Clicks24
sl.news

Zmedeni Vatikan: »Krstimo vas« je »veljalo« leta 2003 in ne velja leta 2020

Kongregacija za nauk vere je avgusta zaključila, da krsti, ki se izvajajo po formuli "Krstimo vas", niso veljavni.
Toda pred tem je druga vatikanska kongregacija nasvetovala nasprotno.

Podsekretar Kongregacije za bogoslužje je leta 2003 v pismu škofiji izjavil, da je omenjen način "nedovoljen", vendar pa "veljaven".
Pismo je bilo objavljeno v številki "Roman Replies and CLSA Advisory Mnenja" iz leta 2003.

Trdi: "Uporaba prve osebe množine namesto ednine ... zaradi tega ne moremo podvomiti v veljavnost podeljenega krsta. To pomeni, da če so tri božanske Osebe imenovane posebej kot Oče, Sin in Sveti Duh, uporaba prve osebe v množini ne razveljavi podelitve zakramenta."

Slika: © John Ragai, CC BY, #newsEmwoxrovgh