Schneider: Novus Ordo tworzy zamęt w stylu protestanckim

Protestanckie kształtowanie liturgii jest solą w oku Kościoła, powiedział Biskup Athanasius Schneider w swojej przemowie skierowanej do Bractwa …
V.R.S.
No przecie nowy ryt sam się nie spłodził. Brat Buan z obserwatorami heretyckimi trochę się męczyli żeby go wydać na świat. Jak pisał potem duchowy syn de Lubaca i Congara K. Wojtyła było to "wielkie dzieło" jakiego pragnął sobór a raczej "soborowy" coup d'etat.
V.R.S.
Ważne że może czasem być ważne a że zamęt to przecież nic się nie stało.
alahp shares this
185