Clicks1.1K
m.rekinek
1

JAK WYGRAĆ BITWĘ DUCHA W OBLICZU SOCJOTECHNIKI I PSYCHOLOGICZNYCH TECHNIK WOJENNYCH - „MindSpace” lub PsyOps i Limbic Warfare

W świecie zachodnim ostatnie dwa lata były kulminacją prawie stuletniego wysiłku zmierzającego do udoskonalenia technik inżynierii społecznej i wojny psychologicznej. Niektórzy obserwatorzy zauważyli, że znaczna część dzisiejszej populacji wydaje się być w uścisku. Mogą być bliżej prawdy, niż im się wydaje.

Jak donosiły wcześniej The Guardian i The UK Column , rządy w świecie zachodnim – szczególnie te z Pięciu Oczu – stosują „teorię popychania” i programowanie neurolingwistyczne, aby skutecznie i nieświadomie zmienić zachowanie językowe mas.

Uwaga tłumacza:Pięć oczu ” odnosi się do sojuszu służb wywiadowczych Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
„Teoria popychania” jest również nazywana „ teorią popychania ” lub przez anglicyzm „ teorią popychania”, co w tym przypadku oznacza „pchanie populacji do zmiany zachowania”. Jest to szeroko stosowana koncepcja wywodząca się z nauk behawioralnych, teorii politycznej i ekonomii, z których ta ostatnia wywodzi się z praktyk projektowania przemysłowego.

Celem artykułu jest pogłębione spojrzenie na precyzyjne funkcjonowanie tych technik psychologicznych, a także na główne struktury odpowiedzialne za ich wdrażanie. Następnie zbadamy,
jakie przyszłe zastosowania mogą być z nich wykonane i jak dokładne zrozumienie, jak korzystać z tych metod, może je zasadniczo zneutralizować.

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest jedną z najczęściej stosowanych technik w walce z pandemią Covid-19. NLP rozumie ideę „przeformułowania” postrzegania rzeczywistości przez zmianę kontekstu, w jakim różne sytuacje lub rzeczywistości są postrzegane przez jednostki. Co ciekawe, pierwsza książka o NLP, The Structure of Magic , zawiera rozdziały takie jak „Becoming a Sorcerer's Apprentice” i „The Final Incantation”.

Techniki terapeutyczne związane z NLP są często opisywane jako posiadające magiczne właściwości. Chociaż techniki te mogą być postrzegane jako neutralne i potencjalnie bardzo przydatne dla pacjentów pragnących rozwiązać problemy osobiste,
ze swej natury mogą być używane jako broń i służyć do przedefiniowania ludzkiego postrzegania rzeczywistości. Jak zobaczymy, poprzez „przeformułowanie” percepcji jednostki [i masy] oraz przekształcenie jej „modelu językowego” możemy przekonać go do dokonania wyborów, których świadomie by nie dokonał, gdyby miał szerszy lub alternatywny „kontekst” został mu przedstawiony.

Musimy wrócić do dokumentu
koncepcyjnego MindSpace 2010 ”, opracowanego przez The Institute for Government, aby znaleźć coś, co wygląda jak podręcznik ucznia czarnoksiężnikaXXI wieku. Mindspace [ format PDF w języku angielskim TUTAJ - NdT] na zlecenie brytyjskiego gabinetu jest pełen technik, które można wykorzystać do namierzania tego, co autorzy nazywają „procesami automatycznymi”, czyli nieświadomymi procesami. Dokument czyta się jak „podręcznik” o tym, jak zmieniać myśli i zachowania ludzi bez ich wiedzy i zgody . Jak zobaczymy, techniki „przeformułowania” odgrywają znaczącą rolę w postaci „kontekstowego” modelu zmiany zachowania. Dziś widzimy ich zastosowanie praktycznie we wszystkich obszarach kształtowania polityki publicznej.

Uwaga tłumacza: Jeśli chodzi o kształtowanie polityki publicznej, zob. Zglobalizowana psychopatia i globalne partnerstwo publiczno-prywatne i jego mechanizmy zarządzania wielostronnego

© Brytyjski Instytut Rządowy

Uważany za dokument koncepcyjny, sekcja „O tym dokumencie” raportu opisuje jego cel jako:

„Zbadanie zastosowania teorii behawioralnej w polityce publicznej na użytek wyższych urzędników sektora publicznego i decydentów politycznych. "
Pochodzący z kilku „elitarnych” instytucji w Wielkiej Brytanii, w tym Imperial College of London, Oxford i London School of Economics, jego autorzy należą do czołowych ekspertów w dziedzinie psychologii społecznej i nauk behawioralnych.

