ľubica
4549
dyk
Modlite sa za nich. Aj po desiatkach rokoch im môžete vyprosiť spásu :
Sylvano Toso - Návšteva z neba - neuveriteľné stretnutie hriešnika so …
ľubica
1. deň 24.10
Dôvodom, prečo toľko duší trpí v očistci sú hriechy, ktoré spáchali počas života na zemi. Tie sú prameňom ich utrpenia.

Ó, Ježišu, môj Pán a spasiteľ, aj ja si často zasluhujem peklo. Aké mučivé je pomyslieť si, že by som bol zatratený. Môj Bože, maj trpezlivosť so mnou, milujem ťa, lebo si nekonečné dobro.
Celým srdcom ľutujem, že som ťa zranil a urazil, a sľubujem, že sa polepším.…More
1. deň 24.10
Dôvodom, prečo toľko duší trpí v očistci sú hriechy, ktoré spáchali počas života na zemi. Tie sú prameňom ich utrpenia.

Ó, Ježišu, môj Pán a spasiteľ, aj ja si často zasluhujem peklo. Aké mučivé je pomyslieť si, že by som bol zatratený. Môj Bože, maj trpezlivosť so mnou, milujem ťa, lebo si nekonečné dobro.
Celým srdcom ľutujem, že som ťa zranil a urazil, a sľubujem, že sa polepším. Udeľ mi, Bože, svoje milosti, buď mi milosrdný a maj milosrdenstvo aj s úbohými dušami trpiacimi v očistci.

Mária, Matka Božia, sprostredkovateľka všetkých milostí, Matka večného pokoja, príď na pomoc úbohým dušiam svojím mocným príhovorom! Nech Kristus, tvoj veľmi milovaný Syn, náš Boh a Pán, im na tvoj mocný príhovor dovolí mať účasť na jeho radostiach a sláve. Amen.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
ľubica
5. deň 28.10
Už teraz by nám malo spôsobovať bolesť, že sme tak často urazili Boha, večnú Lásku. Duše v očistci však spoznávajú, aký nekonečne dobrý je Boh. Vidia to oveľa jasnejšie, a preto ho milujú celou svojou silou. Preto trpia neopísateľnými bolesťami, ktoré sú oveľa väčšie ako všetky ostatné bolesti.

Všemohúci, večný Bože, milujem ťa nadovšetko, pretože si nekonečné dobro a ja celým svojí…More
5. deň 28.10
Už teraz by nám malo spôsobovať bolesť, že sme tak často urazili Boha, večnú Lásku. Duše v očistci však spoznávajú, aký nekonečne dobrý je Boh. Vidia to oveľa jasnejšie, a preto ho milujú celou svojou silou. Preto trpia neopísateľnými bolesťami, ktoré sú oveľa väčšie ako všetky ostatné bolesti.

Všemohúci, večný Bože, milujem ťa nadovšetko, pretože si nekonečné dobro a ja celým svojím srdcom ľutujem, že som ťa zranil. Som celkom vážne rozhodnutý nikdy viac nehrešiť. Prosím ťa, pomôž mi v tom vytrvať.

Mária, Matka Božia, plná milosti, príď a pomáhaj úbohým dušiam svojím mocným príhovorom!
Nech im na tvoj mocný príhovor Kristus, tvoj milovaný Syn, náš Pán a Boh, dovolí mať večnú účasť na jeho radosti a sláve. Amen.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
ľubica
8. deň 31.10
Úbohé duše, ktoré si nemôžu pomôcť, trpia aj preto, že mnohí ľudia na zemi nevedia, čo robia. Svoj život žijú bez pomyslenia na Boha, večnosť a tým aj na zmysel svojho života. Nevedia, že už na zemi sa pripravujú na stretnutie so svojím Stvoriteľom v hodine svojej smrti.

Všemohúci, večný Bože, ochráň ma pred lenivým a apatickým srdcom. Daj, aby som už teraz spoznal skutočné hodnoty …More
8. deň 31.10
Úbohé duše, ktoré si nemôžu pomôcť, trpia aj preto, že mnohí ľudia na zemi nevedia, čo robia. Svoj život žijú bez pomyslenia na Boha, večnosť a tým aj na zmysel svojho života. Nevedia, že už na zemi sa pripravujú na stretnutie so svojím Stvoriteľom v hodine svojej smrti.

Všemohúci, večný Bože, ochráň ma pred lenivým a apatickým srdcom. Daj, aby som už teraz spoznal skutočné hodnoty v živote, aby som rátal svoje dni a vždy bližšie prichádzal k tebe, až kým ťa neuvidím v tvojom večnom kráľovstve, kde sa ti budem klaňať a chváliť ťa.

Mária, bez hriechu počatá, prihováraj sa za nás, ktorí vyhľadávame tvoju ochranu. Svätá Mária, Matka Božia, sprostredkovateľka všetkých milostí, príď k nám a ku všetkým úbohým dušiam so svojim mocným príhovorom.

Otče náš, Zdravas´ Mária...

Ó, Pane, daruj im večný odpočinok a nech im svieti večné svetlo. Pane, nech odpočívajú v pokoji. Amen.