Clicks2.3K
Libor Halik
6

A oni věřili, že jim vakcína neublíží !

Oxidy grafenu mají silnou paramagnetickou odezvu na přítomnost magnetického či elektromagnetického pole. Není proto divu, že lidé se stávají po očkování magnetickými, že jim drží na ramenech magnetické předměty, školní magnetky, magnetické fotografie z ledniček, neodymiové magnety atd. Grafen se ovšem dostává z těla velmi špatně. Obvykle zůstane v organismu natrvalo a vroste do lidské tkáně, do lidských orgánů. To se normálně děje i u jiných látek, např. ftaláty, některé polymery, vybrané alkalické kovy, azbest, olovo, rtuť a další prvky a látky, ale ovšem ochota magnetické polarizace oxidů grafenu v magnetickém či elektromagnetickém poli otevírá především dlouhodobé hrozby pro lidské zdraví, ale i soukromí a bezpečnost.
Oxidy grafenu vytvoří z každého naočkovaného člověka unikátní magnetický čárový kód s nekonečnou entropií kombinací pro celou populaci na planetě
Každému člověku se totiž tyto oxidy grafenu v těle přichytí a vrostou do tkání a orgánů na jiných místech, čímž vznikne nekonečná entropie možných kombinací poloh, které půjde pomocí skenovacího zařízení unikátně přiřadit každé osobě podle magnetické hysterézní křivky jejího těla. Křivka identifikuje člověka při průchodu detektorem s přesností v podstatě na 100% a tím vznikne sledovací systém, kterého se nepůjde zbavit. Nepůjde odstranit, vyoperovat, jediná ochrana bude ochranný oblek s pokovenou fólií, který bude sloužit jako ochrana před čtečkou magnetické hysteréze. Pokud si to neumíte představit, jak to funguje, představte si magnetický proužek na platební kartě.

ED Scanner v Abú Dhabí skenuje procházející lidi ve dveřích a výsledek je odesílán ochrance na mobilní telefon. Skener prozařuje lidi ve dveřích a detekuje elektromagnetické odezvy viru. Viru, anebo grafenu?
Při protažení karty terminálem se z magnetického proužku načtou unikátní data o vaší kartě. Jednotlivá zrnka magnetického materiálu jsou v proužku unikátně seskupena tak, že při protažení proužku čtečkou se získají pokaždé unikátní čísla a data. Pouze tím proužkem teď nebude černý pásek na zadní straně platební karty, ale budete to vy a vaše celé tělo, ve kterém jsou grafenové částice rozmístěny unikátním způsobem a vašim “protažením” skenerem ve dveřích se pokaždé zobrazí vaše unikátní číslo, jenom to vaše. Tato technologie je terminálním nástrojem šelmy (L: ne šelmy, ale prozatím jen ženy jedoucí na šelmě) pro sledování celé západní populaci. Vezmeš si vakcínu a staneš se permanentním chodícím kódem pro oskenování.
Viz celý článek na: aeronet.cz/…a-i-farma-spolecnosti-to-ostre-odmitaji-jako-hoax/ Tam je i proč někteří, ne zcela všichni, hned po naočkování na Covid se složkou oxidů grafenu, nečekaně zemřou.
L: Jako kněz doplním a zpřesním pana VK tím, co je v poslední knize Bible ve Zjevení sv. apoštola Jana v 17. kapitole, začátku 3. verše: Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě...... L: ta žena je jezdec, který ovládá, řídí, kontroluje šelmu jako svého koně, ale přichází doba, kdy šelma (kůň), setřese ženu ze sedla: Verš 16.: A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. L: Dle ruského proroctví, které jsem četl, těch 10 rohů je 10 generálů, kteří obnoví komunismus v Rusku. Ti se logicky spojí s bývalým prezidentem USA Obamou, agentem sovětských tajných služeb a během jedné hodiny spálí New York, velkoměsto u moře (viz 18.kap.), sídlo soukromé židovské a zednářské centrální banky FED, vyrábějící americké dolary z ničeho pro celý svět. Zjevení sv. ap. Jana 17.kap. 17. verš: Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Dle proroctví svatého Aristoklije Athoského z r.1917 budou USA krmit (dolary) celý svět a pak USA úplně padnou. Británie bude též velmi poničena, ale nebude zničena úplně díky modlitbám zbožných žen, prorokoval sv. Aristoklij.
L: Tehkdy budoucí Antikrist, tj. 8. šelma a současně jedna ze 7 šelem (tj. z posledních 7 USA prezidentů - velitelů USA armády, ale plně podřízených centrální bance FEDu po předchozím úspěšném atentátu bankéřů na nezávislost hledajícího prezidenta Kennedyho.) vykoná přesně to, co Bůh řekl o ženě Babylonu, ač Bůh je Antikristův největší nepřítel. Bůh použije zlého budoucího Antikrista (šelmu) proti ženě Babylonu (proti bankéřům New Yorku). Tito bankéři New Yorku od r.2020 vytváří viditelné Covidové otrokářství. Proto v čase blížícího se VAROVÁNÍ z nebe dle garabandalských a dalších proroctví, dle Zjevení sv. ap. Jana nejenom svobodní, ale i otroci se pokusí ukrýt před Božím hněvem do skalních bunkrů. Otroctví bylo celoplanetárně zrušeno (kromě komunistické Číny, kde zrušeno nikdy nebylo), aby se skrze Covid opatření celosvětově znovu zavedlo. Zjevení sv. ap. Jana: 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
Covidové otroctví je tady a vysvobodí nás z něj komunisti z Ruska a jejich agent, který se v budoucnu změní na Antikrista. Knihu Zjevení sv. ap. Jana je potřebné číst od konce dopředu, jinak se v ní ztratíme. Začněme 17. a 18. kapitolou, tam je ukrytý klíč k pochopení této Apokalypsy.
Ta 8. šelma se v budoucnu stane na 3 a půl roku světovládným diktátorem, bankéři mu (Baraku Obamovi, doslova hvězdě spadlé z nebe) připravili cestu tím, že vyzkoušeli vakcíny na miliardách lidí. Teď brzy během 3. světové války se Obama za pomoci jaderných apod. zbraní od ruských komunistů zbaví bankéřů, protože o moc se nejpyšnější z lidí, budoucí Antikrist, přece nebude s žádným kolektivem bankéřů dělit. Bůh si neochotu šelmy dělit se s ženou babylonskou (s bankéři New Yorku) použije k brzkému osvobození lidstva a Církve po 3. světové válce (po r.2024 dle mnich Ábela).
Po zničení New Yorku nedovolí Bůh šelmě ani 10 komunistickým generálům z Ruska zničit natrvalo Církev, ač dočasně budou dveře všech kostalů zamčené a kněží zejména v Itálii vražděni. Po varování z nebe dá Bůh brzy úplné vysvobození křesťanské civilizaci a budoucí Antikrist se bude muset ukrýt do podmořské propasti, pravděpodobně do jaderné ponorky, kde bude žít osamoceně se satanem dalších asi 15 let (vycházím z proroctví, že v Rusku bude za vlády nového cara 15 let svatosti) dle Zjevení sv. ap. Jana 13.kap. začátku 1. verše: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma....
Public domain
Trepifajksl
Včera byl u mě kamarád, který podlehl očkovací módě a nechal se v pátek napíchat na Hlaváku, jak se tam nechávají hrdinové s tečkou. Navečer měl čtyřicítky horečky, třásl se jak osika a říkal, že kdyby si chtěl zavolat pohotovost, tak to nezvládne ani namačkat. Nemohl ani chodit a říkal, že si myslel, že ho to snad roztrhne. Až v neděli se mu to úplně srovnalo. Je mu 62.
Libor Halik
Polovica učiteľov bola po vakcinácií pripútaná na lôžko ....odpadávajú priamo v očkovacom centre. Zvalia sa v kŕčoch na zem. Celé ich telo sa nekontrolovateľne chveje a ruky majú pozohýnané do groteskných polôh. Ľudia čakajú frontu pred očkovaním centrom a von vynášajú ľudí na nosítkach. Vakcína je bezpečná! hlavnespravy.sk/27311/dead-pool-milana-lasicu/
ľubica
ľubica
"Takže zaočkovaní sú aj začipovaní spoločnosťou Pfizer!