Na stronie 14 autorzy
MindSpace przedstawiają podstawowe spostrzeżenia i idee, które kierują ich podejściem do „zmiany zachowania”, rozróżniając „procesy automatyczne” i „procesy myślowe”:
„Odwrotny model zmiany zachowania skupia się na bardziej automatycznych procesach osądzania i wpływania – co Robert Cialdini nazywa „ kliknięciem, warkotem ” procesami umysłu [skłonność do działania na bardzo informacji. ograniczona – NdT].

Model ten przenosi uwagę z faktów i informacji na zmianę kontekstu, w którym ludzie działają. Można to nazwać „ kontekstowym ” modelem zmiany zachowania. Model kontekstowy zakłada, że ludzie czasami wydają się irracjonalni i niekonsekwentni w swoich wyborach, często z powodu wpływu czynników otoczenia. Dlatego ten model skupia się bardziej na „„To podejście wzbudziło raczej ograniczone zainteresowanie badaczy i decydentów”.
Strona 14 sekcji „Wprowadzenie” zawiera tabelę przedstawiającą typowe różnice między tymi dwoma systemami:


© Sott.net dla francuskiej adaptacji MindSpace

Uwaga tłumacza: Zobacz także nasz artykuł System 1 / System 2: dwie prędkości myślenia , a także następujące książki:

Wpływ i manipulacja , Robert B. Cialdini

Mały traktat o manipulacji na użytek uczciwych ludzi , Robert-Vincent Joule i Jean-Léon Beauvois

System 1 System 2 - Dwie prędkości myślenia , Daniel Kahneman
„Zmiana zachowań bez zmiany zdania” jest pod wieloma względami podobna do technik „przeformułowania” NLP. Biorąc pod uwagę jego znaczenie i potencjał do wykorzystania w przyszłości, należy dodać kilka słów o naturze NLP.


Struktura „Magii”

Od momentu założenia jej fundamentów w Strukturze magiiJohna Grindera i Richarda Bandlera, praktycy NLP opisali go jako posiadający magiczne właściwości. NLP jest ogólnie przedstawiane jako sposób na rozszerzenie zdolności pacjenta do radzenia sobie ze światem rzeczywistym poprzez przekształcenie modeli językowych, za pomocą których styka się ze światem. Praktycy NLP podkreślają, że nikt z nas nie wchodzi w bezpośrednią interakcję ze światem rzeczywistym, ale robi to w oparciu o modele, które sami opracowaliśmy do mapowania świata. Innymi słowy, nasze rzeczywiste doświadczanie świata i modele lub mapy, które tworzymy w oparciu o to doświadczenie, są różne dla każdej osoby. W strukturze magiiautorzy posługują się przykładem mapy rzeczywistej, która nie jest rzeczywistym terytorium, a jedynie jego reprezentacją. Mapa jest przydatna, ponieważ wygląda jak rzeczywiste terytorium, ale nie jest terytorium. Stąd autorzy wymieniają trzy podstawowe sposoby, w jakie ludzie mogą zniekształcać własne mapy rzeczywistości: skreślenia, zniekształcenia i uogólnienia.

Pomagając pacjentowi w zmianie mapy – przeszkolony językowo – praktyk NLP może pomóc zmienić sposób, w jaki dana osoba reaguje i zachowuje się w różnych okolicznościach.

Aby dać pierwszy praktyczny przykład potencjalnych skutków, możemy zmienić ramy odniesienia w odniesieniu do czasu: ktoś, komu powiedziano, że ma godzinę na napisanie dokumentu, prawdopodobnie zareaguje zupełnie inaczej niż on. powiedziano jej, że ma tydzień na napisanie tego samego dokumentu. Czas staje się krytycznym punktem odniesienia.

