Clicks134

Droga Wyjścia

jacek2pp
Dnia 15.01.1998 r., Tolkmicko U schyłku tego XX wieku będą się dziać wielkie cuda i prześladowania ludzi głębokiej wiary w Boga. Szatan przez złych ludzi będzie czynił wiele zła. Ludzie słabej wiary,…More
Dnia 15.01.1998 r., Tolkmicko
U schyłku tego XX wieku będą się dziać wielkie cuda i prześladowania
ludzi głębokiej wiary w Boga. Szatan przez złych ludzi będzie czynił wiele
zła. Ludzie słabej wiary, nie modlący się, nie żyjący w miłości Boga, będą
przez szatana zniewoleni - aż do obłędu będą pod silną presją szatana.
Bóg jest Wszechmocny - o ile - ludzie wzywają Boga, władcę Nieba i
ziemi, i z ufnością zwrócą się, jako do Stwórcy wszystkiego, co istnieje we
wszechświecie, i odeprą wszelkie ataki złego ducha szczerą spowiedzią,
czystą komunią - godnie przyjętą na kolanach, częste uczestniczenie we Mszy
Świętej, Różaniec Święty, koronki, litanie. Drogę Krzyżową i silną wolę
poprawy. Te wartości pomogą człowiekowi uwolnić się z sideł szatańskich, a
Bóg przyjdzie z pomocą.
Młodzież, tego czasu, jest nad wielką przepaścią grzechu. Dotknie ich Bóg cierpieniem.
Boga trzeba kochać i czcić, a nie znieważać. Kara jest sroga
i bliska. Zapłacze wiele matek nad swymi dziećmi, jak będą ginąć bez
pojednania się z Bogiem. Najpierw jeszcze, Bóg ześle choroby na młodzież, a
umierając w wielkim bólu, będą wzywać Boga.