ľubica
"Strach nie je odo Mňa. Je to nástroj nepriateľa na ovládanie a manipulovanie mojich detí. Strach debilizuje moje deti a uzdržuje ich v trvalom stave paniky. Musíš sa naučiť vymaniť sa zo zovretia nepriateľa a prekonať svoju situáciu. Vo Mne sa pozdvihneš vysoko nad strach a premôžeš nepriateľa. Vstaň a prevezmi autoritu nad tými vecami, ktoré k tebe prídu. Majú len tú moc, ktorú im dáš. Nedávaj …More
"Strach nie je odo Mňa. Je to nástroj nepriateľa na ovládanie a manipulovanie mojich detí. Strach debilizuje moje deti a uzdržuje ich v trvalom stave paniky. Musíš sa naučiť vymaniť sa zo zovretia nepriateľa a prekonať svoju situáciu. Vo Mne sa pozdvihneš vysoko nad strach a premôžeš nepriateľa. Vstaň a prevezmi autoritu nad tými vecami, ktoré k tebe prídu. Majú len tú moc, ktorú im dáš. Nedávaj im žiadnu silu nad tvojím životom, lebo Ja plne riadim všetko, čo je okolo teba. Nič nemá byť učinené bez Môjho súhlasu. Strach nie je odo Mňa. Nepoddávaj sa mu, inak ťa ochromí a zastaví od činenia Mojej vôle. Musíš sa učiť premáhať a posunúť sa vpred v tomto boji. Tvoj osud na tom závisí. Aby si sa pohla vpred, kam ťa potrebujem, musíš vyrásť ďaleko nad toto všetko. Nesmieš sa starostiť o veci tohto sveta, musíš sa držať zameraná na Mňa. Na čo sa zameriavaš, dieťa? Sú to tvoje problémy? Ja som riešiteľ problémov. Riešim všetky veci. Keď si toto uvedomíš, ďaleko pokročíš. Dôveruj a spoliehaj sa na Mňa, potiahnem ťa vpred. Budem skalou, na ktorej stojíš a budem ten, ktorý ťa oslobodí. Bývaš oslobodzovaná, pohybuj sa teraz voľne vo Mne."