Clicks2.4K

NEZOSTÁVA ČAS NAZVYŠ.KATASTROFA SA BLÍŽI!!!

Laudétur Jesus Christus,

Slová Môjho Božského Spasiteľa:

NEZOSTÁVA ČAS NAZVYŠ.KATASTROFA SA BLÍŽI!!!

Carbonia 30.12.2019

Netreba strácať čas,katastrofa príde čoskoro.

Som pripravený,Môj Otec je so Mnou,budeme Jedno,zjednotený v Duchu Svätom.
Je to čas konca,život dostane čoskoro nový život a všetko nadobudne rozmer Lásky.Prekvapím toto Ľudstvo,predstavím sa ako Milosrdný Sudca,ale Spravodlivý.

V mojom nekonečnom Milosrdenstve príjmem k sebe iba tých,čo budú robiť pokánie a so skľúčeným srdcom budú prosiť o odpustenie.

Tieto vianoce majú Moju príchuť,ale nie som to ja ,koho svet oslavuje.Svetlá tohto sveta prevládli,človek sa skláňa pred Satanom a nie predo Mnou.Pohľad človeka a jeho srdce sa stratili vo veciach tohoto sveta.Je očarený zlom,zaslepený sa neprebudí ani pred hroznými udalosťami,ktoré otriasajú zemou.Ľudia pokračujú vo svojom zasväcovaní sa Zlu!!!
Boh vidí svoje stvorenie v záhube v nebezpečenstve večnej smrti a z lásky ho volá k Sebe,aby sa vrátilo k Pravde a začalo sa zaoberať Nebeskými vecami a nie Pozemskými.

ŽIVOT VOLÁ K ŽIVOTU!!!

Nebuďte arogantný ó ľudia,neuťahujte si zo svojho Boha Lásky,buďte k nemu láskavý,pretože je to On,ktorý vám daroval život a daruje vám zo Seba všetko ak ho príjmete a objímete vo vás.Sleposť človeka je veľká,ako je veľká jeho bieda,nechce vidieť,nechce počuť hlas Boha svojho Stvoriteľa,v ňom je Moc a Sila,iba on je stvoriteľ a všetko Mu patrí.

Úbohí ľudia!!!,ktorý uctievate falošných Bohov,onedlho budete vytrhaný, ako burina z polí a hodený do ohňa.

VERTE Ó ĽUDIA TÝMTO MOJÍM SLOVÁM!!!

Pretože sú to slová nekonečnej PRAVDY.Výjdite zo svojej ničomnosti,poďte k Môjmu Svätému Srdcu,nech sú vaše srdcia uzdravené a zjednotené s Ježišovím srdcom.

Už nemáte veľa času Moje tresty sa blížia.NEBUĎTE ODO MŇA VZDIALENÝ!
Zasväťte sa Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu,Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Najčistejšiemu Srdcu Svätého Jozefa.Zjednoťte sa s Nebom ó ľudia!!!
Zem bude čoskoro zasiahnutá Mojím asteroidom.

Nebuďte arogantný,pyšný.Objímte sa so Spásou,aby ste sa zachránili.

BOH MILUJE SVOJE STVORENIE A Z CELEJ LÁSKY SI ŽELÁ HO ZACHRÁNIŤ !!!

AMEN.

Váš milovaný Spasiteľ.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. 37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna …More
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. 37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Mates5485 likes this.
ekans
Váš milovaný Spasiteľ.
Caesar
Přichází přepólování? Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů!

6. ledna se na zemském povrchu v severním Norsku stalo něco neočekávaného - byla zaznamenána náhlá změna zemských proudů a magnetického pole a 15 minut před tím se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než pětkrát. (Foto: …More
Přichází přepólování? Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů!

