Clicks36
lt.news

Pranciškus susitinka su savo pritarėjais, vienas buvo pižamoje

Pranciškus internete susitiko su savo kardinolų taryba rugsėjo 21 d., 16.00 val.

Dalyvavo Rodríguezas (Tegucicalpa), Marxas (Miunchenas), O'Malley (Bostonas), Gracias (Bombėjus), Ambongo (Kinšasa), Parolinas (Vatikanas), Bertello (Vatikanas), Mellino (sekretorius). Kaip tinkama renginiui, Amongo buvo apsirengęs pižama.

Pranciškus kalbėjo apie Sinodą Sinoduose, sakydamas savo pritarėjams, kad Sinodas buvo skirtas „abipusiam klausymui“ susidūrus su „klerikalizmo ir nelankstumo“ pagundomis-abu būdingi tam, kaip Pranciškus vaidina bosą Vatikane.

#newsBziviznhfl