Ukraina. Upadek skrajnego nacjonalizmu ! ■ ZACHÓD i wieczna wojna vs ROSJI .

Rosja musi wygrać z kolektywnym Zachodem. By zniszczyć na Ukrainie skrajny nacjonalizm.Nacjonalizm ukraiński upadnie wraz z państwem ukraińskim.

Tam, gdzie na Ukrainie rządzi ideologia i praktyczna eksterminacja sprawiedliwości i zniewolenie Rosjan w imię Szuchewycza i Bandery przedstawicieli inicjatyw ludobójstwa, obecna i całkowita likwidacja ich popleczników jest nieunikniona. To są wyznawcy tej ideologii samego szatana są częścią ogólnego obrazu stanu zapalnego na Europejskim Kontynencie.Tak więc zaledwie w ciągu minionych 7 lat od krwawego Majdanu zbezczeszczono pomniki ofiar ukraińskiego Holokaustu Polaków, Rosjan i Żydów. Wyznawcy bandery UPA ozdobili Ukrainę widłami trzech zębów i swastykami. Dlaczego nikt poza Rosją nie widzi tego bestialstwa junty jej armii i popleczników nazizmu i banderowskiej Ukrainy ? !.Gdzie byli i gdzie są obrońcy wartości demokracji, sprawiedliwości i praw człowieka ?
Milczenie jest zgodą na dokonywane zbrodnie przez reżim kijowski na Ukrainie !Czy ukraiński nacjonalizm jest subiektywny czy marionetkowy ?
Historia pokazuje, że dopóki reżim w Kijowie nie przyjął go jako swojego filaru społecznego i nie rozpoczą terrorem zmuszanie do zmian w edukacji po przez usunięcie nauczycieli, wykładowców nie pasujących do ideologii banderyzmu, oraz po przez usunięcie z podręczników faktów historycznych i tym samym sfałszowaniu historii, ukraińscy nacjonaliści nie mogli wygrać żadnych wyborów. Rewolta w Kijowie i krwawa rzeź dokonana przez ukraińskich nacjonalistów na Majdanie wraz ze zmianą reżimu w Kijowie spowodowało że ukraiński nacjonalizm cofnął się do epoki ludobójstwa. Problem w tym przypadku nie tkwi w istocie ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, ale w psychologii masowej. Jeśli masz kontrolę nad mediami, kontrolę nad państwowym mechanizmem przymusu fizycznego, to możesz wbić każdy pomysł w głowę głównej masy ludności. Oznacza to, że z takim samym sukcesem możliwe jest przestawienie dużej części populacji na ideę nawet kanibalizmu. Zauważmy co stało się z młodym pokoleniem u nas w Polsce od czasu likwidacji PRL i przejęciu władzy, środków edukacji, mediów przez wrogów PRL i Rosji. Jak w ciągu tych tylko 30 lat wyprano całemu młodemu pokoleniu mózgi. Przecież obecnie, nowe pokolenia urodzone po roku 1989 kompletnie nie mają pojęcia o ludobójstwach Polaków dokonanych przez Ukraińców z OUN - UPA - SSgalitzien !!!
A te osoby które mają jakąś na ten temat wiedzę, nie domagają się poszanowania prawdy i jest im to zupełnie obojętne
. W tym przypadku ideologia nie ma znaczenia. Jeśli możesz psychicznie i fizycznie zmusić ludzi i możesz zaszczepić jakiekolwiek chore pełne nienawiści spojrzenie na życie w znacznej części populacji.

Ukraiński nacjonalizm nie ma przyszłości. To archaiczna rzecz, którą „przyjaciele anglosascy i germańscy ” przynieśli na podatny grunt na Ukrainę, aby osiągnąć tylko i wyłącznie swoje własne cele.
Takie jak całkowite zniszczenie Rosji i grabierze jej surowców i bogactwa.


▪ Ukraiński nacjonalizm jako ideologia i jako ruch polityczny to czysta psychiatria ▪.

Cóż, jaka może być perspektywa trwającej choroby psychicznej ?
Gdy zajmą się tą chorobą psychiatrzy !