Wieczne Odpoczywanie Amen
Cały materiał przedstawiony przez niego w omawianym przez nas tekście jako całość nie tylko potwierdza, ale wzmacnia konkluzję, do której biskup Laise doszedł w swojej książce: "Uważamy, że z tego wszystkiego możemy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnienie na całym świecie Praktyka Komunii na rękę stanowi w ostatnich czasach największe nieposłuszeństwo wobec władzy papieskiej".
RKL25.
franciszek44
Z pism Marii Valtorty:
Jezus: "gdzież jest w sercach - zwłaszcza w tych, które są w głównej mierze winne dzisiejszych nieszczęść - ta resztka wiary i bojaźni, która spowodowałaby pochylenie się z twarzą do ziemi, aby prosić o litość i przebaczenie?
Mógłbym uczynić cud i uczyniłbym go, gdybym wiedział, że po nim okażecie skruchę i staniecie się lepszymi: wy, wielcy winowajcy - którzy prowadzicie …More
Z pism Marii Valtorty:
Jezus: "gdzież jest w sercach - zwłaszcza w tych, które są w głównej mierze winne dzisiejszych nieszczęść - ta resztka wiary i bojaźni, która spowodowałaby pochylenie się z twarzą do ziemi, aby prosić o litość i przebaczenie?
Mógłbym uczynić cud i uczyniłbym go, gdybym wiedział, że po nim okażecie skruchę i staniecie się lepszymi: wy, wielcy winowajcy - którzy prowadzicie małych do rozpaczy i do wołania o pomstę - i wy, mali winowajcy, którzy prosicie o pomstę.
Ale ani wy, wielcy winni, ani wy, mali winni, nie okazalibyście skruchy ani nie stalibyście się lepszymi po cudzie".
TOMCAT T COL
Zabrali wodę święconą z Kościoła kazali zakladać maski i przyjmować cialo Pańskie na rękę co dalej . Aby dopełnić dzieło usuną eucharystię z Kośiola OCHYDA SPUSTOSZENIA.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wreszcie Papież Benedykt XVI nakazał, aby podczas Mszy św., Które sprawował, wierni przyjmowali Komunię wyłącznie ustną. Później wyjaśnił im dlaczego: „Przyjmując Komunię na kolanach i do ust, chcemy okazać głęboki szacunek i zwrócić uwagę na prawdziwą Obecność… Chciał dać mocny sygnał; Powinno być jasne: to jest coś wyjątkowego!''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Uważamy, że z tego wszystkiego możemy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnienie na całym świecie Praktyka Komunii na rękę stanowi w ostatnich czasach największe nieposłuszeństwo wobec władzy papieskiej".