Clicks73
olek19801

Maski twarzy w erze COVID-19: hipoteza zdrowotna

Baruch Vainshelboim

Abstrakcyjny

Wiele krajów na całym świecie wykorzystywało medyczne i niemedyczne maski na twarz jako niefarmaceutyczną interwencję w celu ograniczenia przenoszenia i zakaźności choroby koronawirusowej-2019 (COVID-19). Chociaż brakuje dowodów naukowych potwierdzających skuteczność masek na twarz, ustalono niekorzystne skutki fizjologiczne, psychologiczne i zdrowotne. Postawiono hipotezę, że maski na twarz pogorszyły profil bezpieczeństwa i skuteczności i należy ich unikać. Bieżący artykuł kompleksowo podsumowuje dowody naukowe dotyczące noszenia masek na twarz w erze COVID-19, dostarczając dobrze prosperujących informacji dla zdrowia publicznego i podejmowania decyzji.
Słowa kluczowe: fizjologia, psychologia, zdrowie, SARS-CoV-2, bezpieczeństwo, skuteczność
Iść do:

Wprowadzenie

Maski twarzowe są częścią niefarmaceutycznych zabiegów, które zapewniają pewną barierę oddechową ust i nosa, które zostały wykorzystane do ograniczenia przenoszenia patogenów układu oddechowego [1] . Maski na twarz mogą być medyczne i niemedyczne, gdzie dwa rodzaje masek medycznych są używane głównie przez pracowników służby zdrowia [1] , [2] . Pierwszy typ to maska N95 z certyfikatem National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), filtrująca maska na twarz, a drugi typ to maska chirurgiczna [1].. Zaprojektowane i zamierzone zastosowania masek N95 i masek chirurgicznych różnią się pod względem rodzaju ochrony, jaką potencjalnie zapewniają. Maski N95 składają się zazwyczaj z elektretowego materiału filtrującego i ściśle przylegają do twarzy użytkownika, podczas gdy maski chirurgiczne są na ogół luźne i mogą zawierać elektretowy materiał filtrujący lub nie. N95 zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia narażenia użytkownika przez drogi oddechowe na zakaźne i szkodliwe cząsteczki ze środowiska, na przykład podczas eksterminacji owadów. Natomiast maski chirurgiczne są zaprojektowane tak, aby zapewnić barierę ochronną przed rozpryskami, śliną i innymi płynami ustrojowymi przed rozpryskami od użytkownika (np. Chirurga) do sterylnego środowiska (pacjenta podczas operacji) w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia [1] .

Trzecim rodzajem masek na twarz są niemedyczne maski z tkaniny lub tkaniny. Niemedyczne maski na twarz są wykonane z różnych materiałów tkanych i nietkanych, takich jak polipropylen, bawełna, poliester, celuloza, gaza i jedwab. Chociaż niemedyczne maski na twarz z tkaniny lub tkaniny nie są wyrobem medycznym ani sprzętem ochrony osobistej, Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (grupa AFNOR) opracowało pewne normy określające minimalne parametry filtracji i zdolności oddychania [2] . W niniejszym artykule dokonano przeglądu dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności noszenia masek na twarz, opisując fizjologiczne i psychologiczne skutki oraz potencjalne długoterminowe konsekwencje dla zdrowia.
Iść do:

Hipoteza

W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego w postaci ciężkiego ostrego zespołu oddechowego-koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) powodującego chorobę koronawirusową-2019 (COVID-19) [3] . Do 1 października 2020 r. Na całym świecie odnotowano 34 166 633 przypadki, a 1018 876 zmarło w wyniku rozpoznania wirusa. Co ciekawe, 99% wykrytych przypadkach SARS-CoV-2 są bezobjawowo lub mają łagodnych warunkach, co jest sprzeczne z nazwą wirusa ( surowe ostrej niewydolności oddechowej, zespół koronawirusa-2) [4] . Chociaż wskaźnik śmiertelności infekcji (liczba przypadków zgonów podzielona przez liczbę zgłoszonych przypadków) początkowo wydaje się dość wysoki 0,029 (2,9%) [4], to przeszacowanie dotyczyło ograniczonej liczby przeprowadzonych testów COVID-19, które prowadzą do wyższych wskaźników. Biorąc pod uwagę fakt, że przypadki bezobjawowe lub z minimalnymi objawami są kilkakrotnie wyższe niż liczba zgłoszonych przypadków, śmiertelność przypadków jest znacznie mniejsza niż 1% [5] . Zostało to potwierdzone przez szefa National Institute of Allergy and Infectious Diseases z USA, stwierdzając, że „ogólne kliniczne konsekwencje COVID-19 są podobne do skutków ciężkiej grypy sezonowej” [5] , a śmiertelność przypadków wynosi około 0,1% [ 5] , [6] , [7] , [8]. Ponadto dane od hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i ogółu społeczeństwa wskazują, że większość zgonów dotyczyła osób starszych i przewlekle chorych, co potwierdza możliwość, że wirus może zaostrzać istniejące stany, ale rzadko sam powoduje śmierć [9] , [10] ] . SARS-CoV-2 wpływa przede wszystkim na układ oddechowy i może powodować powikłania, takie jak zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), niewydolność oddechowa i śmierć [3] , [9]. Nie jest jednak jasne, jakie są naukowe i kliniczne podstawy noszenia masek jako strategii ochronnej, biorąc pod uwagę fakt, że maski na twarz ograniczają oddychanie, powodując hipoksemię i hiperkapnię oraz zwiększają ryzyko powikłań oddechowych, samozanieczyszczenia i zaostrzenia istniejących chorób przewlekłych [2 ] , [11] , [12] , [13] , [14] .

Warto zauważyć, że hiperoksja lub suplementacja tlenem (oddychanie powietrzem o wysokim ciśnieniu parcjalnym O 2 powyżej poziomu morza) jest dobrze ugruntowaną praktyką terapeutyczną i leczniczą w różnych ostrych i przewlekłych stanach, w tym powikłaniach oddechowych [11] , [15] . Faktem jest, że obecnym standardem postępowania w leczeniu hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 jest oddychanie 100% tlenem [16] , [17] , [18] . Chociaż kilka krajów nakazało noszenie maski na twarz w placówkach opieki zdrowotnej i miejscach publicznych, brakuje dowodów naukowych potwierdzających ich skuteczność w zmniejszaniu zachorowalności lub śmiertelności związanych z chorobami zakaźnymi lub wirusowymi [2] ,[14] , [19] . W związku z tym postawiono hipotezę: 1) praktyka noszenia masek na twarz wpłynęła negatywnie na profil bezpieczeństwa i skuteczności, 2) zarówno medyczne, jak i niemedyczne maski na twarz są nieskuteczne w zmniejszaniu przenoszenia z człowieka na człowieka i zakaźności SARS-CoV-2 i COVID -19, 3) Noszenie masek na twarz ma niekorzystne skutki fizjologiczne i psychologiczne, 4) Długotrwałe konsekwencje noszenia masek na twarz są szkodliwe dla zdrowia.

CAŁOŚĆ TEKSTU:

nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/