John Grinder podaje przykład sesji z pacjentem, który skarży się: „Mój syn denerwuje mnie, kiedy spóźnia się do domu. Matka zawsze jest zdenerwowana, gdy jej syn wraca późno do domu. Najwyraźniej nie ma opcji, która mogłaby go uratować przed stanem niepokoju. Terapeuta może więc zapytać: „Czy był czas, kiedy twój syn wrócił do domu i nie byłeś zły? ”. Prosząc pacjentkę o wskazanie czasu, w którym nie zareagowała tak samo, wzywa ją do pobrania nowych informacji z jej „głębokiej struktury” i zintegrowania ich w nowy, większy model.
Pacjent stwarza wybór tam, gdzie wcześniej go nie było.

W terminologii NLP, „struktura powierzchni” – „Mój syn denerwuje mnie, kiedy spóźnia się do domu” – sugeruje, że fakt, że jego syn wraca późno do domu, niezależnie od kontekstu, jest przyczyną jego gniewu i zamieszania. rozpacz. W tej ograniczonej strukturze obszaru nie ma wyboru ani alternatywnej reakcji, gdy jej syn wraca późno do domu. Jednak za pomocą serii pytań terapeuta może zachęcić pacjentkę do dopracowania własnego modelu w celu stworzenia bardziej odpowiedniego. Tak więc przypadki zawarte w „głębokiej strukturze” pacjentki wychodzą na powierzchnię, to znaczy, że późny powrót do domu mógł nie być prawdziwym problemem: może był to strach, że jej dziecko nie wychodzi późno w nocy, czy poczucie braku szacunku , odmowa zaakceptować, że jego dziecko staje się bardziej dorosłe, czy poczucie zaniedbania? Innymi słowy: pacjent ma stworzyć „dobrze sformułowane” zdania, które zawierają skreślenia lub odrzucają uogólnienia, zniekształcenia.W skrócie: ekspert NLP może pomóc pacjentce w ponownej ocenie jej mapy językowej, co umożliwia modyfikację jej odpowiedzi lub potencjalnego wyboru w różnych sytuacjach.

Dzięki tym podstawowym technikom lub „zaklęciom” NLP pacjenci zyskują nowe możliwości, pozwalające na przeformułowanie swojego doświadczenia. Jednak to „przeformułowanie” świata według alternatywnych modeli językowych oznacza również, że ich myśli i zachowania mogą ulec zmianie na lepsze lub na gorsze. Naturalnie neutralna natura technik „przeformułowania” może okazać się mniej lub bardziej dokładna, a nawet całkowicie błędna, w zależności od tego, jak „przeformułuje się” postrzeganie rzeczywistości.

Odpowiednim przykładem mogą być niedawne hasła związane z Covid-19, takie jak „Zostań w domu. Ratować życia. ”. Chociaż jest to pozornie prosta i bezpośrednia wiadomość, po bliższym przyjrzeniu się pozornie prostej strukturze powierzchni „Zostań w domu. Ratować życia. Ma bardzo specyficzną „głęboką strukturę” . Oświadczenie przedstawia to, co w terminologii NLP można uznać za „skreślenia” lub po prostu „uogólnienia”. Na przykład, jeśli ktoś próbuje odwrócić lub zbadać zdanie „Zostań w domu. Ratować życia. „I przy wszystkich jego możliwościach odkrywamy, że hasło ma tylko jedną alternatywę: „Wyjdź z domu, a będziesz zabijał ludzi”. ”.

Model językowy przedstawia rzeczywistość jako całość, która ma dwa wybory: podjąć świadomą decyzję ratowania życia lub odbierania życia. Nie ma żadnych niuansów, wyjątków dla młodych i zdrowych ludzi ani specyfikacji dla osób z wysokim ryzykiem zachorowania. Zgodnie z modelem „Zostań w domu”. Ratować życia. „, Możesz po prostu zabijać ludzi, decydując się na opuszczenie domu.

Przeformułowywanie podstawowych scenariuszy każdego dnia w celu wywołania reakcji maksymalnego strachu z niemal naukową precyzją nie jest w żadnym wypadku wynikiem przypadku.Inżynierowie społeczni wiedzą, że poprzez sformułowanie pytań w określony sposób, tak aby bezpośrednio dotyczyły „automatycznych motywacji”, podstawowe mechanizmy ewolucyjne mogą zostać aktywowane i użyte jako broń.