6. ledna se na zemském povrchu v severním Norsku stalo něco neočekávaného - byla zaznamenána náhlá změna zemských proudů a magnetického pole a 15 minut před tím se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než pětkrát. (Foto: Flickr)

Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů
V neděli 6.ledna se v půdě v severním Norsku stalo něco neočekávaného. “Spustilo se elektrické proudění“, oznámil Rob Stammes, který monitoruje zemní proudy v geofyzikální laboratoři Polarlightcenter na Lofotech. Graf na titulním obrázku ukazuje toto náhlé vzedmutí v čase kolem 19:30h UT.
Vypadá to jako nějaká nárazová vlna“, říká Stammes. “Moje přístroje zaregistrovaly náhlou, silnou odchylku jak v zemním proudu, tak v místním magnetickém poli. Bylo to opravdu překvapující.

NASA družice ACE také cosi zaznamenala. Přibližně 15 minut před anomálií v Norsku došlo k náhlému otočení meziplanetárního magnetického pole v okolí Země o 180° a hustota slunečního větru stoupla na pětinásobek.
Země mohla projít oblastí heliosférického elektromagnetického proudění – ohromnou vlnitou membránou elektromagnetického pole, která prostupuje skrz celou Sluneční soustavu [a otáčí se společně se Sluncem přibližně jednou za 25 dní, pozn.red.]. Takový průchod může přinést podobný efekt.
Zatímco zemí procházel proud, nebe zalila polární záře.
ac24.cz/-/prichazi-prepol…
Mates5485
Niečo bude to znamenie,ale čo neviem. Pred 2 svetovou vojnou Boh dal znamenie obrovskú polárnu žiaru vo svete a znamenalo,že je blízko svetový konflikt.
Doporučuji toto a tam se najdete také: www.irozhlas.cz/…/nabozenstvi-vir…
pehol likes this.
dorka2
acn-slovensko.org/sme-casto-pokus…

---------- Forwarded message ---------
Od: Dominik z ACN Slovensko <dominik.harman@acn-slovensko.org>
Date: po 13. 1. 2020 o 12:37
Subject: Niekedy máme pokušenie odísť, priznáva kňaz z Venezuely

Srdečne pozdravujem z pápežskej nadácie ACN.

Venezuela je bohatá krajina s množstvom nerastných surovín.

Napriek tomu tam už niekoľko rokov ľudia žijú v ťažk…More
acn-slovensko.org/sme-casto-pokus…

---------- Forwarded message ---------
Od: Dominik z ACN Slovensko <dominik.harman@acn-slovensko.org>
Date: po 13. 1. 2020 o 12:37
Subject: Niekedy máme pokušenie odísť, priznáva kňaz z Venezuely

Srdečne pozdravujem z pápežskej nadácie ACN.

Venezuela je bohatá krajina s množstvom nerastných surovín.

Napriek tomu tam už niekoľko rokov ľudia žijú v ťažkých podmienkach. Mnohí majú problém zohnať si aj základné materiálne potreby - jedlo či strechu nad hlavou.

Z krajiny za ten čas ušlo niekoľko miliónov ľudí.

Mnoho ich však ostáva, hoci by mali kam odísť. Chcú však slúžiť Bohu a starať sa o zverených ľudí.

Reč je o kňazoch. Ani tým sa však nevyhýba chudoba a násilie, ktoré z nej plynie. Preto, priznáva jeden z nich, sú často pokúšaní, aby odišli.

Otec Ángel Colmenares je mladý kňaz, ktorý slúži na chudobnom predmestí hlavného mesta Caracasu, vo farnosti Catia La Mar.

Jeho príbeh je napriek ťažkým podmienkam plný radosti a viery v Ježiša Krista.

acn-slovensko.org/sme-casto-pokus…

S prianím požehnaného dňa,

Dominik Harman
ACN Slovensko

P.S.: Ak si želáte podporiť otca Ángela a 46-tisíc kňazov po celom svete, acn-slovensko.darujme.sk/3215/ Ďakujeme.
acn-slovensko.org/omsovy-milodar
Marian7 likes this.
PetraB likes this.