stanislawp
1001.1K

Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Ks. Edward Wesołek, Omnia instaurare in Christo Treść kazania wygłoszonego przez ks. Edwarda Wesołka podczas Mszy świętej i uroczystości poświęcenia krzyża ustawionego na Żwirowisku w Oświęcimiu, jako …More
Ks. Edward Wesołek, Omnia instaurare in Christo
Treść kazania wygłoszonego przez ks. Edwarda Wesołka podczas Mszy świętej i uroczystości poświęcenia krzyża ustawionego na Żwirowisku w Oświęcimiu, jako dar od Bractwa Św. Piusa X w dniu 15 sierpnia 1998 r., w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 78. rocznicę „Cudu nad Wisłą”.
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Dziś bronimy Krzyża – najważniejszego symbolu naszej Wiary. Pojawił się on w tradycji chrześcijańskiej stosunkowo późno, bo dopiero w IV wieku, a zadecydowały o tym dwa cudowne wydarzenia. Pierwszym było, gdy podczas kampanii wojennej w 312 r. cesarz Konstantyn ujrzał jaśniejący znak krzyża na niebie, a na nim napis EN-TOUTOI-NIKA – „w nim zwyciężaj”. Drugim, gdy święta Helena, matka tegoż cesarza Konstantyna, odkryła w r. 326 fragmenty Świętego Drzewa Krzyża. Dowodem prawdziwości jej odkrycia były cudowne uzdrowienia dokonane za pomocą odnalezionych wówczas fragmentów. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy …More
Nemo potest duobus dominis servire !
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).
I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.
Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.
Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.
.

-More
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).

I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.

Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.

Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.

.

-
Nemo potest duobus dominis servire !
Żydzi zdają się uważać siebie za naród szczególny, którego ten nakaz nie obowiązuje, więc oczekują przyjścia swojego mesjasza, innego niż Chrystus.
Jednakże takiemu poglądowi zaprzeczają następujące słowa św. Piotra:
„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12)..
More
Żydzi zdają się uważać siebie za naród szczególny, którego ten nakaz nie obowiązuje, więc oczekują przyjścia swojego mesjasza, innego niż Chrystus.

Jednakże takiemu poglądowi zaprzeczają następujące słowa św. Piotra:

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12)..
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).
I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.
Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.
Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.
.

-More
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).

I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.

Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.

Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.

.

-
Nemo potest duobus dominis servire !
Wraz z odwróceniem się kapłana w kierunku ludzi, odwróciła się również teologia od Boga w kierunku człowieka, na prawa człowiekajako zaprzeczenie praw Bożych, na „godność osoby ludzkiej”.-
Nemo potest duobus dominis servire !
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).
I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.
Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.
Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.
.

-More
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).

I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.

Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.

Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.

.

-
Nemo potest duobus dominis servire !
Żydzi zdają się uważać siebie za naród szczególny, którego ten nakaz nie obowiązuje, więc oczekują przyjścia swojego mesjasza, innego niż Chrystus.
Jednakże takiemu poglądowi zaprzeczają następujące słowa św. Piotra:
„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12)..
More
Żydzi zdają się uważać siebie za naród szczególny, którego ten nakaz nie obowiązuje, więc oczekują przyjścia swojego mesjasza, innego niż Chrystus.

Jednakże takiemu poglądowi zaprzeczają następujące słowa św. Piotra:

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12)..
12 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Nasze drogie siostry karmelitanki, które całe swoje życie poświęciły dla modlitwy za dusze obozowych ofiar i ich oprawców, zostały z tego miejsca, ze swego klasztoru, brutalnie wypędzone.
Sami osądźcie, jaki to może mieć skutek dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Po tym wydarzeniu Żydzi pisali:To nie myśmy wypędzili Siostry, myśmy tylko prosili Ojca Świętego, ale to on samodzielnie podjął decyzję”.
More
Nasze drogie siostry karmelitanki, które całe swoje życie poświęciły dla modlitwy za dusze obozowych ofiar i ich oprawców, zostały z tego miejsca, ze swego klasztoru, brutalnie wypędzone.

Sami osądźcie, jaki to może mieć skutek dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Po tym wydarzeniu Żydzi pisali:To nie myśmy wypędzili Siostry, myśmy tylko prosili Ojca Świętego, ale to on samodzielnie podjął decyzję”.

Trudno się z tym argumentem nie zgodzić – przecież Ojciec Święty miał i ma suwerenną władzę, aby powiedzieć: „Siostry do Oświęcimia powrócą, Siostry w Oświęcimiu pozostaną”.

Nie wiemy jaki cel przyświecał Ojcu Świętemu. Być może sądził, iż w ten sposób przyszłe konflikty zostaną zażegnane. Dziś widzimy, że tak się nie stało.
..
Nemo potest duobus dominis servire !
„my mamy swojego Boga a Żydzi mają swojego, i że my się modlimy po swojemu a Żydzi po swojemu, że każdy ma prawo do swoich własnych symboli religijnych, itd.”.
Takie twierdzenie, to wielka obraza Boga.
Wiara bowiem, to nie kwestia zapatrywań czy gustu, że np. jeden lubi jeździć w góry, a drugi nad morze. Nie ma dwóch Bogów – Boga chrześcijańskiego i Boga żydowskiego, ponieważ jest tylko jeden …More
„my mamy swojego Boga a Żydzi mają swojego, i że my się modlimy po swojemu a Żydzi po swojemu, że każdy ma prawo do swoich własnych symboli religijnych, itd.”.