W rzeczywistości, jak wskazano w
protokole z posiedzenia zarządu z 22 marca 2020 r . Brytyjskiej Naukowej Grupy Doradczej ds. Nagłych Wypadków (SAGE), postrzeganie osobistego zagrożenia i niebezpieczeństwa związanego z Covid-19 musiało zostać zwiększone, aby zwiększyć poziom zgodności z powiązanymi środkami dystansu społecznego. Punkt 2, pod opcją „Perswazja” sprawozdania ze spotkania SAGE, brzmi następująco:
„Postrzeganie zagrożenia: Znaczna liczba osób nadal nie czuje się wystarczająco zagrożona osobiście; może ich uspokoić niska śmiertelność w ich grupie demograficznej (8), chociaż poziom zmartwień może wzrosnąć. W Hongkongu stwierdzono, że dobre zrozumienie ryzyka jest pozytywnie powiązane z przyjęciem środków dystansowania społecznego przeciwdziałających Covid-19 (10). Zwiększ postrzegany poziom osobistego zagrożenia u osób, którym to nie zależy, używając silnych komunikatów emocjonalnych. Aby była skuteczna, przekaz ten musi również wzmacniać ludzi, wyraźnie wskazując im działania, które mogą podjąć, aby zmniejszyć zagrożenie.

"

Notatka tłumacza: Zobacz naukowców, którzy zachęcali do używania strachu w celu kontrolowania zachowań podczas kryzysu Covid, przyznają, że ta taktyka była totalitarna
Chociaż Rada Dyrektorów SAGE jest organizacją rządową w Wielkiej Brytanii, kilka innych brytyjskich agencji i organów znajduje się w centrum kampanii komunikacyjnych dotyczących Covid-19 w ramach Five Eyes, tj. w Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Dokładniej,
Behavioural Insights Team (BIT) wydaje się być jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych struktur tej sieci poświęconej wojnie psychologicznej; pod przykrywką tworzenia skutecznych komunikatów związanych z Covid-19, faktycznie działa w celu kształtowania polityki publicznej przy użyciu „wiedzy behawioralnej” z MindSpace .

Notatka tłumacza: Zwróć uwagę, że te same kraje tworzące instytucję Five Eyes instytucję szalonych zasad ograniczania, w tym Kanada, Nowa Zelandia i Australia. Względny sukces w powszechnej akceptacji tych zasad można częściowo przypisać zasadom sformułowanym przez zespół ds. analizy behawioralnej.


Zanurz się w MindSpace

Teraz, uzbrojeni w wiedzę na temat zastosowań najnowszych badań z zakresu psychologii społecznej i nauk behawioralnych, przyjrzyjmy się bliżej, jak konkretna wiedza o MindSpace i jej unikalnych „refleksjach na temat zachowania” może radykalnie zmienić naszą własną zdolność nie tylko do pokonać obecne operacje wojny psychologicznej, ale także zapobiec tym, które nastąpią.

Jak wspomnieliśmy, główny nacisk
MindSpace skupia się na zasadniczym rozróżnieniu między „procesami refleksyjnymi” a „procesami automatycznymi”:

Obasystemy mają różne zdolności: myślący umysł ma ograniczoną zdolność, ale oferuje bardziej systematyczną i „głębszą” analizę. Umysł automatyczny zajmuje się wieloma rzeczami osobno, jednocześnie i często nieświadomie, ale jest bardziej „powierzchowny”: idzie na skróty i ma głębokie uprzedzenia. Jak wyjaśnia źródło akademickie,

„Po wyzwoleniu przez elementy otoczenia, [te] automatyczne przedświadome procesy dochodzą do końca bez żadnej świadomej kontroli. "

Bez jakiejkolwiek świadomej kontroli ” oznacza, że jeśli pewne komunikaty są sformułowane w taki sposób, że omijają świadome procesy i bezpośrednio odnoszą się do procesów automatycznych, to z natury naszych własnych mechanizmów ewolucyjnych – na przykład reakcji „walcz lub uciekaj” – ludzie są przewodowy, aby reagować bez konieczności uciekania się do świadomego podejmowania decyzji. Nagłe pojawienie się egzystencjalnego niebezpieczeństwa lub kogoś zagrażającego naszym dzieciom to przykłady wyzwalaczy naszych automatycznych procesów i motywacji: nasze ciało i umysł są podłączone do reagowania; nasza adrenalina wznosi się; Reakcje walki lub ucieczki zaczynają się pojawiać, czy nam się to podoba, czy nie.

