15:43
Adrianna7
103
Dr Milewski: Pandemia to globalna manipulacja. Słuchanie Niedzielskiego to słuchanie propagandy