12:04
dominikguzman
11.6K
Lekár zo Sýrie o imigrantoch. Sýrsky lekár zo Slovenska hovorí o téme imigrantoch.More
Lekár zo Sýrie o imigrantoch.

Sýrsky lekár zo Slovenska hovorí o téme imigrantoch.
anka10
Pochválený buď Ježiš Kristus, rada by som napísala zopár slov k tomuto príspevku. Je to veľmi ťažké vyjadrovať sa tejto téme. Najmä nájsť pravdu. Inak to vyzerá z tepla a bezpečia domova, z krajiny, kde nám je dobre a inak, keď človek naozaj zažije bezprostredne ohrozenie vojnou a prítomnosť smrti. Relevantný názor na situáciu v Sýrii môže dať človek, ktorý tam žije, alebo žil bezprostredne …More
Pochválený buď Ježiš Kristus, rada by som napísala zopár slov k tomuto príspevku. Je to veľmi ťažké vyjadrovať sa tejto téme. Najmä nájsť pravdu. Inak to vyzerá z tepla a bezpečia domova, z krajiny, kde nám je dobre a inak, keď človek naozaj zažije bezprostredne ohrozenie vojnou a prítomnosť smrti. Relevantný názor na situáciu v Sýrii môže dať človek, ktorý tam žije, alebo žil bezprostredne predtým, než odtiaľ odišiel, aby si zachráni život a životy svojich blízkych. Názor prezentovaný v tomto videu je názorom človeka, ktorý žije na Slovensku skoro 40 rokov. Je to pohľad zvonku, aj keď človeka pochádzajúceho zo Sýrie. Má pravdu v tom, že je ťažké rozlíšiť, kto prichádza k nám, aby si zachráni život a kto, aby si lepšie zarobil. V momente, keď prídu ľudia vyčerpaní, na pokraji smrti, ako kresťania sme povinní im pomôcť, nech by boli akýkoľvek a nech by medzi nimi boli aj takí, aj takí. Hoci by bol medzi nimi, čo i len jeden spravodlivý. Hoci len jedna kresťanská rodina, ktorá tým, že sa hlásila ku kresťanstvu a nevzdala to, riskovala svoje životy. Tí ostatní, tí a sami vyčlenia, časom sa vždy ukáže, čo si kto nesie v srdci. A tu by sme mali byť nekompromisní, vrátiť, poslať späť všetkých tých, ktorí prišli z vypočítavosti. Nedá sa to však rozoznať podľa šiat či toho, že je žena namaľovaná, každý človek si chce zachovať dôstojnosť, aj v tých najťažších situáciach a utekať možno rôznymi spôsobmi. Iba Boh vidí do srdca človeka. Každý kto má rodinu a deti, v momente keď sa začnú boje, uteká s nimi do bezpečia. Rovnako sa pokúsi dostať do bezpečia, svojich synov, ktorí by inak museli narukovať za vládnu stranu. Politická situácia v Sýrii je zložitá. Je tam občianska vojna, neprehľadná vojna vo vnútri krajiny. Výnimočný stav a branná povinnosť pre všetkých do 45 rokov. Keď si každý z nás skúsi predstaviť, čo by robil na ich mieste, na mieste týchto rodín, pravdepodobne by urobil to isté. Milovaný Bože, drahý Pane Ježišu Kriste, ochraňuj nás od všetkých vojen, násilia, zla, ochraňuj nás prosím, aj od zla, ktoré vzniká v srdci človeka, keď nerozumie, keď sa bojí, keď je zranený a potupený, keď stráca nádej. Vnes nám do srdca pokoj a lásku, aby sme dokázali pomôcť a daj nám múdrosť, aby sme dokázali poznať Tvoju vôľu a konať tak, ako nás ty učíš.