Oprócz,
niezależnie od tego, czy postrzegane zagrożenie jest realne, czy nie, postrzeganie takiego zagrożenia ma zasadniczo taki sam wpływ na nasze wbudowane mechanizmy i „ procesy automatyczne ”.

Mając to na uwadze,
weź pod uwagę, że Mindspace jest zasadniczo dokumentem, który omawia szeroki zakres technik wyzwalania i kierowania naszymi automatycznymi motywacjami z naukową precyzją i przy najmniejszej możliwej interwencji naszych „procesów myślowych”.

Strona 18 sekcji „Podręcznik użytkownika” przedstawia listę kontrolną wpływów na nasze zachowanie:

© Sott.net dla francuskiej adaptacji MindSpace
Kliknij, aby powiększyć

Dziś więc uważa się, że poprzez „przeformułowanie” rzeczywistości i
narracji, według których ludzie żyją swoim życiem, czyli „model kontekstowy”, oraz „popychanie” ludzi do punktu widzenia różnych idei behawioralnych występujących w MindSpace , w tym naturalnych „awarie”, „standardy”, „sygnały”, „startery” – które są ukierunkowane na automatyczne procesy – można „pchać” ludzi do dokonywania wyborów, których inaczej by nie zrobili. Ponadto, ponieważ zachowania i myśli zostaną zmienione „potajemnie”, to znaczy za pomocą automatycznych motywacji, uważa się, że nawet jeśli ludzie wiedzą, że ich pomysły się zmieniły, niekoniecznie będą w stanie wiedzieć, jak i dlaczego.

Krótko mówiąc, sztuka „popychania ludzi” i „przeformułowania” ich polega na tworzeniu komunikatów, które bezpośrednio odnoszą się do naszych automatycznych procesów, jednocześnie ograniczając ingerencję naszych „procesów myślowych”. Rzeczywiście, te ostatnie natychmiast spowalniają tendencję automatycznych procesów do działania w oparciu o bardzo ograniczone informacje i prowadzą do zadawania większej liczby pytań.

Oczywiście
MindSpacewykorzystuje łagodne przykłady, aby zademonstrować, jak działają jego „nieprzymusowe” wpływy, niezależnie od tego, czy chodzi o priorytetowe traktowanie warzyw w stołówkach szkolnych w celu poprawy diety dzieci, czy też tworzenie stref bez przymusu - palacze stosujący zasadę dystansowania się. Jednak po bliższym przyjrzeniu się, to właśnie „automatyczne motywacje” mogą być uruchamiane i wykorzystywane jako broń w różnych kontekstach, zwłaszcza w czasach kryzysu lub postrzeganego zagrożenia.

Teraz, gdy omówiliśmy główne linie i intencje
stojące za MindSpace , możemy przyjrzeć się zastosowaniu tych technik w ciągu ostatnich dwóch lat. Tak jest w przypadkuBehavioral Insights Team (BIT), znany również jako „Jednostka Nudge”.

Zespół Behavioral Insights: „popychanie ludzi” w kierunku nowego i lepszego świata

Według jego strony internetowej, Behavioral Insights Team jest współwłasnością „Urządu Wielkiej Brytanii, organizacji charytatywnej Nesta i pracowników Behavioral Insights”. Nic dziwnego, że brytyjski gabinet to ta sama instytucja, która kilka lat temu zamówiła MindSpace .

Zespół Behavioural Insights wydaje się być jednym z najskuteczniejszych ogniw tej sieci wojny psychologicznej.
Jego strona internetowa wskazuje, żeto ma biura we wszystkich krajach Pięć oczy, a także we Francji.

Znany jako „jednostka popychania”, utorował drogę „teorii popychania” jako środka zmiany zachowań obywateli w celu wdrożenia polityki gospodarczej, publicznej, środowiskowej i zdrowotnej. Jak widzieliśmy, popychanie polega na rozpoznaniu pewnych „wadliwych” dyspozycji obywateli i, w zależności od różnych specyfikacji, na „przeformułowaniu” kontekstu wyborów, które są postrzegane przez tych samych obywateli. Ze swej natury techniki te obejmują programowanie neurolingwistyczne, które wykorzystuje „kotwice” i „sygnały”, „priming” i „przeformułowanie”. Wszystkie te techniki zostały udoskonalone po dziesięcioleciach badań, tak że nieświadomy obywatel został zbombardowanyledwo będąc w stanie rozpoznać, w jaki sposób te operacje są rozmieszczone na dużych obszarach świata. A jednak o to właśnie chodzi w zespołach takich jak Behavioural Insights Team.

