Święty Pius V

Przyszły papież i święty Pius V urodził się 17 stycznia Roku Pańskiego 1504 w miasteczku Bosco Marengo, w księstwie Mediolanu. Był to dzień świętego …
V.R.S.
Pan @woj_tek udostępnia, no i pięknie, ale dziwna rzecz - jednocześnie blokuje.
woj_tek shares this
1199
Posoborowe absurdy
Która Wspólnota Tradycyjna odprawia Mszę św. Piusa V? Czy to są Sedewekantysci?
starski
"Od pastuszka do pasterza", rozmowa o wielkim papieżu: OD PASTUSZKA DO PASTERZA! Św. Pius V – najwyższy inkwizytor! || Rozmowa PCh24