Clicks32.2K
Libor Halik
137
Anatolije trápí vina a dar uzdravování. Ostrov. Mniši Ruska. České titulky. Nejlepší ruský film r.2006.More
Anatolije trápí vina a dar uzdravování.

Ostrov. Mniši Ruska. České titulky. Nejlepší ruský film r.2006.
Public domain
Rosalía Real shares this
32.2K
Hermosa
TULÁK
No právě.Já myslím,že politika je svinstvo,ale politikové nutně nemusí být svině.Tak ale jsem ráda,že tady nějaké zákony jsou a někdo musí dělat i tuto práci.Po revoluci jsem byla také zklamaná a dnes jsem smířená,že dokonalého na zemi není nic.Jen z totality mám strach.To ať se raději mezi sebou hádají jako malé děti.
svetlospasy
TULÁK

Pamatuji si jen komunistický kolektivismus a to ne dlouho. Byl jsem na přelomu dospělosti, když končil. Byla to hrůza. Jediná pravda byla pravda socialismu a měli ji v rukou jeho představitelé. Nerad bych se ještě někdy dočkal něčeho podobného, ať už v podání politiků nebo církví. Církve si osobně s Bohem nijak nespojuji a jsem si pro svou potřebu jist svým názorem. Má-li někdo jiný, …More
TULÁK

Pamatuji si jen komunistický kolektivismus a to ne dlouho. Byl jsem na přelomu dospělosti, když končil. Byla to hrůza. Jediná pravda byla pravda socialismu a měli ji v rukou jeho představitelé. Nerad bych se ještě někdy dočkal něčeho podobného, ať už v podání politiků nebo církví. Církve si osobně s Bohem nijak nespojuji a jsem si pro svou potřebu jist svým názorem. Má-li někdo jiný, prosím.
TULÁK
Vždyť je to hezké.Být sám sebou.Ono je tak snadné se schovat za encykliky a paragrafy.Ale rozhodovat sám za sebe...Ale nakonec by měl být výsledek stejný,aby došlo k nějakému souladu.
svetlospasy
"Byl svůj, ale věděl proč."

To jsi hezky napsala, Gábi. Souhlasím. Už jsem o tom psal.
Gábi
Film se mi líbil.Byl to hříšný svatý ten otec Anatolije.Byl svůj, ale věděl proč.Na konci se mi líbila, jak zapracovala Boží prozřetelnost a odkryla pro něj pravdu jeho hříšného skutku a on mohl v klidu odejít.
svetlospasy
Gábi

"..vypsat všechno, co v něm je".

Pod tímto videem je snadné odkázat na jednu pasáž. Za Anatolijem přišla těhotná paní, krásná mladá žena a nevěděla, že mluví s Anatolijem, protože jej prosila, aby ho zavolal, že ho chce požádat o požehnání k zamýšlenému potratu. A Anatolij jí odpověděl zhruba takto: "To si raději pusť rádio, je to užitečnější." (Za nepřesnost se omlouvám) -Souhlasím s …More
Gábi

"..vypsat všechno, co v něm je".

Pod tímto videem je snadné odkázat na jednu pasáž. Za Anatolijem přišla těhotná paní, krásná mladá žena a nevěděla, že mluví s Anatolijem, protože jej prosila, aby ho zavolal, že ho chce požádat o požehnání k zamýšlenému potratu. A Anatolij jí odpověděl zhruba takto: "To si raději pusť rádio, je to užitečnější." (Za nepřesnost se omlouvám) -Souhlasím s odkazem na mě, Gábinko. Než číst mé komentáře, to si raději přečti noviny, je to užitečnější.
👏
Gábi
Krásná diskuze a nutí mne pustit film, o kterém je zde psáno, co v nejbližší době.Jinak jsem tady četla o tom,že bylo zmíněno, že většinou každý říká pomodlím se za Tebe a je asi míněno, že to ten dotyčný už fakt potřebuje a ti druzí jsou tak milosrdní a perfektní, že to udělají.Ve svém životě jsem se setkala i s knězem, který mne o to požádal sám.Je to svým způsobem i pokora, že člověk si …More
Krásná diskuze a nutí mne pustit film, o kterém je zde psáno, co v nejbližší době.Jinak jsem tady četla o tom,že bylo zmíněno, že většinou každý říká pomodlím se za Tebe a je asi míněno, že to ten dotyčný už fakt potřebuje a ti druzí jsou tak milosrdní a perfektní, že to udělají.Ve svém životě jsem se setkala i s knězem, který mne o to požádal sám.Je to svým způsobem i pokora, že člověk si přizná, že potřebuje modlitbu druhých lidí.Tím nemyslím, že jsem byla ten nejvhodnější nástroj k modlitbě za zmíněného kněze, ale že by se člověk neměl stydět říct já potřebuju vaše modlitby.
Dneska mne jedna osoba donutila více přemýšlet nad tím proč některé věci děláme, proč je hledáme a co za tím je.Ano a člověk si pak najde v hloubce srdce odpověď, když se ptá pravdivě.To mne napadlo, jak Tulák zde píše Davidovi, že má ze sebe vypsat všechno co v něm je.Zajimavá rada a možná na zamyšlení Davide.Proč některé věci píšeme, hledáme a rozjímáme a máme touhu se podělit.Za tím je něco víc.To jen tak prozamyšlenou.
svetlospasy
TULÁK, Miros