Jak donosi The UK Column , dwa zespoły zostały zidentyfikowane jako przyczółki w akcji podjętej przeciwko Covid-19 w Wielkiej Brytanii:

pierwszy to zespół London Imperial College kierowany przez Neila Fergusona, który twierdzi, że jest w stanie wykorzystać swoje modele komputerowe do przewidywania rozprzestrzenianie się i wpływ choroby. Druga to armia „naukowców” behawioralnych, którzy przy każdej okazji rzucają nam wyzwanie, abyśmy podejmowali decyzje na korzyść opcji preferowanych przez globalnych decydentów.

Chociaż rola londyńskiego Imperial College w produkcji apokaliptyczne modele uzasadniające całkowite powstrzymywanie świata zachodniego jest poza zakresem tego eseju, należy zauważyć, że Londyn Imperial College odgrywał rolę bardzo podobną do tej z Uniwersytetu Brytyjskiej. Wschodnia w zarządzanie danymi statystycznymi używanymi do generowania modeli zagłady „zmian klimatycznych”, które są następnie cytowane przez ONZ i inne agencje rządowe na całym świecie. To, co nas tutaj interesuje, to właśnie ta „armia” behawiorystów – z których Zespół ds. Wglądu Behawioralnego wydaje się być dywizją wysokiego szczebla.

Weźmy na przykład badanie przeprowadzone przez Behavioural Insights Team zatytułowane „
Cztery wiadomości, które mogą zwiększyć przyjęcie szczepionek przeciw Covid-19 ”opublikowane 15 marca 2021 r . Najskuteczniejszym przesłaniem na rzecz zwiększenia przyjmowania szczepień było „chroń bliskich”:

© Zespół Behavioural Insights

Przykład behawioralnego ponaglania

Tłumaczenie:
1 - Pomoc bliskim odwoływała się do pragnienia ludzi, aby chronić i wspierać swoich przyjaciół i rodzinę. Wyjaśnił, że samodzielne zaszczepienie się może pomóc bliskim, jednocześnie uważając, aby nie przesadzić ze zdolnością szczepionki do ograniczenia lub wyeliminowania transmisji.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Twoi
bliscy Cię potrzebują.
Zaszczep się przeciwko Covid-19, aby mieć pewność, że jesteś przy nich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Po przestudiowaniu ustaleń
MindSpace dotyczących „automatycznych motywacji”, najważniejsza wiadomość nie jest zaskakująca: jeśli dana osoba staje przed wyborem „ochrony bliskich” przed egzystencjalnym zagrożeniem – rzeczywistym lub postrzeganym – decyzja jest automatyczna . Ponadto, z perspektywy „porażek” (straty są większe niż zyski), większość empatycznych istot ludzkich nie będzie chciała ryzykować utraty bliskich – poważna strata – w celu uczestniczenia w jakiejś aktywności społecznej – niewielki zysk. Ponadto będą skłonni do wielkich poświęceń, aby uniknąć jeszcze większych strat, potencjalnie rzeczywistych lub tylko dostrzeganych.

Rozważając każdą z czterech wiadomości, czytelnik powinien mieć świadomość, że
żaden z nich nie wymaga poważnego procesu myślowego ani świadomej oceny. Nawet użycie sformułowań typu „według większości ekspertów” czy „pokazy badawcze” nie są twierdzeniami naukowymi, lecz wzywają do zbiorowego myślenia.

W rzeczywistości żaden uczciwy naukowiec nie dyskutuje o słuszności swojej pracy lub badań, mówiąc „większość naukowców się zgadza”. Prawda i fakty naukowe nigdy nie sąprodukt konsensusu. A jednak zaobserwowaliśmy dramatyczny wzrost wykorzystania argumentów zbiorowego myślenia do promowania polityki publicznej, od idei, że „97% naukowców zgadza się na globalne ocieplenie” po „tysiące. pracowników służby zdrowia zaszczepia się”. Praktycznie wszystkie publiczne komunikaty opracowane w kontekście Covid-19 są precyzyjnie skonstruowane, aby odwoływać się do ludzkiej tendencji do zbiorowego myślenia i przestrzegania „standardów”.

