Bos016
1582

O korzyściach, jakie odnosi dusza z rozmyślania krzyża

Przypatrz się ogromowi mych męczarni i z jakim je znoszę zadowoleniem, w tym jedynie celu, abyś się nauczył cierpliwości. Zaklinam cię synu, na …
Anieobecny
Innemi słowy - rozmyślania o tym, jak zostaliśmy zbawieni...