Peter(skala)
51.4K

Modlitby za duše v Očistci - zjavené v Dechticiach pri Trnave

Kráľovná pomoci, Dechtice

6.11.1995 prostredníctvom Márie


Moje drahé dietky!

Som šťastná, ale i smutná!

Milujem vás!


Panna Mária dala modlitbu za duše v Očistci a za zomierajúcich:

Dušičky moje, oslavujte Boha.

Pritisnite sa k Máriinmu Srdcu, nech môžete počuť Jeho tlkot.

Slávte Boha, nech Jeho meno znie na slávu.

Amen.


***

1998-01-25 - prostredníctvom Lucie


Moje deti!
Deti, dnes som znova prišla, aby som vás poprosila o modlitby za duše v Očistci. Duše ľudí, ktoré sa po smrti dostali do Očistca veľmi potrebujú vaše modlitby. Vaše modlitby potrebujú, aby sa z Očistca vyslobodili a potom vystúpili priamo k Ježišovi Kristovi do Nebeského Kráľovstva. Týmto dušiam k dosiahnutiu tohto pomôžete akýmikoľvek modlitbami, ale najviac im pomôžete modlitbou svätého ruženca, ktorý som vám dala ja.
Duše, ktoré sú v Očistci, veľmi potrebujú modlitby všetkých vás.
Prosím, neodmietnite moju naliehavú prosbu, ale ju prijmite.

***


1997-11-02 - prostredníctvom Lucie

Prostredníctvom Lucie Panna Mária dala modlitbu svätého ruženca za duše v Očistci, ktorú je potrebné sa modliť:

1. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v Očistci prekročiť tvoju Nebeskú bránu.
2. Pane Ježišu, Ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
3. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
4. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
5. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou láskou.


Modlitba za blahorečenie Lucie

Všemohúci Bože, Lucia Hricišáková celý život prijímala obetu tela i duše za obrátenie hriešnikov a spásu ľudí.

Zvlášť sa obetovala za kňazov, tvojich služobníkov oltára v spojení s tvojou Nebeskou Matkou - Kráľovnou Pomoci.

Prosíme Ťa, večný Bože, zhliadni na jej obetu a vypočuj našu prosbu, aby bola započítaná medzi blahoslavených v tvojom Kráľovstve a my sa mohli k nej utiekať v modlitbe o orodovanie za nás a naše úmysly.
Nech jej obetavosť sa pripočíta k obete Tvojho jednorodeného Syna - Ježiša Krista a tak v tejto zjednotenej láske je nám vzorom ako prijímať obetu kríža - svojho života.
Kráľovná Pomoci, oroduj za nás.
Johan Matej Saladin
Dechticiam neverím
Peter(skala)
-prorok doma nie je vítaný
-keby prišiel niekto cudzí, tomu by ste verili
-aký prorok môže vzísť z krajiny pohanov
😉
Coburg
Johan Saladin Bol si tam aspoň raz?
Peter(skala)
@Maria Maria
Možno o tom nevieš, ale práve táto obeta ju povyšuje na vyšší stupeň svätosti.
Porovnajme to so svätosťou Annalise Michel, ktorá je známa svojou obetou:
Annaliese sa zjavila Panna Mária, ked zažívala démonske útoky na tele i duchu. Vtedy jej dala Panna Mária na výber: "Môžem ťa ochrániť od utokov demona alebo prijmeš toto utrpenie ako obetu za obratenie neveriacich (tých, ktorí …More
@Maria Maria
Možno o tom nevieš, ale práve táto obeta ju povyšuje na vyšší stupeň svätosti.
Porovnajme to so svätosťou Annalise Michel, ktorá je známa svojou obetou:
Annaliese sa zjavila Panna Mária, ked zažívala démonske útoky na tele i duchu. Vtedy jej dala Panna Mária na výber: "Môžem ťa ochrániť od utokov demona alebo prijmeš toto utrpenie ako obetu za obratenie neveriacich (tých, ktorí neveria v Peklo)"

Ako vieme, tak Annaliese sa rozhodla pre obetu a to isté urobila Lucia, ked dostala na výber: "Môžem ťa uzdraviť, aby si chodila alebo to obetuješ za spásu svojich rodičov." Ako vieme, tak Lucia prijala obetu a preto do konca života nemohla chodiť, ale po tomto rozhodnutí sa stala terčom útokov Zlého vo forme prekážok, ktoré jej znemožnili sa zúčastňovať na spoločných zjaveniach. Ľudia sa s ňou nemohli stretávať za účelom zjavení a tak Panna Mária prichádzala za ňou do súkromia.

Ináč, ked to porovnávame s Medjugorím, tak tam tiež jedna vizionárka nechodila na spoločné zjavenia, ale mala ich v súkromí.
Peter(skala)
Máš pravdu, že Annalise sa na Pannu Máriu "nevykašľala" ako vravíš, ale prečo to hovoríš?
Ked hovoríš, že Panna Mária jej neslubila ochranu od démonov, tak je pravda, že to nepovedala tak doslovne, ale logicky z Jej ponuky vyplýva, že tú ochranu by mala, kedže ju chcela oslobodiť od demonskych utokov. Ved povedala, že bud ju oslobodí od demonskach utokov alebo to bude trpieť nadalej, ale za …More
Máš pravdu, že Annalise sa na Pannu Máriu "nevykašľala" ako vravíš, ale prečo to hovoríš?

Ked hovoríš, že Panna Mária jej neslubila ochranu od démonov, tak je pravda, že to nepovedala tak doslovne, ale logicky z Jej ponuky vyplýva, že tú ochranu by mala, kedže ju chcela oslobodiť od demonskych utokov. Ved povedala, že bud ju oslobodí od demonskach utokov alebo to bude trpieť nadalej, ale za to mnoho neveriacich uverí v existenciu Pekla.

Logicky z toho vyplýva, že Panna Mária mohla ochraniť Annalisu od démonov, ale ona nechcela, lebo vedela, že prijať obetu utrpenia za obratenie hriešnikov je vôľa Panny Márie ako aj Božia, ktorý Ju poslal.

Tento citát "Já už nechci vidět Pannu Marii z osobních důvodů" máš odkial?

Čo sa týka ovocia Dechtic:
-za celé roky cca 30 rokov na zjavenia nikto nešliape po eucharistickom Kristovi, za to v katedralach, na miestach kde sa Panna Mária zjavila už dávno ako napr. v Lurdoch, Fatima a dokonca aj v Medjugorí sa najdu ludia, ktorí vôbec nelutuju svoj hriech.

Královna Pomoci uchranila Boričky a Svätodušnicu od tohto znesvätenia a navyše práve cez vizionara Martina povedala ako máme priíjmať Eucharistiu. To, čo je dlhoročná posvätná Tradicia v Cirkvi a v posledných rokoch tak pošliapaná, zneuctená a nahradená príjmaním do rúk - bola výlučne len v Dechticiach zjavená.

Dokonca ešte aj charizmatický blud odhalila práve tam, kde niektorí ludia hladaju vela ludí, vela možností zábavy, vela osobností... lebo v tichu im svedomie vyčíta, že aj ked hladajú Pána, predsa nie kvôli poznaniu Pravdy ale kvôli nasýteniu, uzdraveniu, zázrakov...