Děkuji vám za hezké projevy.
Co se snů týká, mají status Božího zjevení od dob roztržky mezi Mojžíšem a Áronem a jejich sestrou Miriam. Bůh tehdy řekl všem třem, že se dá v budoucích dobách poznávat prorokům ve snách, avšak jediný Mojžíš má vyjímku z tohoto zákona, "jemu se ukazuji a s ním hovořím tváří v tvář".
Kromě odkazu na Josefa, syna Izraelova by bylo dobré si uvést malý …More
TULÁK, Miros

Děkuji vám za hezké projevy.
Co se snů týká, mají status Božího zjevení od dob roztržky mezi Mojžíšem a Áronem a jejich sestrou Miriam. Bůh tehdy řekl všem třem, že se dá v budoucích dobách poznávat prorokům ve snách, avšak jediný Mojžíš má vyjímku z tohoto zákona, "jemu se ukazuji a s ním hovořím tváří v tvář".
Kromě odkazu na Josefa, syna Izraelova by bylo dobré si uvést malý příklad, který asi, jak předpokládám, málokdo zná a ikdyž zná, třeba už zapomněl, protože Bible obsahuje nesmírné množství informací, jimiž nahlížíme na Tvář Boha, skrytou za zrcadlem Pavlovým. V knize Soudců ve zprávě o Gedeonovi se dovídáme, že sen byl dán k záchraně Židů a byl uznán jako pravé Boží zjevení, které se děje právě jako odpověď na těžkou situaci člověka a jako osobní slovo Boha k němu (v obrazech): "Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: 'Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midianský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se až ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil.'Na to mu ten druhý odpověděl: 'To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!'Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: 'Vzhůru! Hospodin vydal midianský tábor do vašich rukou!'" (BIBLE 21 Soudců 7, 13-15).
K tomuto úseku zprávy o snu jednoho z řadových vojáků, nikoli samého Gedeona, uvádí redaktoři Jeruzalémské bible: "Sen je uznán za Boží zjevení." (str. 361)
Stejně závažného prohlášení, jak píšete Mirosi, individuálního dopadu na soukromou sféru člověka, byl sen gerarského krále Abimelecha: "V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: 'Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš.' " (1. Mojžíšova 20,3)
Bůh v obou případech ukazuje významné naplnění svého Slova Mojžíšovi, Miriam a Áronovi, že ve snech bude k lidem přicházet a sny budou lidem odpovědí od Něho. Sen Josefův, že se mu klanějí slunce, měsíc a hvězdy ukázal, že se v životě Izraele stanou sice důležité změny, ale ve svém dopadu se týkají pouze rodiny Jákoba a jeho dětí. Sny tedy považuji s ohledem na vnitřní zrak jistoty a rozpoznání, za běžné a nevýznamné, kdy odrážejí život a čas před spánkem, mnohdy však za návštěvu Boha, který se nestaví nevšímavě k životu a osudu svých dětí.
svetlospasy
TULÁK

Vím jak je to myšleno, souhlasím. Je ale pravda, že např. Lucius Annaeus Seneca, senátor a filozof starověkého Říma doby svatého Pavla, napsal: Hněv je krátkodobé šílenství. Rovněž tak kniha přísloví krále Šalomouna říká totéž. V hněvu do člověka vstupuje satan, je to mezi démony jemu daná zbraň, na rozdíl od např. démona smilstva, který vstupuje s pokušením, myslím, že Asmodeus. Jsou to …More
TULÁK