Rozważ następujące trzy komunikaty spośród listy najskuteczniejszych komunikatów.

Drugi najwyższy post stwierdził, że programy szczepień Covid-19 mają „ zatwierdzenie
cbc.ca/…are-workers-quebec-vaccination-suspended-1.6191433 »Profesjonaliści zdrowia.

© Zespół Behavioural Insights
Przykład behawioralnego ponaglania

Tłumaczenie:
2 - Zatwierdzony przez pracowników służby zdrowia wykorzystuje wiarygodność i autorytet pracowników służby zdrowia jako zaufanych posłańców. Post podkreślał, że większość ludzi wykazała zaufanie do szczepionki, przyjmując ją samodzielnie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lekarze i pielęgniarki zdecydowali się na szczepienie przeciwko Covid-19.
Teraz zalecają, abyś zrobił to samo.
Porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ta szczepionka jest dla Ciebie dobra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przesłanie, które pojawia się na trzecim miejscu, jest zatytułowane „
Powrót do życia przed ”, ale wyraźnie zaleca, aby nie obiecywać, że kiedyś życie powróci do „normalności”.

Czwartym i ostatnim najbardziej skutecznym przekazem jest proste i bezpośrednie odwołanie się do myślenia zbiorowego, czyli „
dowód społeczny ”.

© Zespół Behavioural Insights
Przykład behawioralnego ponaglania

Tłumaczenie:
4 – Przetestowane na tysiącach osób pomogły zbudować zaufanie do procesu opracowywania szczepionek, bez zawracania sobie głowy nadmiernie technicznymi szczegółami lub medycznym żargonem. Przesłanie zawiera aspekty „dowodu społecznego”, wskazujące, że miliony ludzi już bezpiecznie zaszczepiły się w szczepionce.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szczepionka Covid-19 została przetestowana na 70 000 osób.
Dziś otrzymało go ponad 14 milionów osób.
Gdy nadejdzie Twoja kolej, możesz być pewien, że jest to bezpieczne i skuteczne.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Żadne z tych przesłań nie przemawia do krytycznego umysłu. W rzeczywistości ich zniechęcają. Są specjalnie zaprojektowane, aby ominąć świadome procesy i bezpośrednio dotyczyć „procesów automatycznych”.

Podsumowanie

Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, najnowsze osiągnięcia w wojnie psychologicznej stanowią kulminację stulecia wysiłków, które w świecie zachodnim doprowadziły do postępu inżynierii społecznej. Podczas gdy omawialiśmy zastosowanie tych technik w odniesieniu do Covid-19 powiązanych wiadomości, techniki te mogą być postrzegane w sprawozdaniach porządkiem publicznym praktycznie we wszystkich sektorach światowej. Społeczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i polityki gospodarczej.

Uwaga tłumacza: Rzeczywiście, a oto schemat organizacyjny Globalnego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz fragment artykułu, w którym jest mowa :
„Niezależnie od tego, co wszyscy myślą o globalnych zagrożeniach, z którymi możemy się zmierzyć lub nie, pochodzenie i wynikający z tego kanał dystrybucji polityki są jasne. Finansowany prywatnie globalistyczny think tank pilotował program polityczny, który zaowocował stworzeniem globalnych ram politycznych – przyjętych przez rządy na całym świecie – które w dużej mierze wpłynęły na społeczności na całym świecie. "


© Sott.net dla francuskiej adaptacji OffGuardian

Schemat organizacyjny Globalnego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Kliknij, aby powiększyć - Aby masowo udostępniać !!


Rozważając obecne i przyszłe zastosowanie tego typu technik do „zmiany zachowania”, pamiętajmy słowa entuzjasty inżynierii społecznej i potomka jednego z najstarszych imperialnych rodów świata, lorda Bertranda Russella. Ponad pół wieku temu poczynił następującą uwagę:
„Psychologowie społeczni przyszłości będą mieli kilka klas szkolnych, na których wypróbują różne metody, aby wytworzyć niezachwiane przekonanie, że śnieg jest czarny.

