Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
25:00
olek19801
12.1K
Czy Polacy wspomagają swoich rodaków równie hojnie jak Ukrów? Ciężkie życie Polaków na Ukrainie - Z wizytą w Czerwonych Chatkach | Reportaż W Czerwonych Chatkach żyje bardzo wielu Polaków w urągających …More
Czy Polacy wspomagają swoich rodaków równie hojnie jak Ukrów?

Ciężkie życie Polaków na Ukrainie - Z wizytą w Czerwonych Chatkach | Reportaż

W Czerwonych Chatkach żyje bardzo wielu Polaków w urągających warunkach. Przez lata gnębieni w Związku Sowieckim, dziś opuszczeni przez państwo polskie. Zbyt starzy i schorowani by samemu wrócić do kraju.

Ciężkie życie Polaków na Ukrainie - Z wizytą w Czerwonych Chatkach | Reportaż
olek19801
Przypatrzcie się co się stanie, gdy Polska zostanie zdominowana przez Ukrainę. Będzie tak jak mówi pan Sykulski, kulturowo zostaniemy zdegradowani, a współczesna Ukraina to spuścizna bolszewicko-komunistyczna i właśnie zostaje przejęta przez masoński system zachodni:
Europoseł Daly mówi, że Ukraina zapłaci wysoką cenę za pomoc UE
W oparciu o jaki system wartości Polska ma tworzyć wspólnotę z …More
Przypatrzcie się co się stanie, gdy Polska zostanie zdominowana przez Ukrainę. Będzie tak jak mówi pan Sykulski, kulturowo zostaniemy zdegradowani, a współczesna Ukraina to spuścizna bolszewicko-komunistyczna i właśnie zostaje przejęta przez masoński system zachodni:
Europoseł Daly mówi, że Ukraina zapłaci wysoką cenę za pomoc UE

W oparciu o jaki system wartości Polska ma tworzyć wspólnotę z krainą UPA?
Tam rozkwita banderyzm wspierany przez Zachód. Jakie będą konsekwencje mieszania narodu polskiego ze skomplikowaną historią ludzi na Ukrainie?
W Polsce wiara katolicka od wielu lat jest wystawiana na wielką próbę i brak oparcia o prawdziwe nauczanie katolickie nie daje nadziei na jakiekolwiek związki z trudnym sąsiadem.

Dawna Polska, podległa Kościołowi katolickiemu opierała się długo przed wyniszczeniem, aż znalazła się w okowach diabelskiej pułapki. Rzeczpospolita Obojga Narodów nie przewidziała tragicznych wydarzeń wieku XX.