Vím jak je to myšleno, souhlasím. Je ale pravda, že např. Lucius Annaeus Seneca, senátor a filozof starověkého Říma doby svatého Pavla, napsal: Hněv je krátkodobé šílenství. Rovněž tak kniha přísloví krále Šalomouna říká totéž. V hněvu do člověka vstupuje satan, je to mezi démony jemu daná zbraň, na rozdíl od např. démona smilstva, který vstupuje s pokušením, myslím, že Asmodeus. Jsou to opravdu existující síly, na něž nás varovně upozorňuje svatý Petr. Něco jiného je tzv. svaté rozhořčení, např. samotného Pána Ježíše při vybičování prodavačů a penězoměnců z chrámového nádvoří v Jeruzalémě. Služebník Boha ale většinou neodůvodní oprávněnost svého hněvu, protože je vždy v rozporu s Ježíšovými slovy napomenutí a nabádání: udeří-li tě kdo v pravou tvář, nastav mu i levou. Stejně tak hněv vůči nepřátelům plodí zábranu k odpuštění a uvádí do rozporu s Ježíšovými slovy: já vám však pravím, milujte své nepřátele. Mnozí lidé říkají, že je to nejtěžší přikázání, jehož následováním Ježíše procházíme nejočistnějším utrpením a přečišťujeme se jako tříbené zlato. Kdo to nedokáže, je zlatem smíšeným, které je sice vzácné, ale není ryzí. Jan Hus se před kostnickým tribunálem nehněval, jen setrval na vyřčené pravdě a v ní i zemřel. Hněv brání setkání s Bohem. Bůh přichází k člověku, který nemá v srdci hněv. Já jsem ale této dokonalé cestě vzdálen. Přijde-li za mnou Bůh, cítím své chyby a je mi smutno, že jsem se nesnažil víc. Anatolij se nehněval, kdežto Job ano. Anatolij byl v srdci s Ježíšem, ale Job jej plně nepoznával. Až když ve víře rozhoupával zvony za Anatolije, cítil, že v jeho srdci je -možná poprvé, -opravdový Bůh.
TULÁK
Krásné.Ale já myslím,že není špatné někdy bouchnout.Někdy se to ve vztazích vyhrotí.A pak je zase krásně.Tak jsou mi sympatičtí jižani.Naštvou se a za chvíli zase k sobě vřelí. 🤗
svetlospasy
TULÁK, Miros

Děkuji TULÁKU a Mirosi za vaši podporu.
Vždycky, když jsem "bouchnul" bylo to špatně. Učím se pokoře. U Bible vždy nalézám mír srdci a lásku k Bohu, která se rozhořívá jak rozfoukaný oheň.V Bibli,ikdyž se někomu nechce ji číst a myslí si,že je to ztráta času, je po chvilce u nás Duch Boží.Sdílí naši touhu ho hledat, pomáhá. Když jsem nebyl na Glorii a už jsem nechtěl,měl jsem …More
TULÁK, Miros

Děkuji TULÁKU a Mirosi za vaši podporu.
Vždycky, když jsem "bouchnul" bylo to špatně. Učím se pokoře. U Bible vždy nalézám mír srdci a lásku k Bohu, která se rozhořívá jak rozfoukaný oheň.V Bibli,ikdyž se někomu nechce ji číst a myslí si,že je to ztráta času, je po chvilce u nás Duch Boží.Sdílí naši touhu ho hledat, pomáhá. Když jsem nebyl na Glorii a už jsem nechtěl,měl jsem pocit,že se vzdaluji Bohu, velmi dlouho jsem četl Bibli, celou noc i den. Nad ránem 27.července mezi 5. až 7.hodinou ráno jsem usnul. Měl jsem ten nejkrásnější sen. Po 17 letech mě navštívila Panna Maria. Měla dlouhé světle modré roucho a na vlasech bílý šátek.Následoval jsem ji, šel jsem vedle ní a ona ke mně hovořila. Nevypadala jako tehdy, když jsem byl ještě mladý kluk v pubertě.Její vzhled -to byla Paní přes čtyřicet let a její řeč nebyla vážná ani přísná.Nebyl to medový hlásek jak se píše a čítáváme. Její hlas byl hlasem ženy, matky, v jejíž blízkosti jsem si připadal jako malý Ježíš, ano, jako bych byl já její vlastní syn.Usmála se až zasmála. Řekl jsem jí: To by se všichni divili, že mluvím s Pannou Marií. Odpověděla mi: ano, to určitě a stále se usmívala, jakoby se tomu dětskému projevu chtěla i zasmát víc. Od toho dne je to už několik dnů a nocí, kdy jsem byl zbaven útoků démona, odešel navždy. Po 17 letech mi Panna Maria přišla dát mír. Velmi jsem ten den plakal. Byl jsem tak šťastný. Největší radost a blaženost jsem ale cítil ne z toho, že jsem oproštěn zla, ale že jsem pochopil i na tu krátkou chvíli setkání, že není tou přísnou Paní z tehdejší doby, kdy mě kárala. Byla matkou, jakoby mě porodila, jako má vlastní maminka. Její laskavost a něžný smysl pro humor mě naplnily štěstím, které od toho dne cítím, protože vím, že jsem jejím synem a nemusím se už bát..Napsal jsem to jen toho dne Gábině, ale chtěl jsem se s vámi o to podělit. Je důležité, abychom ztratili strach, který jsem alespoň já měl a bál jsem se Boží Matky, často při pomyšlení na ni jsem cítil úzkost a bál se, jak to jednou bude u posledního soudu. Když ale přišla,uvědomil jsem si rychle, že mě přece jen má ráda a navíc jsem pochopil, že víc, než jsem si myslel. Bylo to setkání s milujícím člověkem, s vlastní maminkou. Přeji vám to. Pokud se něčeho bojíte, nebojte se už. Panna Maria jak už vím konečně srdcem, nezavrhuje své děti a jestliže byla přísná, nepřestala milovat- Bůh vám žehnej.
🤗
TULÁK
No a zase jsme u toho,že každý extrém škodí.
TULÁK
Ty jo...to bylo krásné.Svetlospásy,ty bys měl psát!Nejen na diskuze.Možná bys ze sebe vypsal všechno,co je v tobě.Občas bouchneš jako kotel a může to být tím,že je v tobě toho tolik,co musí ven.Mě pomáhá práce.Jinému třeba,že píše.Jiný si jde zaběhat.Tak to myslím.Máš talent na psaní.
svetlospasy
TULÁK

