Chemtrails czyli smugi chemiczne[24] które
nie znikają po kilku minutach ale trwać mogą wiele godzin rozpraszając się stopniowo i
zanieczyszczając niebo oraz określony obszar ziemi. Smugi te są wytwarzane przez
samoloty organizacji międzynarodowych na niebie w obszarze wielu państw. Zamiast
przewozić ludzi, rozpylają one w sposób zaplanowany szkodliwe substancje chemiczne
takie jak tlenek aluminium, bar, stront czy nawet pewne rodzaje bakterii. Szacuje się,
że w skali globalnej rozpylono już ok. 100 milionów ton tych toksycznych produktów
które mogą osłabiać nasz system oddychania, system nerwowy czy obronny. Negatywnie
wpływają również na rośliny i owady (między innymi pszczoły). O tym, że praktyki takie
maja miejsce i że są nam mimo wszystko potrzebne chce nas przekonać choćby wspomniany
wcześniej John Holdren i inni politycy.
Globalizacja to nie tylko ogromna niesprawiedliwa kumulacja pieniędzy w rękach
niewielkiej grupy „wybranych” ludzi (niedawno podawano, że kwota jaką dysponują tajne
organizacje przewyższa 250 razy budżet całej Francji), ale to także ogromna kumulacja
środków wojskowych. Tylko w tym roku, bazując na oficjalnych danych, pomimo ogłaszanego
wielkiego kryzysu ekonomicznego wydano na zbrojenia ok. 2 biliony 157 miliardów 172
miliony dolarów. Nawet trudno sobie wyobrazić, ile miejsc pracy można by było za te
pieniądze stworzyć. Globalizacja w końcu to także niestety często potężna manipulacja
ludzkim duchem, odzieranie człowieka z jego godności, rozbudzanie jego sfery cielesnej
i zmysłowej, niszczenie życie religijnego zarówno obszarze edukacji w szkołach i
uniwersytetach jak i różnego rodzaju mediów : filmy, muzyka, Internet, prasa, książki.
A jakie plany globalizacyjne jeszcze nas czekają na przestrzeni najbliższych 30 lat?
Otóż według niektórych strategów globalizacji czaka nas totalne rozbicie rodziny,
dysocjacja reprodukcji i seksualności. Seksualność ma się stać królestwem przyjemności
a reprodukcja królestwem maszyn. Pustka po zniszczonej religijności ma być zastąpiona
filozofią transhumanizmu gdzie dla dobra ludzkości wprowadzona zostanie tzw. świadomość
roju, czyli kolektywna inteligencja która zaowocuje samokontrolą każdej jednostki.
Czy tak przedstawiona forma globalizacji ma szansę realizacji? No cóż, wiemy przecież,
że nie jest to jedyna możliwa jej forma, że potencjalnie jest ich wiele. Wiele,
naprawdę wiele zależy nie tyle od każdego z nas ale zwłaszcza od alternatywnych
struktur które my wszyscy negatywnie nastawieni do wyżej przedstawionych działań czy
propozycji, będziemy w stanie wytworzyć. Z pewnością istotnym warunkiem naszego
powodzenia będzie zakorzenienie w żywej wierze w Boga a także ciągle zgłębianie wiedzy
o szeroko rozumianej ludzkiej naturze.


Ks. dr Roman Piwowarczyk

Referat został odczytany przez wiceprezesa ZG KSD ks. dra Romana Piwowarczyka podczas
Forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie pod Krakowem. Spotkanie poświęcone było
problemom wiary i wyzwań współczesności. Zorganizowało je Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.
woj_tek shares this
307