Clicks21
lt.news

Atėnai: Pranciškus savo dabartines nuodėmes projektuoja praeities popiežiams

Per gruodžio 4 d. Atėnuose vykusį susitikimą su graikų-stačiatikių atstovais Pranciškus apkaltino savo pirmtakus prisidėjus prie susiskaldymo su ortodoksais.

Verkšlenantis Pranciškus pripažino, kad „veiksmai ir sprendimai, kurie buvo mažai arba visai nesusiję su Jėzumi ir Evangelija, bet buvo paženklinti pranašumo ir galios troškimu, labai susilpnino mūsų bendrystę“.

Dera, jis kalbėjo daugiskaitos forma (Pluralis majestatis), kurią popiežiai vartoja vietoj „aš“, teigdamas, kad „mes leidžiame vaisingumui pakenkti susiskaldymui“. Būtent tai Pranciškus daro su Traditionis Custodes.

Todėl jis jautė poreikį „iš naujo prašyti Dievo ir mūsų brolių ir seserų atleidimo už klaidas, kurias padarė daugelis katalikų [= įskaitant Pranciškų].

Atleisdamas nusikaltimus tikėjimui, už kuriuos jis yra atsakingas, Pranciškus, priešingai, naudoja mantrą „Neteisti“.

#newsDedwtlgcky