Když Anatolij oznámil proroctví svého zesnutí, žádal, aby byl mrtev položen do bedny místo do rakve. To bratra Joba velmi rozčílilo. Řekl mu: To jako člověk nemůžeš ani zemřít?? A říkal Anatoliji, -to je pýcha, pýcha, pýcha!!! Velmi ho rozezlila pokora Anatolijova, protože ikdyž mluvil o pýše a mluvil o ní pravdivě, nepochopil, že mluví o té své. Obdivoval Anatolije v jeho kristovství, v …More
TULÁK

Když Anatolij oznámil proroctví svého zesnutí, žádal, aby byl mrtev položen do bedny místo do rakve. To bratra Joba velmi rozčílilo. Řekl mu: To jako člověk nemůžeš ani zemřít?? A říkal Anatoliji, -to je pýcha, pýcha, pýcha!!! Velmi ho rozezlila pokora Anatolijova, protože ikdyž mluvil o pýše a mluvil o ní pravdivě, nepochopil, že mluví o té své. Obdivoval Anatolije v jeho kristovství, v tom, jak Anatolij Boha našel, když jej předtím hledal. Myslím,že bratr Job skrytě lkal nad sebou samým a křičel to na druhého. Anatolij to dobře věděl. A miloval Joba. Job si uvědomoval, že hledal Boha špatně, že se spoléhal na bohoslužby při liturgii,které mají přesný rámec i řád,na spolupráci s představeným, ale nakonec viděl, že tam, kde hledal službu Bohu, službou nebyla. Tak už to zvláště v dějinách Pravoslaví často bývalo, velké příklady poučení o moudrosti svatých. To, co jsem psal včera k svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s odkazem na Paula Johnsona, je pravda a připomíná Anatolije, mnicha ve filmu. Byl to osamělý strom, který Ježíš miluje a usedá často pod jeho větvemi. Ostatní to viděli, ale nerozuměli tomu. Říkali si: vždyť my jsme víc, nehřešíme, konáme liturgii přesně a bez chyb a on se otáčí jinam, šaškuje a nemyje se, jak se to vlastně slučuje s Bohem?!! A bratr Job prozřel, na sklonku života Anatoliji porozuměl, pochopil sám sebe a pochopil na okamžik Boha. Že totiž Bůh je opravdu jen v hlubinách dobrého srdce.
TULÁK
Bratr Job dokonce požádal Anatolije, aby se za něho modlil. -S tím jsem se nesetkal u nikoho.Setkal jsem se s tím, že se každý nechával slyšet, že se modlí za druhého, ale cítil jsem v tom ironii a nepravdu, protože takové přídavky byly provázeny už v tomtéž komentáři ponižujícími vsuvkami.