Takie twierdzenie, to wielka obraza Boga.

Wiara bowiem, to nie kwestia zapatrywań czy gustu, że np. jeden lubi jeździć w góry, a drugi nad morze. Nie ma dwóch Bogów – Boga chrześcijańskiego i Boga żydowskiego, ponieważ jest tylko jeden Bóg i jedna obiektywna Prawda dotycząca Wiary.
Nemo potest duobus dominis servire !
Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.
Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.
Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił …More
Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

(Ga 3, 19). Kościół nie może istnieć bez biskupów i kapłanów, ale „jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40).

Te kamienie, to dziś świeccy wierni Kościoła katolickiego!
Nemo potest duobus dominis servire !
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).
I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.
Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.
Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.
.

-More
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).

I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.

Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.

Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.

.

-
Nemo potest duobus dominis servire !
Piusa X:
Jego mottem życiowym było: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO – „wszystko odnowić w Chrystusie”.
W najważniejszej swojej encyklice „Pascendi” przestrzegał przed niebezpieczeństwami grożącymi Kościołowi „od wewnątrz” – zwracając szczególnie uwagę na pojawiający się wówczas modernizm.
Wówczas udało mu się w porę kryzysowi zapobiec, ale powrócił on ze wzmożoną siłą po pięćdziesięciu …More
Piusa X:

Jego mottem życiowym było: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO – „wszystko odnowić w Chrystusie”.

W najważniejszej swojej encyklice „Pascendi” przestrzegał przed niebezpieczeństwami grożącymi Kościołowi „od wewnątrz” – zwracając szczególnie uwagę na pojawiający się wówczas modernizm.

Wówczas udało mu się w porę kryzysowi zapobiec, ale powrócił on ze wzmożoną siłą po pięćdziesięciu latach.

-
Nemo potest duobus dominis servire !
Wraz z odwróceniem się kapłana w kierunku ludzi, odwróciła się również teologia od Boga w kierunku człowieka, na prawa człowieka – jako zaprzeczenie praw Bożych, na „godność osoby ludzkiej”.-
Nemo potest duobus dominis servire !
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).
I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.
Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.
Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.
.

-More
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).

I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.

Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.

Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.

.

-
Nemo potest duobus dominis servire !
Jeżeli tego miejsca nie obronimy: „daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 14).
Czeka nas wówczas ten sam los, który 30 lat temu spotkał społeczeństwa na Zachodzie:
demoralizacja,
opustoszałe kościoły,
indyferentyzm religijny,
wyrzucenie Boga z domów,
ze szkół i z życia publicznego.
More
Jeżeli tego miejsca nie obronimy: „daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 14).

Czeka nas wówczas ten sam los, który 30 lat temu spotkał społeczeństwa na Zachodzie:

demoralizacja,

opustoszałe kościoły,

indyferentyzm religijny,

wyrzucenie Boga z domów,

ze szkół i z życia publicznego.
Nemo potest duobus dominis servire !
Broniąc dziś Krzyża, nie bronimy tylko kawałka drzewa, z którego jest on wykonany, ani tylko miejsca, na którym stoi.
Tu chodzi przede wszystkim o obronę naszej Wiary i naszej tożsamości narodowej, która jest gwarantem zachowania tej Wiary.
More
Broniąc dziś Krzyża, nie bronimy tylko kawałka drzewa, z którego jest on wykonany, ani tylko miejsca, na którym stoi.

Tu chodzi przede wszystkim o obronę naszej Wiary i naszej tożsamości narodowej, która jest gwarantem zachowania tej Wiary.
Nemo potest duobus dominis servire !
Piusa X:
Jego mottem życiowym było: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO – „wszystko odnowić w Chrystusie”.
W najważniejszej swojej encyklice „Pascendi” przestrzegał przed niebezpieczeństwami grożącymi Kościołowi „od wewnątrz” – zwracając szczególnie uwagę na pojawiający się wówczas modernizm.
Wówczas udało mu się w porę kryzysowi zapobiec, ale powrócił on ze wzmożoną siłą po pięćdziesięciu …More
Piusa X:

Jego mottem życiowym było: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO – „wszystko odnowić w Chrystusie”.

W najważniejszej swojej encyklice „Pascendi” przestrzegał przed niebezpieczeństwami grożącymi Kościołowi „od wewnątrz” – zwracając szczególnie uwagę na pojawiający się wówczas modernizm.

Wówczas udało mu się w porę kryzysowi zapobiec, ale powrócił on ze wzmożoną siłą po pięćdziesięciu latach.

--
Nemo potest duobus dominis servire !
Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.
Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.
Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił …More
Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

(Ga 3, 19). Kościół nie może istnieć bez biskupów i kapłanów, ale „jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40).

Te kamienie, to dziś świeccy wierni Kościoła katolickiego!

.-
Nemo potest duobus dominis servire !
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).
I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.
Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.
Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.More
„my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1, 23).

I rzeczywiście, Żydzi gorszą się na widok Krzyża.

Mówią, że nie mogą w jego obecności się modlić, że rzuca cień na obóz.

Religijni przywódcy żydowscy nazwali nawet ostatnio Krzyż „bożkiem”.