Wkrótce uzyskamy kilka wyników. Po pierwsze, że wpływ domu rodzinnego jest obstrukcyjny. Po drugie, że wyniki są ograniczone, jeśli indoktrynacja nie rozpocznie się przed dziesiątym rokiem życia. Po trzecie, że wersety dostrojone do muzyki i wielokrotnie śpiewane są bardzo skuteczne. Po czwarte, opinię, że śnieg jest biały, należy uznać za dowód chorobliwego upodobania do ekscentryczności. Ale wyczekuję. VS' To do przyszłych naukowców należy zawężenie tych maksym i dokładne ustalenie, ile kosztuje w przeliczeniu na głowę dzieci, by uwierzyły, że śnieg jest czarny, a ile mniej, by uwierzyły, że jest ciemnoszary. "
Podsumowując swoje optymistyczne przemyślenia na temat przyszłości technik inżynierii społecznej, Russell pisze:

Chociaż ta nauka będzie pilnie studiowana, będzie ściśle zarezerwowana dla klasy rządzącej. Społeczeństwo nie będzie wiedziało, jak powstały ich przekonania. Kiedy technika zostanie udoskonalona, każdy rząd, który od pokolenia odpowiada za edukację, będzie mógł bezpiecznie kontrolować swoich poddanych bez potrzeby armii czy policji. "

~ Bertrand Russell - Impact of Science on Society (1951) [w języku francuskim pod tytułem Science, władza, przemoc (1954) - NDT]
Chociaż wydaje się, że wiele badań stosowanych w dziedzinie psychologii społecznej i nauk behawioralnych umożliwiło inżynierom społecznym nasycenie ich wiadomości
niemal magiczną jakością – jak nawet opisali założyciele NLP w The Structure of Magic – te „zaklęcia” a „szturchnięcia” mają dobrze zdefiniowaną strukturę. Są one sformułowane i dlatego łatwo je zidentyfikować, gdy zostaną nazwane tak, jak są.

Ponieważ dzisiejsi uczniowie czarnoksiężnika
nie wydają się mieć zamiaruaby zrezygnować ze stosowania tych technik w praktycznie wszystkich obszarach myśli i działań, prosty fakt nazwania ich takimi, jakimi są, może być niezbędnym krokiem do „podniesienia uścisku czaru”. Rzeczywiście, sam akt zasadniczo neutralizuje „szturchnięcia” i nadaje im status obiektów świadomych. Nagle „ludowi” „pozwolono wiedzieć, jak powstały ich wierzenia”.

Jak wspomnieli autorzy
MindSpace, automatyczne procesy mogą nadal funkcjonować bez przeszkód i bez nadzoru świadomego ego, aż do całkowitej asymilacji. W przypadku stale rozwijającego się zarządzania kryzysowego i organizacji społeczeństwa wokół „pandomiki”, ci, którzy zadowalają się czekaniem, aż zaklęcie zniknie, ryzykują rozczarowanie i pogrążą się w nim. .

Kluczem do złamania zaklęcia jest nazwanie go. Gdy tylko te „struktury” zostaną nazwane, zostają one zmuszone do opuszczenia automatycznych procesów i wejścia w świadome procesy, co nieodłącznie osłabia szybkość, z jaką programy zmuszają nas do działania w oparciu o bardzo ograniczone informacje. Nieświadome myśli – „głębokie struktury” – wychodzą na światło dzienne przez inne procesy analityczne, co skutkuje zatrzymaniem tego procesu. Nagle „magia” już nie działa. Płynny, dobrze naoliwiony proces autopilota zostaje zatrzymany.

Czar prysł.


David Gosselin
Sott.net
czw., 02 gru 2021

cytaty

Richard Bandler i John Grinder, Struktura magii

David Halpern i in. MindSpace . Instytut dla rządu. Biuro Gabinetu Wielkiej Brytanii (2010)

Bertrand Russell, Wpływ nauki na społeczeństwo

O autorze

David B. Gosselin to mieszkający w Montrealu poeta, tłumacz i językoznawca. Jest założycielem serwisu poetyckiego The Chained Muse i podcastu New Lyre . Jego nowy zbiór wierszy nosi tytuł Modern Dreams .


sott.net/…es-d-ingenierie-sociale-et-de-guerre-psychologique
marekbogdan shares this
209