Skvělé!To by byla pecka,kdyby mi jistá sestra řekla po pravdě:tolik tě nesnáším,prosím tě pomodli se za …More
Bratr Job dokonce požádal Anatolije, aby se za něho modlil. -S tím jsem se nesetkal u nikoho.Setkal jsem se s tím, že se každý nechával slyšet, že se modlí za druhého, ale cítil jsem v tom ironii a nepravdu, protože takové přídavky byly provázeny už v tomtéž komentáři ponižujícími vsuvkami.

Skvělé!To by byla pecka,kdyby mi jistá sestra řekla po pravdě:tolik tě nesnáším,prosím tě pomodli se za mě. 😀 No někdy je to dost zlé.Třeba když kdosi někomu napsal:modlí se za tebe i tvá rodina.To je nejen podpásovka, v tom těžko hledám nějaký šlechetný úmysl.Jen to vyvolává pocit co je to za černou ovci?A dotyčný se může zatvrdit.Vůbec ale vůbec v tom nevidím nic dobrého a je mi z takového chování nanic.
svetlospasy
TULÁK

Dalo by se to možná takto říct. Je ale pravda, že kdykoli se setkali při navštívení Anatolij a Job, mluvili spolu slovy lásky. Totéž když se setkali při navštívení představený a Anatolij. Mluvili spolu slovy lásky. Bratr Job dokonce požádal Anatolije, aby se za něho modlil. -S tím jsem se nesetkal u nikoho.Setkal jsem se s tím, že se každý nechával slyšet, že se modlí za druhého, ale …More
TULÁK

Dalo by se to možná takto říct. Je ale pravda, že kdykoli se setkali při navštívení Anatolij a Job, mluvili spolu slovy lásky. Totéž když se setkali při navštívení představený a Anatolij. Mluvili spolu slovy lásky. Bratr Job dokonce požádal Anatolije, aby se za něho modlil. -S tím jsem se nesetkal u nikoho.Setkal jsem se s tím, že se každý nechával slyšet, že se modlí za druhého, ale cítil jsem v tom ironii a nepravdu, protože takové přídavky byly provázeny už v tomtéž komentáři ponižujícími vsuvkami. Takto se Anatolij, Job ani představený nechovali. Anatolij naopak odpověděl Jobovi na jeho prosbu o modlitbu: To ty by ses měl modlit za mě. Anatolij se Jobovi i k zemi uklonil a poprosil jej o odpuštění. Job přitom krátce předtím připomněl Anatoliji, že mu namazal kliku sádlem. Když se při jiné návštěvě setkali, seděli spolu na uhlí jako milující spolubratři. V tom filmu je vykreslen život mnichů, z něhož nevyvěrá podlost, skrytá zášť ani nenávist. Ve skutečnosti v jejich srdcích vládla opravdová láska, jak si ji Bůh u svých dětí vždy přál..
TULÁK
No a bylo by krásné,kdyby se některým zastesklo po těch,které odtud vyhnali.Tak jako Job oplakával Anatolije,když zemřel.Škoda,že se radují,že je mají z očí.
svetlospasy
TULÁK

Ano, i to je pravda. Bůh všem Pravoslavným na onom ostrůvku udělil dary zkoušek. Anatolij trpěl výčitkami svědomí za čin, který nespáchal, Job nad svým nepřizpůsobivým spolubratrem a představený bolestmi nohou, které ještě zvýšil Anatolij, když mu spálil boty. K oné nepřizpůsobivosti bych chtěl říct, že mi byla ve filmu krásná, protože provětrávala srdce všech kolem něho od zatuchlého …More
TULÁK

Ano, i to je pravda. Bůh všem Pravoslavným na onom ostrůvku udělil dary zkoušek. Anatolij trpěl výčitkami svědomí za čin, který nespáchal, Job nad svým nepřizpůsobivým spolubratrem a představený bolestmi nohou, které ještě zvýšil Anatolij, když mu spálil boty. K oné nepřizpůsobivosti bych chtěl říct, že mi byla ve filmu krásná, protože provětrávala srdce všech kolem něho od zatuchlého vzduchu ritualizovaného přístupu a forem bohoslužby. Bůh na Anatoliji ukázal všem jeho bratřím, že je i v tom, kde se Pán nehledá, že i když Anatolij při liturgii stál obráceně než ostatní a představeného přiváděl k zoufání, byl Bůh i na straně, k níž se Anatolij klaněl a na které jeho spolubratři i představený Boha nespatřovali. Je to velký film mnoha poučení.
TULÁK
Však také trpěl nad svým nepřizpůsobivým bratrem. 😀