Clicks955
csk.news

Chúda Clare odmietnutá, pretože nosí závoj - zistilo ubytovanie

75-ročnej chudobnej Clare, ktorá z nejasných dôvodov opustila svoj konvent na oddelení Drôme vo Francúzsku, bola kvôli svojmu náboženskému zvyku odmietnutá z domovu dôchodcov vo svojom rodnom regióne Vesoul (Haute-Saône).

Žiadala o ubytovanie v domove, ktorú vlastní štátna agentúra CCAS. Každý rezident má apartmán a spoločenskú miestnosť na stravovanie.

CCAS listom oznámila mníške, že zanechanie zvyku nosenia závoju je podmienkou na získanie ubytovania v domove pre seniorov,

"S ohľadom na sekularizmus a aby sa zabezpečil pokoj všetkých ubytovaných nie je možné akceptovať žiadne okázalé náznaky príslušnosti k náboženskej komunite.“ Odmietajú mníšky.

Nakoniec pre ňu farnosť našla nezávislé ubytovanie. Alain Chrétien, starosta mesta Vesoul, označil odmietnutie za „chybu v ocenení“.

#newsFsfuhvaxor