Clicks22
vi.news

Francis ban "phước lành" mà không cần dấu thánh giá

Francis muốn hiện thực hóa “giấc mơ của Đức Chúa Trời”, hòa giải, hài hòa mọi thứ và mọi người trong Đấng Christ [ngoại trừ người Công giáo], “luôn cởi mở, không bao giờ độc quyền”, ông ta đã nói như vậy trong cuộc họp Đại kết ngày 25 tháng 9 “Dám trở thành” do tổ chức Phong trào Focolare.

Ông ta gọi đây là “giấc mơ của tình huynh đệ” mà ông đã cống hiến Fratelli tutti. Khi kết thúc những lời hoa mỹ của mình, ông ta đã thốt ra một lời ban phước nào đó khi nhìn chằm chằm xuống đất và tránh dấu thánh giá.

Đây là những gì ông ta nói, “Hãy giữ nụ cười là một phần của thần thái của bạn. Tôi cầu nguyện cho bạn và cho cộng đồng của bạn. Xin Chúa chúc lành cho bạn và xin Đức Mẹ gìn giữ bạn. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành cho tất cả chúng ta. Amen ”- mà khán giả...vỗ tay.

#newsBfiqycgvhr