Clicks105
nl.news

Franciscus: Onze-Lieve-Vrouw was "niet co-redemtrix" - hoewel Pius X, Pius XI en Johannes Paulus II dit wel zeiden

Onze-Lieve-Vrouw stelde zich "nooit voor als medeverlosser, eerder als discipel", zei Franciscus in zijn preek van 12 december voor Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, hoewel Onze-Lieve-Vrouw zich nooit als "discipel" heeft voorgesteld.

Hij heeft de introductie van nieuwe mariale titels en dogma's als een "dwaasheid" verguisd. De Kerk die voor Franciscus bestond introduceerde honderden mariale titels (bijvoorbeeld in mariale litanieën) en verkondigde vier mariale dogma's (Moeder van God, Maagdelijkheid, Onbevlekte Ontvangenis, Assumptie).

Pogingen om het vijfde mariale dogma van de mederlosser te verkondigen waren sterk in de 20e eeuw, maar Pius XII stelde zijn veto hiertegen, hoewel deze titel is gebruikt en besproken sinds de 15e eeuw.

Pius X verkondigde de titel in een gebed dat deel uitmaakt van een officieel kerkelijk document (AAS [6] 1914, 108). De titel werd ook gebruikt door Pius XI en Johannes Paulus II.

#newsOkskxiyscy