Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
3
4
1
2
Clicks98

Dejiny súčasnej krízy v katolíckej cirkvi a veľká modernistická revolúcia po II. vatikánskom koncile

ľubica
1
Toto nenájdete v žiadnej bežne dostupnej histórii RKC, pekne bez emócií vysvetlené ako to bolo s nahradením tradičného rítu sv. omše / omša všetkých vekov/, omšou NOM, postup modernizmu vnútri RKC a …More
Toto nenájdete v žiadnej bežne dostupnej histórii RKC, pekne bez emócií vysvetlené ako to bolo s nahradením tradičného rítu sv. omše / omša všetkých vekov/, omšou NOM, postup modernizmu vnútri RKC a dosah na sviatosti KC, ktoré boli tiež zmenené.
ľubica