Jan Zbigniew wojan
Każda polska dusza do Kalisza rusza ! Śmierć wrogom Ojczyzny - śmierć, śmierć, śmierć !!!