Skopírovala som od jednej zdravotnej sestry:

"Počúvala som slobodný vysielač v robote v sobotu, keď sme tam boli iba ja a kolegyňa, ktorá má taký istý postoj ku korone, očkovaniu a celej situácii, ako ja ( iba my dve sme neni zaočkované) Telefonovali tam ľudia, jedna pani v CZ sa pýtala, či sa to stáva aj im, že keď sa pribíži na krátku …
More
"Takže zaočkovaní sú aj začipovaní spoločnosťou Pfizer!

Skopírovala som od jednej zdravotnej sestry:

"Počúvala som slobodný vysielač v robote v sobotu, keď sme tam boli iba ja a kolegyňa, ktorá má taký istý postoj ku korone, očkovaniu a celej situácii, ako ja ( iba my dve sme neni zaočkované) Telefonovali tam ľudia, jedna pani v CZ sa pýtala, či sa to stáva aj im, že keď sa pribíži na krátku vzdialenosť k zaočkovanému človeku a má v telefóne zapnuté Bluetooth naskočí mu : dostupné dočasné prenosné zariadenie a keď naň ťuknete, zobrazí sa kód podobný ako na súradniciach GPS - šesť párov číslic a písmen oddelených dvojbodka mi. Ja som to hneď išla vyskúšať na zaočkovaných pacientoch- priblížila som sa s telefónom so zapnutým Bluetooth a fungovalo to- kolegyňa nechcela veriť vlastným očiam! Fungovalo to len na mojom telefóne- asi mám kvalitnejší- lepšie zachytí signál. Potom som to vyskúšala tajne aj na zaočkovanej doktorke- fungovalo to! Zapísala som si všetky kódy. Prišla som domov k mojej zaočkovanej mame, ktorá sa nemohla dočkať očkovania, ešte mňa presviedča, že čo robím ceremónie a čo som to za zdravotníka?? a fungovalo to aj na nej- zobrazil sa mi nano čip: 5C:E5:OC:C8:D8:82. Som jej to ukázala a povedala aj o pacientoch v robote- zostala, ako obarená...
Tak ľudia sú začipovaní a nie zaočkovaní ! Je to prepojené na 5G sieť a ovládané, ako hociktoré telefónne zariadenie- bioroboti! Preto sa Matovič aj Prymula na začiatku očkovania preriekli, že koľko ľudí miesto zaočkovaných - je začipovaných! A všetci sa na tom smiali! Keď som naťukala mamin nano čip na internet, otvorila sa mi stránka o nanočipoch vakcíny Pfizer..."

článok som predtým zmazala - boli tu sprosté komenty, že zdieľam sprostosti, len aby som zdieľala... keď som povedala, že to nie je moja skúsenosť, ale len som to našla v komentároch jedného článku na nete (a dala som to na verejné fórum sem)...
Libor Halik
„Je to desivé“ opisuje mama vážny srdcový stav syna po očkovaní proti covidu 18/07/2021 badatel.net/…-vazny-srdcovy-stav-syna-po-ockovani-proti-covidu/